فهرست مطالب

مطالعات ایرانی - پیاپی 8 (پاییز 1384)

مجله مطالعات ایرانی
پیاپی 8 (پاییز 1384)

 • 294 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/10/25
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حسن اکبری، مرتضی حصاری * صفحه 1

  اگر به عنوان مقاله توجه شود، به مبدایی باز می گردیم که در باستان شناسی یادآور ناحیه ای در غرب به نام بین النهرین می باشد که به عنوان مرکز و گاهواره ی تمدن شناخته شده است و ناحیه ای در شرق، به نام حاشیه ی سند که به عنوان مرکز تمدن شرق شناخته شده است. در این مقاله سعی خواهد شد در یک مقطع زمانی مشخص، نقش کلی ایران را (نه محوطه ی باستانی مشخص و مستقل در مرز سیاسی فعلی ایران) به عنوان حلقه ی اتصال شرق و غرب مطرح شود و تاکیدی بر تاثیرگذاری آن بر مناطق همجوار خود داشته باشیم.

  کلیدواژگان: آغاز ایلامی، سند و پنجاب، بین النهرین، اروک، هلمند
 • آرش اکبری مفاخر صفحه 17
  بنابر اساطیر ایرانی، آفرینش به چهار دوره ی آفرینش مینو، آفرینش گیتی، مبارزه ی اهورا و اهریمن و بازسازی جهان بخش می گردد. این چهار دوره بیشترین نمادها و رازواره های خود را در دوران اساطیری شاهنامه به جا گذاشته است. دوران کیومرث یادواره ی دوران آفرینش مینو و گیتی است که انسان ویژگی های دوران پردیی را که در روان و زندگی خود دارد و با کشته شدن سیامک، وارد دوره ی سوم، یعنی دوره مبارزه می گردد که در دوران هوشنگ و تهمورث نیز ادامه می یابد تا اینکه با پیروزی تهمورث بر دیوان و دنیای تاریکی وارد دوره ی چهارم، یعنی بازسازی جهان و پیوند دوباره به مینو می شود.
  کلیدواژگان: آفرینش ایرانی، کیومرث، سیامک، هوشنگ، تهمورث
 • جانوران و اسطوره ی آغاز در ایران باستان
  ابراهیم ریا، اشقانی فراهانی صفحه 20
  اسطوره از خانواده ی روایت هایی است که هستی را آن گونه که بشر روزگار باستان دریافت می-کرده است، به نمایش می گذارند و چنین وامی نمایند که حقایقی ازلی با اعتبار ابدی را در خود دارند. اسطوره چندین گونه دارد و از گونه های بسیار مهم آن، اسطوره ی آغاز است که سرآغازها را آن گونه که بشر روزگار باستان بدان باور داشته است، روایت می کند. در این مقاله، به بررسی سرآغاز جانوران از دریچه ی باورهای اساطیری ایرانیان باستان پرداخته ایم. در چنین پژوهشی نباید از یاد برد که اکثر قریب به اتفاق متون ایران باستان و میانه مفقود شده اند، اما محتوای برخی از آن ها به طور کامل یا ناقص و به طرق گوناگونی چون ترجمه، تلخیص، اقتباس، ردیه نویسی و شیوه های دیگر، در متون دوره ی اسلامی بر جای مانده است و هر چند که برخی از متون دوره ی اسلامی از این جهت، سخت مغشوش اند، اما برخی دیگر نیز چون سنی ملوک الارض و الانبیاء اثر حمزه ی اصفهانی و زین الاخبار اثر گردیزی از دقتی شگفت برخوردارند، آن گونه که پاره هایی از این دو منبع، یادآور اوستا، وداها و منابع یونانی دوره ی باستان است.
