فهرست مطالب

سینمای نو - پیاپی 20 (شنبه 14 اردیبهشت 1381)
 • پیاپی 20 (شنبه 14 اردیبهشت 1381)
 • 32 صفحه، بهای روی جلد: 1,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/02/14
 • تعداد عناوین: 13
|
 • خبر
 • پژوهش برای نیازهای اصیل مخاطب
  صفحه 2
 • گزارش
 • منتقدان سیاست های سینمایی جدید چه گویند؟
  صفحه 5
 • یادداشت
 • خارج از انتخابات
  صفحه 6
 • مقاله
 • ایدئولوژی و فرم در سینمای 81
  صفحه 9
 • سینمای مستند
 • موقعیت ساده ی روزمره
  صفحه 11
 • گفت و گو
 • فریدون جیرانی: می توانست بهتر از این ها باشد
  صفحه 12
 • حسن حسینی، وحشت و معرفت
  صفحه 15
 • فوکوس
 • نگاهی به «میوی گربه»: بابل هالیودی
  صفحه 18
 • فیلم روز
 • درباره «سفر چیهیرو»
  صفحه 24
 • چه خبر؟
 • خانواده آزبن در تلویزیون
  صفحه 26
 • پاورقی
 • اسکورسیزی از کاپولا و دی پالما می گوید
  صفحه 27
 • نکره
 • موسیقی فیلم پسا کلاسیک
  صفحه 29
 • نوعی نگاه
 • من ترانه پانزده سال دارم: داستان غم انگیز و...
  صفحه 31