فهرست مطالب

اطلاعات جغرافیایی (سپهر) - پیاپی 40 (زمستان 1380)

نشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)
پیاپی 40 (زمستان 1380)

 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی مدیری صفحه 2

  تصاویر، به خاطر تغییر در اندازه روشنایی منظره بر روی فیلم شکل می گیرد. در نگاه اول، در عکس برداری هوایی چنین تغییراتی تنها با تغییر نوع پدیده زمین رابطه دارد. البته، این فرضیه، آسان گرفتن بیش از حد مسئله است. زیرا عوامل زیادی که با نوع با شرایط یک عارضه زمینی ارتباطی ندارند و می توانند بر اندازه گیری های مقدار نوردهی فیلم اثر بگذارند. از آنجا که عوامل مزبور روی اندازه گیری نوردهی اثر می گذارند ولی نقشی در تغییرات حقیقی نوع پوشش زمین با شرایط ندارند. به آن ها «اثرات خارجی» گفته می شود. در اینجا، اثرات عمده هندسی را که در نوردهی فیلم اثر می گذارد، مورد بحث قرار می گیرد.

 • معصومه رجبی صفحه 7

  به طورکلی از جمله تعاریف ارایه شده در خصوص نقشه عبارت از ترسیم تصاویر قسمتی از سطح زمین یا تمامی سطح زمینی با مقیاس معین بر روی یک صفحه صاف و افقی است. از طرف دیگر ژیومورفولوژی علمی است که در ارتباط با بررسی لندفرم ها یا اشکال ناهمواری های سطح زمین خصوصا از نظر پیدایش و فرایندهای مختلف به وجود آورنده آن می باشد و مطالعات ژیومورفولوژی با توجه به ماهیت آن در چهار موضوع شامل بررسی شکل، مطالعه موادی که در روی آن ها لندفرم ها به وحود می آیند، بررسی فرآیندهایی که مواد را شکل می دهند و مطالعه تحول و تاریخ چشم اندازها صورت می گیرند. بنابراین هدف از ترسیم نقشه های زیومورفولوژی، ثبت اطلاعات درباره شکل سطحی، مواد (خاک و سنگ)، فرایندهای سطحی و در مواردی سن اشکال ناهمواری است. نقشه هایی که بدین گونه تهیه می شوند حاوی اطلاعات اساسی در خصوص سیستم های زمین هستند و می توانند در اغلب مسایل محیطی از قبیل مطالعات کاربری زمین منابع طبیعی و کشاورزی، آب های سطحی و زیرزمینی، مهندسی عمران، اکتشاف و استخراج منابع معدنی و نظایر آن مفید واقع شوند.

 • سید یحیی صفوی صفحه 13

  جغرافیای نظامی، دانشی است که در زیرمجموعه یکی از تعاریف جامع و فراگیر علوم جغرافیا قرار می گیرد. تاثیر محیط طبیعی و فرهنگی بر خط مشی نظامی/ سیاسی، طرح ها، برنامه ها و انواع عملیات رزمی و پشتیبانی در جهان، منطقه و محلی را مورد بررسی قرار می دهد. روابط مکانی و فضایی بدون تردیدی از مهمترین عناصر و عوامل جغرافیایی است. موقعیت، اندازه و شکل نواحی زمین، همراه با موقعیت آب هایی که در مسیر فعالیت های نظامی قرار دارد پایه ای را تشکیل می دهد که برروی آن کلیه عوارض زمین قرار گرفته است. در بخش خشکی های زمین سه قسمت اصلی و با اهمیت نظامی به عنوان مرتفع ترین، وسیع ترین و عمیق ترین را در برمی گیرد که هریک شرایط منحصر به خود را دارد و تفکیک و شیوه های خاصی را در برمی گیرد.

