فهرست مطالب

یافته - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 24، بهار 1384)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 24، بهار 1384)
 • 82 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/03/30
 • تعداد عناوین: 11
|
 • منصور اسمعیلی دهج، بهرام دلفان، محمدهادی مشکوه سادات، حجت الله اعلایی، اسدالله توکلی، غلامرضا شهسواری، محمد جواد طراحی صفحه 3
  مقدمه
  آلکالویید استروییدهای مجزا شده از گونه های گیاهی متعدد به علت خواص فارماکولوژیک متنوع توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. در این تحقیق هدف بر این بوده است تا اثرات آلکالویید استروییدهای مجزا شده از برگ زیتون بر ایسکمی مغزی در رت بررسی شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشی 48 رت نژاد ویستار به شش گروه 8 تایی تقسیم شدند و ایسکمی مغزی به وسیله مسدود کردن شریان های کاروتید و مهره ای دو طرف به مدت 10 دقیقه ایجاد شد و سپس به مدت 5 روز بعد از باز شدن شریان ها مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  تزریق داخل وریدی آلکالویید استروییدها (1.5، 1، 0.5 mg/kg) اندکس سکته را کاهش، دامنه الکتروانسفالوگرام (EEG) را افزایش و غلظت لیپید پراکسیداز (LPO) و محتوی کلسیم قشر مغز را به روش وابسته به دوز کاهش دادند؛ اما هیچ تفاوت معنی داری در غلظت سدیم و محتوی آب قشر مغز مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهند که آلکالویید استروییدهای مجزا شده از برگ زیتون اثرات محافظتی روی آسیب ایسکمی مغزی – خون رسانی مجدد در رت دارند و مکانیسم آن ممکن است با کاهش دادن تجمع کلسیم و پراکسیداسیون لیپیدها ارتباط داشته باشد.
  کلیدواژگان: آلکالوئید استروئید، ایسکمی مغزی، الکتروانسفالوگرام، لیپید پراکسیداز
 • کرم الله طولابی، محمدرضا فرهمند صفحه 11
  مقدمه
  چاقی مفرط دارای عوارض زیادی از جمله مشکلات جسمی، اجتماعی و روانی است و شیوع آن در جامعه رو به افزایش است. چاقی مفرط یکی از علل مرگ و میر زودرس است. برای درمان چاقی مفرط روش های مختلف طبی و جراحی با نتایج متفاوت وجود دارد.
  در این مطالعه اثرات و نتایج درمان چاقی مفرط به روش کوچک کردن حجم معده با باند قابل تنظیم از طریق لاپاراسکوپی بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه مداخله ای آینده نگر بود که روی بیماران مبتلا به چاقی مفرطBMI>40) و یا BMI>35 همراه با عوارض) که فاقد بیماری هیپوتیروییدی، هیپرکورتیزولیسم و بیماری شناخته شده روانی بوده اند انجام شد. تعداد بیماران 32 بیمار (27 زن و 5 مرد) با متوسط سن 34 سال (بین 21 تا 56 سال) بود. متوسط وزن بیماران قبل از عمل 117 کیلو گرم (بین 92 تا 159 کیلوگرم) و متوسط شاخص توده بدنی (BMI) بیماران قبل از عمل 43.4 کیلوگرم/ مترمربع (بین 34 تا 56) بوده است. متوسط دوره پیگیری بیماران پس از عمل 12 ماه (بین 6 تا 18 ماه) می باشد.
  یافته ها
  متوسط کاهش وزن اضافی بیماران سه ماه بعد از عمل 29% (بین 8 تا 62%) شش ماه بعد از عمل 46% (بین 18 تا 90%) نه ماه بعد از عمل 60% (بین 26 تا 92%) و یک سال بعد از عمل 75% (بین 36 تا 98%) بوده است (P<0.001). متوسط زمان عمل جراحی 55 دقیقه (بین 25 تا 125 دقیقه) و متوسط زمان بستری در بیمارستان 24 ساعت (بین 12 تا72 ساعت) بود. تهوع، استفراغ و ریزش مو شایع ترین عارضه زودرس پس از عمل بود که در 12 بیمار (38%) دیده شد. از عوارض دیررس عفونت پورت در 2 بیمار (6.3%) عفونت باند در یک بیمار (3.2%) و جای گذاری اشتباه باند در 1بیمار رخ داد. در یک بیمار به علت آناتومی غیر طبیعی و عمل جراحی هم زمان جراحی به نوع باز تبدیل شد. مرگ و میر در این مطالعه وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با وجود این که این مطالعه جز اولین تجارب در درمان چاقی مفرط به روش کوچک کردن حجم معده با باند قابل تنظیم از طریق لاپاراسکوپی بود؛ ولی نتایج بسیار خوبی در کاهش وزن بیماران با حداقل عوارض به دست آمد. در این مطالعه بیماران در مقایسه با سایر مطالعات، کاهش وزن بیشتر و سریعتری داشته اند که شاید علت آن مربوط به نحوه تغذیه بیماران ایرانی باشد و لذا نیاز به مطالعات تکمیلی بیشتری در این زمینه وجود دارد.
