فهرست مطالب

تحقیقات نظام سلامت - سال یکم شماره 1 (پاییز 1384)
 • سال یکم شماره 1 (پاییز 1384)
 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم عمیدی مظاهری، فضل الله غفرانی پور، منیره انوشه صفحه 1
  نوجوانی یکی از بحرانی ترین مراحل زندگی هر فرد است و به عنوان پلی دوره کودکی را به دوره بزرگسالی پیوند میزند. نوجوان برای پشت سرگذاشتن این دوران بحرانی و مبارزه با مشکلات جسمی و روحی آن به مساعدت و همکاری بزرگسالان آگاه و دلسوز نیاز دارد. این مطالعه با هدف تعیین علائم بلوغ دانش آموزان دختر پایه پنجم دبستان در شهرک خانه اصفهان انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - مقطعی می باشد که روی 284 دانش آموز پایه پنجم دبستان در خانه اصفهان در سال تحصیلی 1382-1383 به روش سرشماری انجام پذیرفته است...
  کلیدواژگان: بلوغ، دانش آموزان، دوران دبستانی، شهرک خانه اصفهان
 • غلامرضا شریفی راد، الهام حاج صالحی صفحه 6
  دوران بارداری از حساس ترین دوره های زندگی هر زنی می باشد. بیشتر مرگهایی که در دوران بارداری یا حین زایمان اتفاق می افتد قابل پیشگیری است. مهمترین و مؤثرترین کمکی که میتوان به یک مادر باردار کرد مراقبتهای منظم از اوست. این تحقیق نیز با هدف تعیین وضعیت خدمات ارائه شده به زنان باردار مراجعه کننده به مراکز شهری زرین شهر در سال 1382 انجام شده است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقطعی میباشد. تعداد 109 نفر زن به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند...
  کلیدواژگان: زنان باردار، مراقبتهای دوران بارداری، زرین شهر
 • بررسی سطح حساسیت کنه های جنس هیالوما به کنه کشها، پروپوکسور، مالاتیون و دیلدرین
  ملوک عشقی، محمد متولی امامی، محمدرضا حمدی صفحه 11
  کاربرد مکرر سموم جهت کنترل ناقلین بیماری های انسانی علاوه بر مشکلات متعدد زیست محیطی، در گونه تحت مبارزه ایجاد مقاومت به سم می نماید. مقاومت عبارت است از توانایی بندپایان به دوزهای سمی که برای اکثریت افراد به همانگونه کشنده است. با توجه به وفور کنه های هیالوما در دامداری های استان اصفهان و اهمیت آنها در بیماری تب خونریزی دهنده، کریمه کنگو و استفاده مکرر از سموم در مبارزه با آنا، مطالعه حاضر به بررسی وجود احتمال مقاومت بین آنها پرداخته است. تعداد 1350 عدد کنه شامل گونه های مختلف جنس هیالوما از اماکن انسانی و حیوانی جمع آوری و پس از انتقال به آزمایشگاه و تغذیه روی خوکچه هندی، با استفاده از سمپلر تحت انجام حساسیت به روش موضعی قرار گرفتند...
  کلیدواژگان: آزمون های حساسیت، هیالوما، کنه کش
 • سیمای مرگ و میر در استان اصفهان در سال 1380
  مهری رجالی، محمدحسین تقدیسی، مریم تیرانی، کمال صابری صفحه 16
  اطلاعات مربوط به مرگ و میر یکی از بزرگترین منابع اطلاعاتی علوم بهداشتی را تشکیل داده و تصویر جامعی از سطح بهداشت و سلامت مردم یک جامعه می باشد که می تواند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی، مدیریت و ارزشیابی بخش بهداشت در تمام کشورها به کار رود. به منظور محاسبه میزان مرگ و میر خام، میزان مرگ و میر اختصاصی علتی، سنی، جنسی و تطبیق شده نسبت تناسبی میرائی و جدول عمر در استان اصفهان در سال 1380 کل موراد مرگ و میر ثبت شده در اداره ثبت احوال استان اصفهان که 15070 مورد بود در کامپیوتر وارد شده و بوسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت...