 • عباسعلی صالح آبادی صفحه 16

  هر کمیت عددی یا هندسی و یا مجموعه ای از کمیت های دارای مقدار عددی، که به عنوان یک مرجع یا مبنا برای کمیت های دیگر به خدمت گرفته می شوند را سطح مبنا یا دیتم گویند. در ژیومورفولوژی دو نوع سطح مبنا مختلف در نظر گرفته شده است، یکی سطح مبنا مسطحاتی، که پایه و اساس محاسبات دقیق نقشه برداری افقی را تشکیل می دهد که در آن انحنای سطح زمین در نظر گرفته می شود. و دیگری سطح مبنا ارتفاعی که ارتفاع نقاط نسبت به آن اندازه گیری و محاسبه می شوند. به عبارت دیگر در نقشه برداری های ژیودتیک، مختصات نقاط مختلف، از یک سری نقاط اولیه مختصات داریا پارامترهای دیتم و سطح مبنا به دست می آیند. به دلیل توسعه روش های مختلف در نقشه برداری چندین دیتم یا سطح مبنا تعریف و ایجاد شده است. امروزه برای توسعه نقشه برداری و روش ژیودزی ماهواره ای چندین دیتم یا سطح مبنا تعریف و ایجاد شده است، در این روش نیازی به داشتن بیش از یک سطح مبنا نیست. اما این به معنی تعویض کامل یک سطح مبنا نیست از آن جهت که در عمل، پارامترها و کمیت های نقشه برداری اولیه وجود دارند که هر کدام به سطوح مبنای مختلف وابسته هستند. از طرفی با تعویض کلی سطح مبنا موجب می گردد تا تبدیل تمامی اطلاعات موجود در نقشه های یک کشور به سطح مبنا جدید یک قرن طول بکشد. بطور مثال مسئله تعیین حق حاکمیت خطوط مرزی کشور ایالات متحده قرن ها پیش مطرح بوده و حتی هنوز هم با تهیه نقشه از مرزهای مورد اختلاف، استفاده کنندگان نظامی و غیرنظامی، به علت موارد خاص سیستم های قدیمی اندازه گیری نقشه برداری را بر سیستم های جدید ترجیح داده و مایل به استفاده از آنها هستند، لذا انجام تغییرات کلی در تعییین سطح مبنا نه تنها مشکلی را حذف نمی کند بلکه ممکن است متغیر دیگری را نیز به مشکلات اولیه اضافه نماید.

 • ترجمه: اشرف عظیم زاده صفحه 21

  در این مقاله رابرت بار ضمن بیان عواقب کناره گیری آقای رابینسون از سازمان نقشه برداری انگلستان (Ordnance Survey) اظهار می دارد که این امر در آینده جنگی را بر سرکنترل اطلاعات جغرافیایی به وجود خواهد آورد.

 • ترجمه: حمید مالمیریان صفحه 24

  مدیریت جنگل داری، جنگل ها را برای چوب، علوفه، آب، حیات وحش و تفریح مدنظر قرار می دهد. از آن جایی که محصول اصلی و خام جنگل ها چوب می باشد. جنگل داری به ویژه مدیریت اراضی دارای درختان چوب الواری، مرمت و بهبود وضعیت موجود جنگل و کنترل آتش را مد نظر قرار می دهد. تقریبا یک سوم مساحت زمین را جنگل های گوناگون می پوشانند. آنها به صورت غیرمنظم پخش شده اند و ارزش سرمایه ای آنها به طور مرتب تغییر می کنند. تفسیر عکس هوایی وسیله آسانی را برای بررسی شرایط آنها فراهم می نماید.

 • زلیخا باقری صفحه 32

  در میان آسمان کروی که ستارگان در آن به صورت استواری قرار گرفته اند، دانشمندان متوجه هفت شیء سرگردانی شدند که در جهت شرق در آسمان در حرکت بودند. آنها عبارتند از: خورشید، ماه، عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل. هرکدام از این اجسام سرگردان با یک روز در هفته مربوط گردیده اند به طوری که در انگلیسی مدرن، ارتباط بین این لیست و اسامی هفته به صورت Sunday,Monday, Saturday آشکار می باشد، اما در دیگر زبان ها برای نام گذاری روزهای هفته از معیارهای دیگر استفاده گردیده است.