  جراحی به روش کوچک کردن حجم معده با باند قابل تنظیم یک روش موثر و کم خطر در درمان چاقی مفرط است.
  کلیدواژگان: چاقی مفرط، باند قابل تنظیم معده، کاهش وزن، لاپاروسکوپی
 • عبدالرضا اسماعیل زاده، حمید باغچه سرایی صفحه 17
  مقدمه
  بروسلوزیس بیماری بومی ایران و مشترک بین انسان و دام است. از آن جایی که تشخیص سریع، درمان به موقع و پیگیری درمان اهمیت دارد. انتخاب و انجام آزمایش حساس و اختصاصی و تشخیص و درمان به موقع برای حل این مشکل اساسی ضروری است. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه آزمون رایج سولوژیت موجود در آزمایشگاه های تشخیص طبی با آزمون استاندارد الایزا بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقایسه ای 176فرد مشکوک به بیماری بروسلوزیس پس از معاینه توسط پزشک متخصص به صورت مستمر به آزمایشگاه ارجاع داده شدند. برای همه بیماران آزمایش های معمول تشخیص تب مالت شامل رایت سریع، رایت لوله ای استاندارد، کمبس رایت و آزمون انتخابی و استاندارد کمی الایزا انجام شد.
  یافته ها
  از 176 فرد مطالعه شده 92 نفر (52.27%) مرد و 84 نفر (47.73%) زن بودند. از 176نفر فوق با روش های رایت سریع، رایت لوله ای استاندارد، کمبس رایت، الایزا توتال به ترتیب 45 نفر (25.57%)، 49 نفر (27.84%)، 58 نفر (32.95%)، 72 نفر (40.91%)، مثبت نشان دادند. محدوده سنی افراد بین 15 الی 65 سال بود. از نظر توزیع محل جغرافیایی 72.4% مراجعین، روستایی و 27.6% را ساکنین شهری بودند. حساسیت و آزمون های فوق در مقایسه با الایزاتوتال به ترتیب 62.5، 68 و 80 درصد، و ویژگی همه 100% بود.
  نتیجه گیری
  آزمون الایزا در مقایسه با سایر آزمون های رایج بالاترین قدرت تشخیص را داراست. بعد از الایزا به ترتیب آزمون کمبس رایت، رایت لوله ای استاندارد و رایت سریع بیشترین قدرت تشخیصی را دارند. با استفاده از نتایج این طرح از بین روش های سرولوژیک آزمون الایزا به دلیل سنجش کمی و تعیین کلاس آنتی بادی و مرحله بیماری به عنوان آزمون استاندارد و انتخابی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بروسلوزیس، تشخیص سرولوژیک، الایزا، آگلوتیناسیون
 • مهرداد نامداری، علی اسماعیلی، بابک بهاروند، صدیقه ندری، ساسان ساکت، محمد جواد طراحی، یعقوب شیرخانی، اصغر سپهوند صفحه 23
  مقدمه
  بیماری عروق کرونر از شایع ترین و مهم ترین علل مرگ در جهان است. زمینه ساز اصلی بیماری، آترواسکلروز عروق کرونر است. این بیماری عروق کرونر دارای طیف وسیعی است که در یک سر طیف ایسکمی بدون علامت و در سر دیگر طیف، مرگ ناگهانی است. هدف این مطالعه بررسی تفاوت ها و مقایسه تغییرات اجزای c3 و c4 کمپلمان در این دو بیماری است. تا شاید بتوان از این اجزا به عنوان شاخص هایی برای تعیین پیش آگهی و عوارض حاد آن ها استفاده نمود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 30 بیماراز هر گروه بیماران دچار انفارکتوس حاد قلبی و آنژین صدری ناپایدار که در بخش مراقبت های ویژه قلبی بستری شده بودند. با 30 فرد سالم داوطلب به عنوان گروه کنترل مقایسه شدند، یافته های بالینی و آزمایشگاهی در زمان بستری، 12 ساعت، 24 ساعت و 48 ساعت بعد جمع آوری شد.
  از همه بیماران نوار قلب در بدو ورود و روزانه گرفته شد، اکوکاردیوگرافی به عمل آمد و از همه بیماران نمونه خون برای تعیین سطح سرمی کمپلمان گرفته شد. بیماران تا 14 روز پس از ترخیص پیگیری شدند.