  کلیدواژگان: اسطوره، جانوران آغازین، جانوران پنج گانه، خرفستران، هرمزد، اهریمن
 • محمدصادق بصیری، محمدرضا صرفی صفحه 31
  یکی از نقش مایه ها و انگاره هایی که به صورت مکرر بر روی ظروف کشف شده از تمدن جیرفت وجود دارد، انگاره ی درخت است. این انگاره که با شکل های متفاوت و متعدد آمده، از یک سو با محیط زندگی ساکنان سرزمین ارتا پیوند دارد، و از سوی دیگر، تجسم پاره ای از باورها و اساطیر آن قوم است. تفسیر و تحلیل حقیقی این تصاویر تا زمانی که مدارک بیشتری، به خصوص مدارک کتبی، از این تمدن کشف نشده باشد، غیر ممکن است. با این حال، به دلیل آنکه شالوده ی دانش فعلی ما از ویژگی های این تمدن اعجاب آور، بر پایه ی همین تصاویر شکل می گیرد، تحلیل آن ها اهمیت فوق العاده می یابد. در این گفتار تلاش شده اسطوره ها و باورهای موجود در انگاره ی درخت با بهره گیری از اساطیر شناخته شده ی تصویر درخت مقایسه شوند. نکته ی جالب توجه در این مقایسه، ابداعات و ابتکاراتی است که هنرمندان جیرفتی از خود نشان داده اند. این نوآوری ها احتمالا تنها جنبه ی تزیینی ندارند، بلکه بیان گر پاره ای ارزش های فرهنگی رایج در منطقه در عهد باستان می باشند.
  کلیدواژگان: انگاره درخت، درخت کیهانی، درخت زندگی، درخت واژگون، الهه، توتم
 • سعید حسام پور صفحه 53
  این جستار بر آن است تا نقش عیاران را در شکل گیری بخشی از فرهنگ و تمدن ایرانیان بررسی و واکاوی کند و از آن جا که عیاران از دیرباز گروهی اثرگذار در اوضاع اجتماعی- سیاسی و فرهنگی ایران بوده اند، در آغاز، چگونگی و چرایی پیدایش و زمان پیدایش این گروه بررسی شده و سپس، به سیر تاریخی این گروه و دگرگونی هایی که در گذر زمان در آیین و منش عیاران و عیاری پدید آمده، اشاره شده و سرانجام، به بازتاب حضور عیاران در داستان های عامیانه ی عیاری در جامعه ی ایران پرداخته شده است. گفتنی است سیر تاریخی عیاری با بازتاب حضور عیاران در داستان های عامیانه همانندی زیادی دارد و به خوبی می توان دگرگونی های تاریخی پدید آمده در عیاری را در این گونه داستان ها دید.
  کلیدواژگان: عیاری، داستان های عامیانه، فرهنگ و تمدن
 • حسن ذوالفقاری صفحه 75
  در این مقاله داستان های امثال از نظرگاه های گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا ضمن بیان تاریخچه ای کوتاه، سیر تدوین داستان های امثال با معرفی مهم ترین منابع در این زمینه بیان می شود، سپس، منشاء و علت شهرت داستان های امثال و نظریات پیرامون آن ذکر می گردد. در بخش رابطه ی داستان و مثل، مؤلف کوشیده است بر اساس کاربرد در متون، رابطه ی این دو را مترادف بداند. سپس، چهار فایده ی مهم داستان های مثل تشریح می شود. در ریخت شناسی داستان های امثال برای پوشش دادن داستان های متنوع، آن ها را با ساخت «عنوان»، «متون اصلی» و «کلید» معرفی می کند. در بخش پایانی مقاله نیز داستان های امثال از حیث استناد، زبان و بیان، حجم، مضمون و محتوا، قهرمان، رواج و موضوعات تقسیم بندی می شوند.
  این مقاله گامی است در جهت مثل شناسی و مثل نگاری خصوصا شناخت عمیق تر داستان های امثال. در این مقاله به علت ماهیت پژوهشی آن و هم پرهیز از طول کلام، اصل داستان ها را نیاوردیم و به ذکر عنوان و ارجاع به منبع آن در کتاب داستان های امثال بسنده کردیم.
  کلیدواژگان: مثل، داستان، ریخت شناسی، زبان و بیان، ویژگی های داستان مثل
 • قراختاییان کرمان
  سیدعباس ضیایی صفحه 107
  مقاله ی حاضر به منظور آشنایی مختصر با حکام و پادشاهان قراختایی کرمان نوشته شده است. قرن هفتم هجری در تاریخ و فرهنگ ایران زمین جای ویژه ای را به خود اختصاص داده است. از این رو، شناخت حکومت های محلی، آثار و میراث فرهنگی آن ها می تواند به درک بیشتر و بهتر ما از این دوران پرآشوب و سراسر هیجان و اضطراب کمک نماید. قرن هفتم هجری برای ما ایرانیان یاد آور حملات سهمگین و وحشیانه ی مغول ها، جنگ، کشتار و ویرانی شهرهای آباد است. اما در کرمان وضع به گونه ای دیگر بوده است.
