فهرست مطالب

تشخیص آزمایشگاهی - پیاپی 41 (آذر و دی 1384)
 • پیاپی 41 (آذر و دی 1384)
 • 92 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/11/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مروری بر هیکوباکترپایلوری عامل زخم معده
  دکتر عباس افراه صفحه 2
 • مطالعه ی فراوانی بیماری HCV مثبت و ژنوتیپ های شناسایی شده
  دکتر علی اکبر امیرزرگر، دکتر نادر شاهرخی، دکتر مسعود حاجیا، پل مار یوسف، محمد فرزانه خواه، مهدی قریشی. محمدهادی پورمند، دکتر عبدالفتاح صراف نژاد صفحه 5
 • روش های تشخیص لیشمانیازیس
  دکتر داوود درستکار مقدم صفحه 9
 • ترکیب DNA ممکن است سرطان پروستات را به ما هشدار دهد
  دکتر عباس افراه صفحه 16
 • تشخیص، کام
  صفحه 17
 • مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در آزمایشگاه بالینی
  دکتر حسین درگاهی، دکتر مصطفی رضائیان صفحه 18
 • لیتوسپیروزیس
  لیلا زری صفحه 26
 • بررسی شیوع عفونت ادراری در بیماران بالای 60 سال بستری در بیمارستان
  رویا موسی زاده، عارف امیرخانی صفحه 33
 • میکروسپوریدیا
  خدیجه خانعلیها، فریبا درستکار صفحه 38
 • پرسش و پاسخ در هماتولوژی
  دکتر محمدرضا بختیاری صفحه 44
 • تازه های آزمایشگاهی
  مسعود روانبخش صفحه 46
 • مصاحبه با دکتر ابراهیم برال
  صفحه 49
 • اخبار آزمایشگاهی
  دکتر محمدجواد غروی صفحه 52
 • جدول نتیجه ارزیابی کیفی اقلام رفرانس
  صفحه 57