  یافته ها
  در بررسی انجام شده سیستم کمپلمان در هر دو گروه بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد وآنژین صدری ناپایدار فعال شده بود. در گروه بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میزان فعالیت شدیدتر از گروه بیماران مبتلا به آنژین صدری ناپایدار بود (P<0.01) در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد و نارسایی قلبی متعاقب آن و در بیماران با انفارکتوس حاد با موجQ بالاتر از بقیه موارد بود (P<0.01) در بیماران با انفارکتوس حاد سطح سرمی اجزای کمپلمان به طور مستقیم با بالاترین سطح Cratin phosphor kinas (CPK) و به طور معکوس با کسر تخلیه بطنی مرتبط بود (r=0.71) و از طرفی افزایش سطح سرمی کمپلمان به طور مستقیم با افزایش مرگ و میر بیماران ارتباط داشت. در بیماران مبتلا به آنژین صدری ناپایدار بین سطح سرمی C3 با کسر تخلیه بطنی ارتباط معنی دار وجود داشت (r=0.71). مقایسه سطح سرمی کمپلمان دو گروه انفارکتوس حاد و آنژین صدری ناپایدار با گروه کنترل اختلاف معنی داری را نشان داد (P<0.01).
  نتیجه گیری
  در گروه بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی سطح سرمی اجزای کمپلمان با بروز نارسایی قلب و انفارکتوس، موج Q و مرگ و میر ارتباط داشت؛ ولی در بیماران مبتلا به آنژین صدری ناپایدار تنها بیانگر فعال شدن این سیتم است و فقط سطح سرمی C3 با میزان قدرت انقباضی قلب ارتباط داشت.
  کلیدواژگان: آنژین صدری ناپایدار، انفارکتوس حاد قلبی، C4، C3
 • مجید رمضانی، علی اکبر کریمی زارچی صفحه 29
  مقدمه
  رتینوپاتی یکی از عوارض مزمن دیابت است که شایع ترین علت نابینایی در سنین 74-20 سالگی در کشورهای پیشرفته است. گرچه عامل اصلی ایجاد رتینوپاتی، هیپرگلیسمی است؛ اما عوامل دیگری نیز در بروز آن نقش دارد. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان شیوع رتینوپاتی در بیماران دیابتی و شناسایی عوامل موثر بر آن در یک جمعیت ایرانی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی به روش مقطعی (Cross- sectional) بود. جامعه مطالعه شامل بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان بقیه اله (عج) بود که به دلایل مختلف در بخش داخلی بستری شده بودند.
  300 بیمار با استفاده از فرمول برآورد اندازه نمونه برای نسبت ها به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و نتایج با آزمون های مجذورکای و آزمون دقیق فیشر تحلیل گردید.
  یافته ها
  میزان شیوع رتینوپاتی 56.6 درصد تعیین شد. میانگین سن افراد مبتلا به رتینوپاتی 60.3 سال (انحراف معیار-10) و میانگین سابقه ابتلا به دیابت 15 سال (انحراف معیار-7.1) بود.
  فراوانی نسبی رتینوپاتی غیر تزایدیNon prolifrative diabetic retinopathy (NPDR) و تزایدی(PDR) prolifrative diabetic retinopathy به ترتیب 52.8 درصد و 47.2 درصد بود. این مطالعه نشان داد که ارتباط بین رتینوپاتی و طول مدت ابتلا به دیابت، سن بیماران، سطح بالای قند خون ناشتا، سوابق هایپرلیپیدمی، سیگار کشیدن و بیماری ایسکمیک قلبی از نظر آماری معنی دار است. (p<0.001). ارتباط بین رتیتوپاتی و سابقه پرفشاری خون نیز از نظر آماری معنی دار بود. (p<0.05). در این مطالعه ارتباط بین رتینوپاتی و جنس، نوع داروی مصرفی و نیز سابقه سکته مغزی از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه توصیه می گردد بررسی شبکیه چشم در ارزیابی بیماران دیابتی همیشه مدنظر باشد و همچنین سطح سرمی قند در حد طبیعی نگهداری شود. به دلیل وجود ارتباط بین هایپرلیپیدمی، استعمال سیگار و فشارخون با رتینوپاتی پیشنهاد می گردد که این سه عامل نیز در بیماران دیابتی مورد توجه جدی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: دیابت شیرین، رتینوپاتی دیابتی، مصرف سیگار، هیپرلیپیدمی
 • مهرداد صالحی، پروین صفوی، مجید برکتین صفحه 37
  مقدمه
  تحریک کننده های گاماآمینوبوتیریک اسید (GABA) در کاهش علایم ترک بنزودیازپین ها، خواب آورها و الکل و کاهش مصرف اختیاری کوکایین موثر بوده اند. والپروات سدیم دارویی GABAergic است که در کنترل دردهای نوروپاتیک و همچنین در کنترل علایم ترک بنزودیازپین ها و الکل موثر بوده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر این دارو در کنترل علایم ترک وابستگی به تریاک و تاثیر آن در کاهش مدت زمان بازگیری از متادون انجام شد.