  در این گفتار ضمن بیان چگونگی تشکیل سلسله ی قراختاییان، شرح حال حکام، نسب نامه ی قراختاییان، ارتباط آن ها با خوارزمشاهیان، مغول ها و حکام بعد از آن ها، به خدمات فرهنگی آن ها نیز اشاره ای شده است. ترکان خاتون (قتلغ ترکان) یکی از پادشاهان قراختایی کرمان بیش از 40 سال به طور مستقیم و غیر مستقیم در کار حکومت کرمان دخالت داشته است.
  کلیدواژگان: قرن هفتم هجری، ایلخانان مغول، حکومت های محلی دوره ی مغول ها، ترکان خاتون
 • نقش مذهبی و اجتماعی مغان در ایران باستان
  گلناز قلعه خانی، مهدی امیدواری صفحه 139
  یکی از موضوعات بسیار مهم و جالب در تحقیقات فرهنگی و جغرافیای تاریخی، ریشه یابی و علت نامگذاری شهرها و آبادی های ایران در دوره ی باستان است. در این مقاله، ضمن تبیین جایگاه و مقام ایزد «ماه» در ایران باستان و چگونگی پرستش او، شهرها و آبادی هایی که نام آن ها با واژه ی «ماه» ترکیب شده اند، بازشناسی و معرفی می شوند.
  کلیدواژگان: مگه، مغ، گاهان، کتیبه ی بیستون، موبد، مجوس
 • تاثیر قرآن و حدیث در مثنوی سلسله الذهب جامی
  ناصر محسنی نیا، سمیه رضایی زاده زنگی آبادی صفحه 165
  یکی از شاعران و عارفان و صوفیان به نام قرن نهم هجری، خاتم الشعرا مولانا عبدالرحمن جامی است. جامی در مثنوی سلسلهالذهب، بزرگترین مثنوی در مجموعه ی هفت اورنگ، از دو سرچشمه ی قرآن و حدیث بهره ها برده و از روش های گوناگون برای نشان دادن تبحر خود در آیات قرآن و احادیث و استشهاد به آن ها، استفاده کرده است. چنانکه پراکندگی آیات و احادیث در سه دفتر این مثنوی یکسان نیست، اکثر این اشارات در دفتر اول و تعداد کمی در دفترهای دوم و سوم به کار رفته اند، کاربرد این روش ها هم یکسان نیست، بیشترین این اشارات به روش اقتباس، تحلیل و تلمیح به کار رفته است که در این گفتار بررسی شده اند. سلسلهالذهب آیینه ای صاف و روشن و نمون ای است کامل از تجلی آیات و احادیث.
  کلیدواژگان: جامی، تاثیر قرآن و حدیث، سلسله الذهب، اقتباس، تحلیل، تلمیح
 • گاهنگاری دشت کنگاور از آ‎غاز تا شروع دوران گودین III براساس یافته های باستان شناسی
  یعقوب محمدی فر صفحه 181
  کرنولوژی ترسیم شده برای دشت کنگاور، نتیجه ی بررسی پرفسور یانگ و همکاران او ازموزه ی پادشاهی اونتاریو است. در بررسی این هیات بالغ بر 170 تپه و اثر باستانی شناسایی گردید و سپس، کرنولوژی منطقه از سوی این محقیقن ارائه شد.(1)در گزارش های اولیه ی هیات، صحبت از دوازده دوره تحت عناوین گودین II (ماد) تاگودین دوازدهم است. سپس، این کرنولوژی در یازده دوره ی فرهنگی مجزا طبقه بندی و ارائه شد. اساس این کرنولوژی را حفاری در تپه های گودین و سه گابی تشکیل می دهد. اغلب این دوره ها با نام مناطق محلی و اسم یکی از این دوره ها نیز از یکی از دوره های موجود در آذربایجان گرفته شده است. آنچه در پیش خواهد آمد، نتیجه ی آخرین اطلاعات موجود در کرنولوژی ارائه شده است که به ترتیب هر یک از دوره های مذکور و تاریخ های پیشنهادی برای آن ها، ارایه می گردد.
 • فرهاد مهندس پور، محمود طاووسی صفحه 199
  شاهنامه ی فردوسی مجموعه ای از فرهنگ، آیین، اسطوره و تاریخ ملت ایران است که گذشته از ساختمان منظوم آن و صناعات ادبی و حماسی اش، آمیزه ای از کردار، آرمان و ایده و دیدگاه ایرانیان نیز هست. ما نمی دانیم که آیا به راستی فردوسی سعی در آشتی جهانبینی ایرانی با اسلام داشته و یا خود مستقلا بر این باور بوده که تاریخ زندگی آدمیان بر محور نوعی از معرفت شناسی ویژه می گردد که او آن را در مجموعه ی اساطیر یا تفسیرها و روایت های اوستا و ادبیات زرتشتی می یافته است؛ ولی آنچه انکارناپذیر است، رابطه ی این همه با یکدیگر است که توانسته در ذهن فردوسی بگنجد و در ذوق و قلم شاعرانه ی او تجلی یابد.