 • مسعود تقوایی، پروین شفیعی صفحه 39

  مطالعه در زمینه صنایع روستایی که بدون تردید یکی از شرورت های مهم اقتصادی است چرا که افزایش جمعیت و به تبع آن کاهش امکانات باعث بیکاری افراد می گردد مگر این که یک بخشی این کمبودها و مشکلات را کاهش داده و از آنها بکاهد. لذا صنعتی کردن روستاها در مفهوم واقعی آن یکی از عملکردهای مهم، در جهت اشتغال، بالا بردن درآمد افراد و در نهایت جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها می باشد زیرا با خروج روستاییان از روستاها نه تنها مشکل این مناطق حل نخواهد شد بلکه مشکلات مضاعف خواهد گردید و با توجه به این مطلب که صنایع روستایی مکملی برای دو بخش کشاورزی و دامپروری به شمار می آید قصد داریم تا این مهم را بررسی نموده و کلا بگوییم صنایع روستایی چه است؟ چه خصوصیتی دارند و ضمن مطالعه به طبقه بندی آنعا پرداخته، اهمیت روش های توسعه و حمایت، مشکلات استقرار این صنایع و تفاوت مابین صنایع شهری و روستایی و جایگاه این صنایع در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دهیم. امید است چارچوبه آن چراغی فرا راه آیندگان و مسیولین باشد تا با توسعه صنایع روستایی و ایجاد اشتغال از مهاجرت مداوم روستاییان جلوگیری به عمل آید.

 • حمیدرضا ارشادمنش صفحه 45

  با توجه به اهمیت تجهیز کارگاهی در عملیات عمرانی عظیم، باید اذعان داشت که تجهیز کارگاهی عمرانی، قابل مقایسه با تجهیز سایر کارگاه ها نیست. از این رو در این رابطه، نکاتی چند به شرح زیر یادآوری می شود: - برآورد هزینه تجهیز کارگاهی باید توسط مهندس مشاور به صورت درصد نسبت به کل طرح تعیین شود. مشاور در رابطه با نحوه پرداخت هزینه تجهیز گارگاهی، متناسب با مراحل زمانی اجرای تجهیز کارگاهی، در مشخصات و یا فهرست بها، پیش بینی های لازم را با توجه به دستورالعمل های مربوطه به عمل خواهد آورد درصد هزینه تجهیز کارگاهی بسته به نوع پروژه و مشخصات آن، شرایط توپوگرافی، شرایط اقلیمی منطقه طرح تغییر می کند و درصد ثابتی نیست. - منظور از تجهیز و برچیدن کارگاه ها، تامین ابنیه، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات و ماشین آلات به روش احداث، نصب در کارگاه یا در اختیار گرفتن، آن ها از امکانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره است.

 • ترجمه: مریم احمدپور صفحه 49

  علم و دانش کنونی ما در زمینه افزایش بارش تعریفی به این مضمون دارد: به کارگیری مواد باروری مناسب در زمان و مکان درست که باعث تغییراتی در ابرها می شود، بطوری که در اثر این تغییرات ابرها به صورتی متفاوت و به نحوی قابل پیش بینی رفتار کنند. نتایج مفیدی نیز حاصل شود. تکنولوژی باروری ابر به منظور تامین راه ها و امکاناتی جهت دست یابی به این نوع دخالت در فرآیندهای ابری توسعه می یابد و در اجرای آن از ملاحظات علمی استفاده می کند. براساس دانش ما، طبیعت در شرایط ابری بسیار متنوع، از طریق دو فرآیند عمده متفاوت باران ایجاد می کند و اگر خواهان نتایج مفیدی هستیم تکنولوژی مذکور باید با علم دقیق به فرآیندهای واقعی و طبیعی به کار رود. از سویی وضعیت علم فیزیک ابر طوری است که می تواند حداکثر برای اجرای تکنولوژی متناسب با شرایط مختلف ابری، رهنمودهای کیفی ارایه کند تا دستورالعمل های دقیق. در مقایسه با برخی از رویکردهای موجود نسبت به اصلاح ابرها که مستلزم «مهندسی نمودن» است، این تلاش علمی به عنوان محور اصلی فعالیت های پژوهشی جاری می باشد. بهتر است بپذیریم اصول تکنولوژی مورد بحث در سطرهای آتی، مبنای علمی نسبتا محدودی دارند و اجرای آن ها فقط در سایه درک روشن از ابهاماتی که هنوز نیازمند توضیح هستند عملی می گردد. تکنولوژی باروی ابر شامل دو مولفه مهم می شود که عبارتند از: 1- کاربرد استراتژی های مناسب باروری ابر. 2- تکنولوژی تولید مواد باروری.