  مواد و روش ها
  تعداد 60 بیمار مراجعه کننده که مصرف کننده تریاک و دارای معیارهای راهنمای تشخیصی و آمار اختلالات روانی، بازنگری چهارم DSMI-V از نظر وابستگی به تریاک بودند با رعایت معیارهای شمول و حذف به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شده و به صورت دوسوکور تحت درمان با سدیم والپروات یا پلاسبو علاوه بر داروهای مشترک (متادون و کلونیدین) قرار گرفتند.
  شدت علایم ترک در روزهای 2، 5، 9، 12، 19، 26 با مقیاس Modifield short Opioid Withdrawal Scale مورد ارزیابی و نتایج دو گروه از طریق T-Test با هم مقایسه گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره علایم فیزیکی سندرم ترک در دو گروه در روزهای مختلف تفاوت معنی داری نداشت؛ اما در کنترل علایم روانی، سدیم والپروات نسبت به پلاسبو تاثیر قابل ملاحظه ای داشت.
  نتیجه گیری
  سدیم والپروات ممکن است به عنوان داروی کمکی در کنترل علایم روانی سندرم ترک اعتیاد تاثیر مثبتی داشته باشد. مطالعات بزرگ تر و طولانی تر برای تایید یافته های فوق و بررسی میزان تاثیر داروی سدیم والپروات در جلوگیری از عود وابستگی به تریاک پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تریاک، سم زدایی، سدیم والبروات
 • بابک بهاروند، مهرداد نامداری، یعقوب شیرخانی، افشین نظری صفحه 43
  مقدمه
  نارسایی قلبی یکی از بیماری های شایع قلبی و عروقی است و داروی دیگوکسین در فهرست درمان های دارویی لازم است. این دارو با توجه به تاثیر مثبت آن بر نارسایی قلب متاسفانه سطح سرمی درمانی و توکسیک آن در افراد مختلف، متفاوت و بسیار به هم نزدیک می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی سطح سرمی دیگوکسین در بیماران دچار نارسایی قلبی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی 31 بیمار با نارسایی قلبی و مصرف کننده دیگوکسین، مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان تامین اجتماعی و شهدای عشایر خرم آباد، مورد بررسی قرار گرفتند. برخی عوامل مهم و دخیل در تعیین سمیت دیگوکسین از قبیل سن، جنس، کراتینین، کلیرنس کراتینین، تخلیه قلبی، سطح اوره، پتاسیم، کلسیم و دیگوکسین اندازه گیری شد.
  یافته ها
  تحلیل آماری نشان داد که با افزایش سن سطح سرمی، دیگوکسین افزایش می یابد (p<0.01). افزایش سطح سرمی دیگوکسین با سطح سرمی اوره، کراتینین و پتاسیم ارتباط داشت (p<0.01).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد جهت پیشگیری از افزایش سطح دیگوکسین و مسمومیت با آن کنترل مداوم سطح سرمی این دارو به صورت اندازه گیری سرمی و یا با توجه به آن کلیرنس امری ضروری است.
  کلیدواژگان: دیگوکسین، نارسایی قلب، کراتینین
 • کاویان قندهاری صفحه 49
  مقدمه
  ترانسفورماسیون هموراژیک از یافته های مهم سکته (انفارکتوس) مغزی است که در سکته های ناشی از آمبولی قلبی بیشتر گزارش شده است. گر چه منجر به بدتر شدن وضعیت بالینی بیمار نمی شود؛ ولی تصمیم گیری در مورد تجویز داروهای ضد انعقادی را در این بیماران دشوار می سازد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی فراوانی نسبی و علت سکته هموراژیک مغز و تاثیر آن بر روند بهبودی در بیماران بستری شده در بیمارستان ولی عصر (عج) خراسان بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی - مقطعی از 1379 تا 1382 بر روی تمامی بیماران بستری شده با تشخیص سکته مغزی در بیمارستان دانشگاهی ولی عصر (عج) خراسان انجام شد. تشخیص آنفارکت هموراژیک با سی تی اسکن مغز 24 تا 48 ساعت بعد از شروع علایم سکته و تعیین قلمرو عروقی مبتلا نیز با استفاده از نقشه های توپوگرافیک مغز در سی تی اسکن صورت گرفت. وضعیت بالینی بیماران دچار آنفارکت هموراژیک هر 12 ساعت در مدت بستری ارزیابی شد. علت سکته مغزی در بیماران با یافته های بالینی، سی تی اسکن، آزمایشات بیوشیمی خون، نوار قلب، اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک و سونوگرافی دوپلکس عروق کاروتید و داپلر ترانس کرانیال مشخص شد.