  یکی از بخش های جالب توجه در شاهنامه ی فردوسی، پاره ی پیش از تاریخ یا به زعمی مربوط به جهان اساطیر و انسان ما قبل تاریخ آن است. در این بخش، یکی از زیباترین و به یادماندنی ترین داستان ها، روایت سلطه ی ضحاک، پایان دوران طلایی بشر (حکومت جمشید) و قیام فریدون است که بارها از سوی محققان مختلف به آن پرداخته شده است.
  در این مقاله با مقایسه ی این داستان در شاهنامه با بخش «تن پسین» از بندهش که تفسیری زیبا و ادیبانه از دین و آیین اوستایی است، همانندی و نسبت بین این دو، مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: بندهش، شاهنامه، اسطوره
 • شمس الدین نجمی صفحه 215
  یکی از موضوعات بسیار مهم و جالب در تحقیقات فرهنگی و جغرافیای تاریخی، ریشه یابی و علت نامگذاری شهرها و آبادی های ایران در دوره ی باستان است. در این مقاله، ضمن تبیین جایگاه و مقام ایزد «ماه» در ایران باستان و چگونگی پرستش او، شهرها و آبادی هایی که نام آن ها با واژه ی «ماه» ترکیب شده اند، بازشناسی و معرفی می شوند.
  کلیدواژگان: ایران، نامگذاری، ماه، شهرها، آبادی ها، نام های جغرافیایی
 • ابراهیم واشقانی فراهانی صفحه 231
  اسطوره از خانواده ی روایت هایی است که هستی را آن گونه که بشر روزگار باستان دریافت می کرده است، به نمایش می گذارند و چنین وامی نمایند که حقایقی ازلی با اعتبار ابدی را در خود دارند. اسطوره چندین گونه دارد و از گونه های بسیار مهم آن، اسطوره ی آغاز است که سرآغازها را آن گونه که بشر روزگار باستان بدان باور داشته است، روایت می کند. در این مقاله، به بررسی سرآغاز جانوران از دریچه ی باورهای اساطیری ایرانیان باستان پرداخته ایم. در چنین پژوهشی نباید از یاد برد که اکثر قریب به اتفاق متون ایران باستان و میانه مفقود شده اند، اما محتوای برخی از آن ها به طور کامل یا ناقص و به طرق گوناگونی چون ترجمه، تلخیص، اقتباس، ردیه نویسی و شیوه های دیگر، در متون دوره ی اسلامی بر جای مانده است و هر چند که برخی از متون دوره ی اسلامی از این جهت، سخت مغشوش اند، اما برخی دیگر نیز چون سنی ملوک الارض و الانبیاء اثر حمزه ی اصفهانی و زین الاخبار اثر گردیزی از دقتی شگفت برخوردارند، آن گونه که پاره هایی از این دو منبع، یادآور اوستا، وداها و منابع یونانی دوره ی باستان است.
  کلیدواژگان: اسطوره، جانوران آغازین، جانوران پنج گانه، خرفستران، هرمزد، اهریمن
 • علیرضا هاشمی نژاد صفحه 255
  قطاعی یا کاغذبری هنری است که در آن با بریدن و قطع کردن کاغذ اشکال گوناگون می آفرینند. به علاوه، واژه ی قطعه در معنایی گسترده در حوزه های مختلف با ارزش معنایی متفاوت به کار گرفته شده است. بعضی از صاحب نظران بر این اعتقادند که کاربرد واژه ی قطعه در حوزه ی هنر، حتی هنرهایی که در آن ها عمل قطع انجام نمی شود، از هنر قطاعی به یادگار مانده است. اما سابقه ی کاربرد واژه ی قطعه در حوزه ی ادبیات به مدت ها پیش از رواج هنر قطاعی (قرن نهم هجری) بازمی گردد و از آن حوزه است که به حوزه ی هنر وارد می شود، و ارتباطی تاریخی بین واژه ی مصطلح قطعه و ترکیبات آن از جمله: قطعه ی خط، قطعه ی شعر، قطعه ی جواهر و... با هنر قطاعی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: قطاعی، قطعه
 • صفحه 265
|
 • Hassan Akbari, Dr. Morteza Hessari Page 1

  The paper will take us to a very ancient historical region, known as Mesopotamia identified as the center and cradle of civilization of the west. The region of Indus enjoys the same fame in the east. The paper aims at depicting the general role of Iran (not limited to its present geographical boundary) as a connection ring between east and west and its influence on neighboring regions.