  کلیدواژگان: مرگ و میر خام، امید به زندگی، نسبت تناسبی میرائی (PMR)، میزان مرگ و میر اختصاصی علتی
 • پروین پورعبدالهی، سیدجمال قائم مقامی، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی صفحه 23
  افزایش وزن در گروه های مختلف جمعیتی از عوامل خطرزای بیماری های قلب و عروق، دیابت و فشار خون به شمار می آید. شاخص WHR (نسبت دور کمر به دور باسن) در مقایسه با سایر معیارها به طور مستقل با فشار خون ارتباط داشته و تعیین آن برای غربالگری و درمان بیماری فشار خون مناسب می باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط این معیار با فشار خون در گروهی از زنان اجرا شد. در مطالعه حاضر 200 نفر از زنان 65-25 سال مراجعه کننده به 13 مرکز بهداشتی درمانی شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفتند...
  کلیدواژگان: فشار خون، زنان، نمایه توده بدن
 • حسین پورمقدس، احمدرضا پیشکار دهکردی صفحه 28
  آبهای زیرزمینی از مهمترین منابع تامین کننده آب مورد نیاز کشاورزی، صنعت و شرب می باشند. این آبها ممکن است از طریق منابع مشخص و نامشخص آلوده شوند. از جمله منابع مشخص آلوده کننده آبهای زیرزمینی می توان به صنایع فلزی و ذوب آهن اشاره کرد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر لاگونهای فاضلاب صنعتی ذوب آهن بر کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی اطراف آن صورت گرفته است. این تحقیق به مدت 6 ماه در مورد آبهای زیرزمینی اطلاف لاگونها و استخرهای فاضلاب ذوب آهن انجام گرفت...
  کلیدواژگان: آبهای زیرزمینی، لاگون، زرین شهر، کیفیت شیمیایی، ذوب آهن
 • بیژن بینا، حسن تقی پور، عبدالرحیم پرورش صفحه 36
  جذب سطحی یکی از موفق ترین روش ها برای حذف رنگ است و کربن فعال به عنوان متداول ترین جاذب می باشد. با توجه به هزینه های بسیار زیاد کربن فعال، باید مواد ارزان قیمت جایگزین برای تولید کربن فعال پیدا کرد. در این تحقیق، هدف مقایسه کارآیی کربن فعال حاصل از پوست نارگیل با کربن فعال تجاری حاصل از مواد اولیه متفاوت جهت حذف رنگ های آلی می باشد. در این مطالعه از متیلن بلو به عنوان شاخص رنگ آلی جهت انجام آزمایشها استفاده گردید. سینتیک جذب طی دو مرحله با استفاده از کربن فعال تجاری (معمولی) و کربن فعال حاصل از پوست نارگیل انجام گردید و تاثیر زمان بر جذب مورد بررسی قرار گرفت...
  کلیدواژگان: کربن فعال، پوست نارگیل، جذب سطحی، حذف رنگها
 • بررسی علل درآوردن IUD و رابطه آن با برخی از عوامل زمینه ای در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان لنجان
  پروین دانشور فرزانگان، علی فرزان، لیلا سبزمکان صفحه 41
  شناخت عللی که سبب قطع استفاده از IUD می شود برای برنامه ریزی کنترل جمعیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که انجام بررسی دوره ای عوامل مؤثر بر کاهش استمرار IUD و عوارض منجر به قطع مصرف آنرا در منطقه خاص توجیه می نماید. پژوهش حاضر به منظور بررسی فراوانی نسبی درآوردن IUD به علل مختلف در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان لنجان انجام گرفته است. بررسی حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و جمعیتمورد مطالعه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان لنجان بوده که بین سالهای 82-1380 جهت خروج IUD مراجعه کرده بودند...
  کلیدواژگان: IUD، اختلال قاعدگی، عفونت، دفع خودبخود، حاملگی ناخواسته، عوامل زمینه ای