  یافته ها
  از 302 بیمار بررسی شده 26 نفر (8.6%) شامل 13 زن و 13 مرد ترانسفورماسیون هموراژیک داشتند. در 88% قلمرو عروقی شریان مغزی میانی آنفارکت هموراژیک مشاهده شد. به نحوی که قلمرو خون رسانی شریان لنتیکولواستریت در 46% بیماران به تنهایی و در 23% موارد همراه با سایر شاخه های شریان مغزی میانی دچار سکته بود. وضعیت بالینی به دنبال ترانسفورماسیون هموراژیک در 15.4% بیماران رو به وخامت، در 38.5% موارد رو به بهبود و در 16% نیز بدون تغییر بود. آمبولی با منشا قلبی 34.6% از علت های آنفارکت هموراژیک مغز در بیماران بود.
  نتیجه گیری
  آمبولی با منشا قلبی علت معمول آنفارکت هموراژیک مغز نیست بنابراین به نظر می رسد فرضیه آدامز و فیشر عمومیت ندارد. ترانسفورماسیون هموراژیک در موارد کمی منجر به بدتر شدن وضعیت بالینی بیماران می گردد.
  کلیدواژگان: ترانسفورماسیون، هموراژیک، سکته
 • پرویز بهرامی صفحه 55
  مقدمه
  میگرن شایع ترین نوع سردرد در سراسر دنیا است و یکی از مهم ترین علل مراجعه بیماران به مطب های تخصصی اعصاب را تشکیل می دهد. هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع میگرن در دانش آموزان دبیرستانی خرم آباد بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی بود که تعداد 2213 نفر از دانش آموزان دبیرستانی که طی سال تحصیلی 81-80 مشغول به تحصیل بودند به صورت تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش بود. بخش اول شامل متغیرهای زمینه ای (سن، جنس و...) بود و بخش دوم شامل متغیرهای اصلی تحقیق از جمله سردرد، تهوع، استفراغ، زمان شروع سردرد، وجود علایم بینایی و... بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS9.0 تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که 44.46 درصد از افراد مورد مطالعه دارای سردرد بودند. دانش آموزان دختر (68.9%) بیشتر از دانش آموزان پسر (31.09%) مبتلا به سردرد بودند. شایع ترین نوع میگرن، میگرن شایع (65.44%) بود. 0.4% از سردردها از نوع میگرن افتالموپلژیک بودند. 32.53% از کل سردردها را سردرد تنشی تشکیل می داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای سردردها بین نمونه مطالعه شده و مشکلات متعددی که سردرد به دنبال دارد لزوم توجه به درمان انواع سردرد و رفع آن ها اهمیت زیادی دارد.
  کلیدواژگان: سردرد، میگرن، میگرن شایع، دانش آموزان
 • مریم رف رف، رضا مهدوی، محمدرضا رشیدی، حسین کوشاور، لعیا فرزدی صفحه 61
  مقدمه
  ویتامین A یکی از مهم ترین سیستم های دفاعی آنتی اکسیدان غیر آنزیمی به شمار می رود و یک عامل رژیمی مهم برای کاهش وقوع بیماری های قلبی - عروقی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سرمی ویتامین A در بانوان مصرف کننده قرص های ضد بارداری خوراکی (OCs) با دوز پایین محتوی 0.15 mg لونورژسترول و 0.03 mg اتینیل استرادیول و نیز در بانوان یائسه تحت درمان جایگزینی هورمون (HRT) و مقایسه آن ها با گروه های شاهد انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد - شاهدی، 139 نفر از زنان سالم غیر باردار و غیر شیرده با میانگین سنی 32 سال (70 نفر استفاده کننده از OCs و 69 نفر از غیر کاربران OCs) و 60نفر زنان یائسه سالم با میانگین سنی 51 سال (30 نفر تحت درمان HRT و 30نفر بدون درمان HRT) با استفاده از روش های بیوشیمیایی، تن سنجی و مصاحبه مورد مطالعه قرار داده شدند. داده ها با استفاده از آزمون t و x2 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های به دست آمده، اختلاف معنی داری از نظر میانگین BMI، تعداد بارداری، دریافت ویتامین A و فیبر بین دو گروه OCs و غیر OCs و نیز بین دو گروه HRT و غیر HRT وجود نداشت. در گروه مصرف کننده OCs میانگین سطح ویتامین A سرم به طور معنی داری (P<0.001) بیش از گروه غیر 79.97±23.56 μg/dl) OCs در مقابل (64.56±22.15 μg/dl بود. بین میانگین سطح سرمی ویتامین A سرم در دو گروه HRT و غیر HRT اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (به ترتیب 71.76±15.91 μg/dl و (67.65±22.39 μg/dl. با استفاده از آزمون x2 رابطه آماری معنی داری بین وضعیت ویتامین A سرم و استفاده از OCs به دست آمد (p<0.004). این آزمون در گروه های یائسه رابطه معنی داری نشان نداد.