 • Arash Akbari Mafakher Page 17
  According to the Iranian myths, creation is divided into four periods of: Minu(heaven), Guity(universe), the battle of Ahura with Ahriman(devil) and rebuilding of the universe. These four periods have left most of their symbolism and mysteries in the mythical periods of Shahnameh. Kayumarth period is the memorial of the creation of Minu and Guity wherein human beings possess heavenly features within life and soul. By the murder of Siyamak the third period, that of battle starts and extends to the period of Hushang and Tahmureth when we have the victory of Tahmureth over demons and darkness. This is followed by the fourth period of rebuilding the universe and rejoining Minu.
 • Dr. Mohammad Reza Sarfi, Dr. Mohammad Sadegh Bassiri Page 31
  One of the ubiquitous pictorial symbols and signs frequently illustrated on the ancient pots discovered from Jiroft archeological area is that of “tree”.The illustration is depicted in numerous and different shapes. From one side, it shows the living environment of the inhabitants of Arta region and from the other, displays some of the beliefs and myths of the people. True and accurate interpretation and analysis of these pictorial symbols, seems impossible unless further evidence, especially in writing is discovered about the civilization. Yet, since the foundation of our present knowledge on this amazing civilization is confined merely to the same illustrations, their analysis becomes of prime importance. The authors do endeavor to make a comparative analysis between myths and beliefs of the recently discovered symbols of “tree” and the already known myths related to this pictorial symbol.Artistic creativity and innovation of ancient Jiroft craftsmen is noteworthy. It shows that probably, the pots did not merely have decorative functions, but possessed some cultural values of the people in ancient times as well.
 • Dr. Saeed Hessam Pour Page 53
  The author aims to survey and investigate the role of ‘Ayyaran’ in partially shaping Iranian culture and civilization. Since ‘Ayyaran’ had an early group influence in Iranian social, political and cultural conditions, endeavor is done as to how, why and when they appeared. Reference is made to their historical development and changes that took place in their manners and rites during the time. Their presence in folkloric and ‘Ayyari’ tales in Iranian community is scrutinized. It is worth mentioning that all historical changes of ‘Ayyari’ could be well seen in folkloric ‘Ayyari’ tales.
 • Dr.Hassan Zolfeghari Page 75
  The author studies proverbial stories from different viewpoints. Following a short background, the history of compiling proverbial studies is discussed along with important references. The origin, the reason for the fame and comments thereto are cited. On the relationship of proverbs and stories, the author tries to find a synonymous link based on their textual application. Four important uses of proverbial stories are given. Morphologically, proverbial stories are classified under “titles”, “main texts” and “key words”. The last chapter classifies the stories according to reference, language, expression, volume, content, character, popularity and subject.To stay within article space limit, the author refrains from including original stories. Only titles and references are cited.
 • Karakhitans of Kerman
  Seyyed Abbas Zia-Ee Page 107
  The article gives us a little acquaintance with Karakhitan kings and rulers of Kerman. 7th century has a special place in Iranian history and culture. Therefore it plays a very helpful role in our understanding of the works and heritages of this exciting and chaotic period. This century is a reminder of heavy Mongol attacks, war, bloodshed and destruction. Yet, Kerman had a different situation.The article tries to tell us about how the dynasty formed, the life of the rulers, their family tree, their relations with Khwarezm Shah, the Mongols and later rulers. Tarkan Khatun, one of them, ruled Kerman More than 40 years.
 • The Magi and Their Religious and Social Role in Ancient Iran
  Dr. G. Ghalekahni Page 139
  This article investigates the magians and their religious, social and political role and functions in ancient Iran. Magians were the clergy class who played an important role in religious and social evolution of pre-Islamic Iran.The authors discuss the magians in Avesta and the views of Iranian and foreign authors about the word “maga” in “gahan” and its relationship with magians as discussed and explained in ancient Iranian epigraphs. The semantic evolution of the words “magus” and “mo’bed” from ancient to new Persian is discussed as well.Part of the paper is devoted to the religious and social role of magians at the time of Medians, Achaemenids, Ashkanids and Sassanids. The views of some researchers on the influence of the evolution of Zoroastrian religion is explained as well.
