فهرست مطالب

صحنه - سال ششم شماره 27 (پیاپی 47، دی 1384)
 • سال ششم شماره 27 (پیاپی 47، دی 1384)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/11/17
 • تعداد عناوین: 34
|
 • کلام اول
 • چه نسبتی بین انسان و تئاتر وجود دارد؟
  صفحه 1
 • مقالات
 • جستاری پیرامون هنر پانتومیم؛ هنری در فراسوی کلام (قسمت اول)
  محسن حسینی صفحه 4
 • تئاتر، انگیزه ها و چالشها
  یدالله آقاعباسی صفحه 7
 • شمال آفریقا: تئاتر مبارز
  قاسم غریفی ترجمه: قاسم غریفی صفحه 10
 • درام و ریاضی
  دکتر فرشید ابراهیمیان صفحه 14
 • پیش درآمدی بر تئاتر پست مدرن
  دکتر مسعود دلخواه صفحه 17
 • تئاتر و تفسیر / قسمت دوم
  محمود صابری صفحه 20
 • جستاری در فضاهای تئاتر تجربی
  امیرحسین اشعری صفحه 22
 • گفتگو
 • راهی که نه راه من است / گفتگو با پری صابری / قسمت آخر
  علی جمشیدی صفحه 26
 • معرفی پروفسور احمد کامیابی مسک
  صفحه 28
 • آثار پروفسور احمد کامیابی مسک، دکتر دتا
  صفحه 29
 • نقد نمایشنامه
 • استحاله پر غرابت انسان از خودبیگانه
  حسن پارسایی صفحه 30
 • گفتگو
 • من بهترین کارگردان آثار رادی هستم / گفتگو با هادی مرزبان
  فروغ سجادی صفحه 34
 • تکرار در تئاتر بی معناست / گفتگو با احمد دامود / قسمت آخر
  بابک فرجی صفحه 38
 • تئاتر در ایران چگونه شکوفا می شود? / گفتگو با حجت الاسلام «سیدمرتضی صاحب فصول» / قسمت اول
  ابوذر حقگو صفحه 40
 • زیر آسمان کبود / گفتگو با محمد بهرامی / قسمت اول
  بابک فرجی و مشهود محسنیان صفحه 44
 • نقد نمایش
 • کاشکی «اهلیت شنودن بودی!»
  نصرالله قادری صفحه 46
 • اگر حرفی برای گفتن نداریم، نگران وسیله نباشیم
  صمد چینی فروشان صفحه 47
 • انسان زیبای «رادی» بر صحنه
  عبدالرضا فرید زاده صفحه 49
 • نقد واقعیت نامرئی
  مهشید سلیمانی صفحه 51
 • دوباره زیر این چتر باران گرفته است
  علی جمشیدی صفحه 53
 • خودت را رها کن!
  علیرضا غفاری صفحه 54
 • زمان در تئاتر
  هومن نجفیان صفحه 56
 • ناگهان خیلی زود، دیر می شود
  سعید محبی صفحه 58
 • زندگی شاید ریسمانی ست...!
  نیما دهقان صفحه 59
 • گزارش
 • ایجاد در تئاتر (گزارشی از برگزاری چهارمین جشنواره تئاتر کوتاه جوان)
  صفحه 60
 • تئاتر منبر است، حتی فراتر از منبر (امام خمینی (ره)) (گزارشی از واحد نمایش حوزه هنری استان مازندران)
  صفحه 63
 • پرسشهای جمعی
  صفحه 64
 • حتی یک تصویر...
  رستم کیا کجوری صفحه 65
 • هنرمند باید دیده شود / گفتگو با محمد مهدوی جمنانی
  صفحه 66
 • درام دیروز بر صحنه امروز
  مهدی رمضانی صفحه 69
 • نمایش نامه کوتاه
 • هنگامه ای که آسمان شکافت!
  نصرالله قادری صفحه 72
 • برگی از گذشته
 • فقط عشق بود که مرا 33 سال در این حرفه پابرجا نگاه داشت
  صفحه 77
 • راپرت «مطرب Motreb» و «مطربه Motreb-e» در تیاتر!
  صفحه 79