  نتیجه گیری
  استفاده ازOCs و تغییرات هورمونی ناشی از آن عاملی موثر بر افزایش سطح ویتامین A سرم در بانوان سنین باروری است. درمان باHRT با ترکیب به کار رفته تغییری بر وضع این ویتامین در گروه یائسه ایجاد نکرده است.
  کلیدواژگان: ویتامین A، قرص های ضد بارداری خوراکی، درمان جایگزینی هورمون
 • بخش انگلیسی
  صفحه 1
|
 • Mansour Esmaili Dehaj, Bahram Delfan, Mohammad Hadi Meshkato Sadat, Hojatollah Alaei, Asadollah Tevakoli, Gholamreza Shahsavari, Mohammad Javad Tarahi Page 3
  Background
  The steroidal alkaloids incurring great interest because of their various pharmacological properties that isolated from various species. The aim of this investigation has been to studying of the effects of Steroidal alkaloids isolated from olive leaf on cerebral ischemic – induced inury on rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 48 male wistar rats divided to six groups of eight. Then cerebral ischemia- reperfusion injury produced by 10 min bilateral occlusion of the common carotid and vertebral artery, followed by 5 day reperfusion.
  Findings
  Intravenous setroidal alkaloids isolated from olive leaf (0.5, 1, 1.5 mg.kg) markdly reduced the stroke index, enhanced the recovery of EEG (Electroencephalogram) amplitude during reperfusion and decreased the concentration of cortex calcium and LPO (lipid peroxidase) in a dose dependent manner. However, no significant effects on water and sodium contents were observed.
  Conclusions
  These results suggested that steroidal alkaloids exhibited protective effects on cerebral ischemia – reperfusion injury in rats, and its mechanism might be related to reducing calcium accumulation and lipid peroxidation.
  Keywords: Steroidal alkaloids, Cerebral ischemia, reperfusion, Electroencephalogram, Lipid peroxidase
 • Karamollah Toulabi, Mohammad Reza Farahmand Page 11
  Background
  Morbid obesity contributes to many health risks including physical, emotional, and social problems. The increasing prevalence of obesity is a major public health concern since obesity is associated with several chronic diseases. Morbid obesity is one of the biggest independent risk factors for early mortality. Various options for the surgical treatment of morbid obesity have been developed with varying results.
  Materials And Methods
  LAGB technique with MID-BAND was carried out on 32 patients with morbid obesity (27 female and 5 male median age 34, range 21 to 56) that had no hypothyroidism, hypercortisolism and diagnosed psychiatric diseases. Mean weight and body mass index were 117 (92 to 159) kg and 43.4 (34-56) kg/m2 respectively before operation. The mean follow-up period was 12 months (range 6 to 18).
  Findings
  Mean excess weight loss were 29% (range 8% to 62%), 46% (range 18% to 90%) 60% (range 26% to 92%) and 75%(range 36% to 98%) at 3,6,9 and 12 months post operation respectively (P <0.001). Median operative time was 55 (range 25 to 125) minutes and median hospital stay was 36 hours (range 12 to 72 hours). Early complications were seen in 12 (38%) patients most commonly nausea/vomiting or hair loss. As late complication, port infection in 2 (6.3%) patients, band infection in 1(3.2%) patient and band malposition in 1(3.2%) patient Were seen. One patient (3.2%)had conversion to open. Mortality rate was zero.
  Conclusions
  Although, this study was the first experience in LAGB, weight reduction in comparison with other studies was exccellent. Additionally, the complication rate was reasonable with no mortalities. LAGB is an effective and safe operation for the treatment of morbid obesity.
  Keywords: Morbid obesity, Laparoscopy, Gastric banding
 • Mehrdad Namdari, Ali Esmaili, Babak Baharvand, Sedighe Nadri, Sasan Saket, Mohammad Javad Tarrahi, Yaghob Shirkani, Asghar Sepahvand Page 23
  Background
  Coronary artery disease (CAD) is one of the most important and lethal diseases in the world. CAD represents a board spectrum of disease from silent ischemia at one end to sudden cardiac death at the other end. The middle of this spectrum consists of acute myocardial infarction (AMI) and unstable angina pectoris (UA). Recent data show that the inflammatory process plays a major role in the pathogenesis of acute coronary syndrome. In this study we evaluated the difference in complement factors C3 and C4 between AMI and UA, and the relation between early completions of AMI and UA and the amount of C3 and C4.
  Materials And Methods
  In this cross – sectional analytic study, 30 patients with AMI and 30 patients with UA were compared with healthy subjects. Clinical and laboratory data were collected. Blood samples were obtained on arrival and at 12.24 and 48 hours. electrocardiography and echocardiography were performed. All patients were monitored for 14 days after discharging from hospital. For all patients ECG was take on arrival and then daily bat.