 • The Influence of Quran and Hadith on Jami's couplet Selselat-o-Zahab'
  Dr. Nasser Mohseni Nia, Somayeh Reza-Ee Zadeh Zangui Abadi Page 165
  Abdor Rahman Jami is a famous poet, mystic and Sufi of the ninth century A.H.In his longest couplet ‘Selselat-o- Zahab’ from ‘Haft Owrang Collection’ he has made ample use of Quran and Hadith, showing his mastery in Quran and Hadith by frequent referrals which differ in number through all three chapters of the couplets. Applications discussed throughout this article, differ too, and mostly use devices such as adaptation, analysis and allusion.One could claim that ‘Selselat-o-Zahab’ is a clear and bright mirror reflecting Quran and Hadith.
 • Chronology of Kangavar Plain from Gowdin Period III and Archeological Findings
  Dr. Yaghoob Mohammadi Far Page 181
  Chronology of Kangavar Plain is the work of professor Young and his colleagues from the royal museum of Ontario. Over 170 hills and archeological sites were detected by this body. Later the chronology of the area was prepared by these researchers.In early reports they talk of 12 periods under the title of Gowdin II to Gowdin XII. The chronology was then classified into eleven distinct cultural periods. The chronology mainly covers excavations in Gowdin and Segabi hills. Most of the periods are named after local places while the name of one period is derived from one of the periods of Azarbayjan. What follows is the result of the latest findings of chronology presented according to the periods and suggested dates respectively.
 • Farhad Mohandesspour, Dr. Mahmoud Tavoosi Page 199
  Ferdowsi’s Shahnameh contains a collection of culture, rite, myth and history of the Iranian nation. Shahnameh is not only a poetical work of rhetorical and epic structure but is also an amalgam of Iranian deeds, ideals, viewpoints and opinions. We do not know if Ferdowsi tried to reconcile the Iranian world-view and that of Islam, or he was of the firm belief that the life of man revolved round a peculiar type of epistomology that he found in a series of myths, exegeses and narrations from Avesta and Zoroastrian literature. The fact which cannot be denied is the relationship of all these, processed in Ferdowsi’s mind, and materialized through his poetic gift and talent.One of the interesting parts in Shahnameh is related to the world of myths and pre-historic man. Here you will face a beautiful and memorable story- much studied by numerous researchers, on the tyranny of Zahak, termination of the golden era of man (Jamshid’s reign) and the uprising of Freydoun.The article makes a comparison of the similarities and relationships between the above and the section “Tan Paseen” of Bundahishn, a beautiful literary interpretation of Avestan religion and rites.
 • Dr. Shamsaddin Najmi Page 215
  One of the most important and interesting discussions in historical, geographical and cultural research is the etymology of the names of cities and towns in ancient Iran.The aim of this article is to introduce the cities and towns whose names are combined with the word "moon" on the basis of historical and geographical evidences and linguistic principles.
 • Dr. Ebrahim Vashghani Farahani Page 231
  Myths belong to the family of narrations which depict existence as perceived by ancient people. They are believed to contain some early truths possessing eternal validity.Myths have different types. An important type is the myth of origin which narrates the origin of affairs as believed by the ancient man. The article studies animals and the myth of origin from the viewpoint of ancient Iranians.It should be noted that the majority of ancient and middle Persian texts have been lost. But the contents of some are preserved via translation, summary, adaptation and other methods in Islamic era texts. Although some Islamic texts are unreliably a mess, yet a few such as Sunni Moluk-al-Arz val Anbiya by Hamzeh Esfahani and Zeyn-al-Akhbar by Gardizi are surprisingly accurate, reminding the researcher of Avesta, Vedas and ancient Greek works.
 • Alireza Hasheminezhad Page 255
  ‘Ghatta’ee’ or “paper cutting” is an art in which the artist creates various forms by shearing and cutting the paper. Furthermore, we have the term ‘ghat’eh’ which carries different meanings in a vast area of usage. Some scholars believe that the term ‘ghat’eh’ is derived from the art of ‘ghatta’ee’ even in cases where no paper cutting occurs.Research shows that the usage of the term ‘ghat’eh’ goes back to nineteenth century, long before the appearance of the art of ‘ghatta’ee’, and there is no relation between ‘ghat’eh’, meaning “piece” (of poetry, music, calligraphy, etc…) and the art of ‘ghatta’ee’.