فهرست مطالب

پیام طب - پیاپی 27 (بهمن 1384)
 • پیاپی 27 (بهمن 1384)
 • 4 صفحه، بهای روی جلد: 1,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/11/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن ماه
  صفحه 1
 • فصل بهداشت و درمان در بودجه 85 تنها 11 درصد افزایش دارد
  صفحه 1
 • پزشکی هومیوپاتی
  سعید عبادی صفحه 2
 • اسامی محققین نمونه دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1384
  صفحه 2
 • سرطان سینه
  دکتب بختیار خدادادی صفحه 3
 • اخبار علمی کنگره ها و سمینارها
  صفحه 3
 • تشنج اطفال
  صفحه 3