  Findings
  Complement activation occurred in patients with AMI and UA. In AMI activation of complement factors was significantly higher than in UA (p<0.01). In Qwave MI and congestive heart failure, this elevation of activity was prominent (p<0.01). In AMI a positive relation was found between complement factors and Cratin phospho kinas level (r=0.71). There was a positive relation between complement and mortality, and an inverse relation with ejection fraction (r=0.71). There was significant difference among complement factors in the UA, AMI, and control group (p<0.01).
  Conclusions
  Elevated levels of complement factors in AMI were related to the degree of left ventricular ejection fraction (LVEF). Q-wave MI, and mortality. However, in UA, elevated levels of complement factors were unrelated, with the exception of the serum C3 level, which was related to LVEF.
  Keywords: AMI, UA, C3, C4
 • Majid Ramezani, Ali Akbar Karimi Page 29
  Background
  Retinopathy is one of chronic complications of diabetes mellitus and is the most common cause of blindness in developed countries between ages 20-70 years old. The aim of this study was to investigate the prevalence of retinopathy and related factors on Iranian population.
  Materials And Methods
  This is a descriptive cross-sectional study on a population of diabetic patients referred to Baqiyatallah hospital, admitted in internal medicine ward. Using sample size estimation equation for proportions 300 subjects was randomly selected and results analyzed with chi square and Fishers Exact test.
  Findings
  Prevalence of retinopath was 5.6 percent mean age of subjects with retinopathy was 60.3 years old (SD=701) and mean duration of diabetes was 15 years (SD=7.1). Frequency of non prolifrative diabetic retinopathy was 52.8 and 47.2 percent respectively. Our study showed that there are significant relationship between retinopathy and subjects age, high levels of fasting blood sugar, history of hyperlipidemia, smoking and ischemic heart diseases (p<0.001). There are also significant relation ship between retinopathy and history of hypertension (p<0.05) in this study there was no relationship between retinopathy and sex, drugs used and history of stroke.
  Conclusions
  Based on our findings we- suggest to consider retinal examination in diabetic patient and control glucose level in normal values. Regarding relationship between hyperlipidemia, smoking and hypertension with retinopathy we also suggest to control these factors in diabetic patients.
  Keywords: Diabetes, mellitus, diabetic retinopathy, smoking, hyperlipidemia
 • Mehrdad Salehi, Parvin Safavi, Majid Barktin Page 37
  Background
  Gamma-amino butyric acid (GABA) agonists have been effective in the treatment of withdrawal from benzodiazepines, sedatives and alcohol, and reducing the craving for cocaine. Valproate is a GABAergic drug effective in the treatment of neuropathic pain and also in withdrawal from benzodiaepines, sedatives, and alcohol. The purpose of this double-blind trial was to evaluate the efficiency of valproate in reducing acute opiates withdrawal symptoms and duration of detoxification.
  Materials And Methods
  A total of 60 opium addicts, who met the DSM-IV criteria for opiate dependence were assigned randomly to treat with sodium valproate or placebo during a 26 day double-blind clinical trial. Both groups received methadone on an as-needed basis, tapered gradually, and clonidine. The severity of withdrawal symptoms were measured on days 2, 5, 9, 12, 19 and 26 using the modified short opioid withdrawal scale (SOWS).The results were compared between two groups with independent t-test.
  Findings
  Valproate was not more effective than placebo in reducing physical symptoms of withdrawal syndrome or the duration of detoxification process. However, valproate was significantly effective in the management of mental symptoms.
  Conclusions
  Sodium valproate may be an effective adjunctive therapy for management of the mental symptoms of opiates withdrawal. Larger studies are required to confirm these findings and to assess the efficacy of sodium valproate in the management of protracted abstinence syndrome and relapse prevention.
  Keywords: Opium, Withdrawal, Detoxification, Sodium valproate
 • Babak Bharvand, Mehrdad Namdari, Yaghob Sherkhani, Afshin Nazari Page 43
  Background
  Heart failure is one of the common cardiovascular diseases and digoxin has the positive effect on it. But unfortunately in spite of its positive effect on heart failure therapeutic and toxic level of it in patients is different and close to each other. The aim of this research was determination of digoxin serum level in failur heart patients.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study 31 patients with heart failure and consumption digoxin refer to clinic were assessment. Some important factors including age, clearance creatinie, ejection fraction, urea, potassium, calsium and digoxin level were measured.
  Findings
  The statistical analysis of data showed that there was a correlation (r=0.57, p<0.01) between age and digoxin level. Digoxin level correlated positively with serum urea (r=0.046, p<0.01) creatinine(r=0.049, p<0.01), and potassium(r=0.47, p<0.01).
  Conclusions
  It was concluded that continues monitoring of digital level with due attention to creatinine clearance and measurement of digoxin level for prevent of digoxin toxicity was necessary was necessary to prevent digoxin toxicity.
