فهرست مطالب

صنعت نساجی و پوشاک - سال بیست و سوم شماره 157 (پیاپی 273، بهمن 1384)
 • سال بیست و سوم شماره 157 (پیاپی 273، بهمن 1384)
 • 116 صفحه، بهای روی جلد: 2,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/11/05
 • تعداد عناوین: 31
|
 • میراث نامطلوب
  مهندس جمشید بصیری صفحه 6
 • وصیت نامه داریوش
  مسعود ابویی صفحه 8
 • بانک زمان
  مهندس روزبه مروج حسینی ترجمه: مهندس روزبه مروج حسینی صفحه 9
 • گزارش دیدار هیات مدیره انجمن نساجی ایران از 3 واحد نساجی
  حبیب کریمی صفحه 10
 • قیمت پایه صادراتی فرش ماشینی
  صفحه 15
 • گزارش ماهانه در مورد پنبه های طول تار بلند
  مهدی تاجیک، رابعه رضایان ترجمه: مهدی تاجیک ، رابعه رضایان صفحه 16
 • میزان تجارت جهانی پنبه به سطح بی سابقه ای رسیده است
  صفحه 17
 • گزارش سمینار نحوه استفاده از تامین مالی صادرات از محل منابع بانک توسعه اسلامی
  مهندس علیرضا حائری صفحه 19
 • صنعت نیازمند تقویت دولت
  صفحه 26
 • مدیریت تبدیل صنعت نساجی و پوشاک به صنایع نساجی پاسخگو
  مهندس احسان سلطانی صفحه 29
 • برگزیده از دیگر نشریات
  صفحه 38
 • آشنایی با نقش چبالها در توسعه صنعتی کرده
  یونگ گوسو صفحه 46
 • استراتژی و توسعه صنعتی ایران
  صفحه 50
 • قورباغه را قورت بده
  صفحه 52
 • تاریخچه باتیک
  عفت امیری، نگار بیضایی دوست صفحه 55
 • گیاهان رنگزا - پیاز
  مهندس مرجان حسینی ترجمه: مهندس مرجان حسینی صفحه 57
 • عدم تولید، خرید، مصرف و انبارش مواد رنگزای نساجی حاوی گروه های ممنوعه یک ضرورت است
  صفحه 59
 • ابریشم، کشورها و مناطق تولید کننده ابریشم
  آنترو هایورینن، ماتیاس کناپه ترجمه: دکتر امیرهوشنگ امینی صفحه 65
 • گردانندگان و موجدان مد صنعتگران، سرمایه گذاران و تولید کنندگانند
  پریسا سجادی صفحه 70
 • گزارشی از صنعت تریکو بافت (پاساژ علمی)
  صفحه 72
 • تحلیل جامعه شناختی از پدیده پولشویی
  حبیب احمدی، مریم مختاری صفحه 74
 • وضعیت عمومی پنبه کشور در آبان ماه 1384
  صفحه 79
 • بافندگی و هویت نساجی در اسلام
  شمسی کاکاوند صفحه 85
 • طراحی لباس با استفاده از رنگزای گیاهی
  مهندس نسرین صدری ترجمه: مهندس نسرین صدری صفحه 89
 • امکانات جدید با نخ های رسانای مخصوص
  مهندس مهدی یکتا صفحه 91
 • تکمیل پایدار ضد بو برای منسوجات پنبه ای
  مجتبی پوراصفهانی ترجمه: مجتبی پوراصفهانی صفحه 97
 • از میان نامه های رسیده
  صفحه 100
 • در جهان نساجی چه می گذرد
  صفحه 104
 • جویندگان کار در صنایع نساجی
  صفحه 105
 • خبر
  صفحه 106
 • بخش انگلیسی
  صفحه 108