  Keywords: Digoxin, heart failure, creatinine, potassium
 • Kavian Ghandhari Page 49
  Background
  Hemorrhagic Transformation of Infarct (HTI) is an important finding which has been reported mainly in cardio embolic strokes. Although clinical status of the patients is not often deteriorated, however decision making for anticoagulation is difficult in HTI patients. The goal of this survey was to determine the prevalence and the cause of HTI in patients in the Vali Asr hospital in Khorasan.
  Materials And Methods
  This descriptive – cross sectional study was carried out in all of the stroke patients admitted in Valie Asr Hospital, Khorasan from 2001 to 2003. The HTI was diagnosed by CT scan within 24-48 hours of stroke onset and the arterial territory of infarct was confirmed by topographic maps of brain in CT. Clinical status of the patients was evaluated each 12 hours during hospitalization period. Etiologic work up of our stroke patients were included routine blood chemistry and hematologic tests, ECG, transthoracic echocardiography and carotid duplex and transcranial Doppler sonography.
  Findings
  26 of 302 stroke patients (13 female and 13 male) or 8.6% had HTI. 88% of the HTI occurred within MCA territory. The lenticulostriate artery was involved alone in 46% and with other MCA branches in 23% of cases. In patients with HTI, clinical status was deteriorated in 15.4%, recovered in 38.5% and stabilized in 46%, during hospitalization periods respectively. The cardio embolism consisted 34.6% of etiologies in our HTI patients.
  Conclusions
  Cardio embolism was not the main etiology in our patients with HTI. This finding reduces generality of the Fisher– Adams hypothesis. HTI infrequently leads to clinical deterioration of the patients.
  Keywords: Hemorrhagic, Transformation, Infarct
 • Parviz Bahrami Page 55
  Background
  Migraine is the most common type of headache in the world and is one of the most important causes of patients to come to the neurologist office. The aim of this study was to determine the prevalence of migraine in high school students.
  Materials And Methods
  This is a descriptive study which was done on 2213 high school student, that accidentally chosen from couple of times a multi- step random sampling. Gathered instrument of information was a questionnaire from, which includes two parts: first part contained basic questions (age, sex, …) and the second part was the main questions specially headache, nausea, vomiting, time when headache started, visual problem and … The information was analyzed by SPSS 9.0 soft ware.
  Findings
  The overall incidence of headache was 44.46% (31.09% in male and 68.9% in female group). The most common type of Migraine was common Migraine (65.44%). According to the general population incidence of common Migraine is 13.06 percent, 0.4% ophtamoplegic and 32.53% tension headache.
  Conclusions
  According to high school incidence of headaches in population were studied and many problems coming after headache, so attention to treatment of headache is very important.
  Keywords: Headache, Migraine, common Migraine
 • Maryam Rafraf, Reza Mahdavi, Mohammad Reza Rashidi, Hosein Koshavar, Laya Farzadi Page 61
  Background
  One of the most important nonenzymatic antioxidant defense systems is vitamin A, and is considered as an important dietary agent for reducing cardiovascular diseases.
  Objective
  The objective of this study was to investigate the serum vitamin A status in women who used low-dose oral contraceptives (OCs) containing 0.15 mg levonorgestrol and 0.03 mg ethinyl estradiol and also in postmenopausal women who took hormone replacement therapy (HRT) and comparison of them with control group.
  Materials And Methods
  In this case – control study one hundred and thirty nine healthy, non pregnant and non lactating women with a mean age of 32 years old (70 were OCs users and 69 were non-OCs Users) and sixty healthy postmenopausal women, with a mean age of 51 years old (30 were under HRT treatment and 30 were untreated) were studied using biochemical procedures, anthropometrics measurements and interview with the subjects. Data were analyzed using the t-test and x2 test.
  Findings
  There was no significant difference between either OCs and non-OCs users or HRT and non-HRT groups in terms of mean BMI, number of pregnancies and dietary intakes of vitamin A and fiber. Mean serum vitamin A level in OCs Users was significantly (p<0. 001) higher than that of non – OCs users (79.97±23.56 μg/dl vs. 64.56±22.15 μg/dl). There was no significant difference between HRT and non-HRT groups in terms of mean serum vitamin A level (71.76±15.91 μg/dl and 67.65±22.39 μg/dl respectively). There was a significant (P<0.004) relationship between serum Vitamin A status and use of OCs analyzed using x2 test. This test did not show significant relationship in postmenopausal women.
  Conclusions
  Using OCs and subsequent hormonal alteration are an effective factor for increasing serum vitamin A level in childbearing aged women. Taking HRT has not resulted in altered vitamin A levels in postmenopausal women.
  Keywords: Vitamin A, Oral contraceptives, Hormone replacement therapy