 • سیما بوذری صفحه 54

  زنان تقریبا نیمی از جمعیت روستا را تشکیل می دهند و بیش از نیمی از فعالیت های اقتصادی- اجتماعی روستا متکی به فعالیت های آنان می باشد، اما قبل از سال 1970 چنین فرض می گردید که فرآیند توسعه، مردان و زنان را یکسان تحت تاثیر قرار می دهد چرا که در آن هنگام مقدار تولید با اقتصاد نقد، موازنه برقرار می نمود لذا قسمت اعظم کارهای زنان نادیده گرفته می شد. وقتی آشکار شد که توسعه اقتصادی فقر را از طریق اثرات «رخنه به پایین» به طور اتوماتیک ریشه کن نمی سازد، مسایل توزیع تساوی منافع برای مردان و زنان، در تیوری های توسعه اهمیت عمده ای یافت و از این زمان بحث توسعه نیروی انسانی و مسایل مربوط به آن مطرح گردید. اعضای جوامع روستایی به طور اعم و زنان روستایی به طور اخص از جمله گنجینه های کشف نشده ای هستند که به علت عدم دستیابی به منابع فرهنگی و به ویژه عدم دسترسی به امکانات و تسهیلات آموزشی همواره در تنگنای استضعاف فرهنگی قرار داشته و هرگز نتوانسته اند در حد کمال از توانایی ها و استعدادهای فطری خدادادی خود بهره مند گردند و همواره در فرآیند توسعه مورد بی مهری قرار گرفته اند. نگاهی به وضعیت زنان روستایی ایران و میزان مشارکت زنان در برنامه ریزی های توسعه این امر را روشن تر بیان می کند.

 • علی براتیان، زهره مریانجی صفحه 61

  فرآیند تبدیل آب به بخار را تبخیر گویند که در آن مولکول های آب با گرفتن 600 کالری حرارت سطح آب را ترک می کنند این فرآیند می تواند از سطح آب های آزاد یا از سطح خاک و یا بوسیله گیاهان انجام شود. مقدار آبی که وسیله گیاهان به جو داده می شود، تعرق می نامند. مقدار تبخیر از سطوح خاک و گیاه را نمی توان از یکدیگر تفکیک کرد به همین جهت به مجموعه مقدار تبخیر از سطوح خاک و تعرق از شاخ و برگ گیاه، تبخیر و تعرق (evapotranspirathon) گفته می شود. اهمیت تبخیر و تعرق از اینجا معلوم می گردد که یادآوری کنیم در سطح دنیا 57 درصدآبی که روی خشکی ها می ریزد مستقیما تبخیر می شود. عوامل موثر بر تبخیر بسیارند که از موارد مهم آن می توان: تابش خورشید، میزان رطوبت موجود در طبیعت، باد و سرعت آن را نام برد. تابش خورشید انرژی مورد نیاز برای عمل تبخیر را فراهم می سازد از این رو در طی روز و در فصل تابستان به دلیل تابش بیشتر خورسید انرژی بیشتری برای عمل تبخیر وجود دارد و تبخیر در این هنگام به حداکثر خود می رسد. همچنین در عرض های شمالی است. میزان رطوبت یا درجه اشباع هوا نیز در میزان تبخیر موثر است، چنانچه در هوای خشک میزان تبخیر بیشتر از هوای مرطوب است و باد با خارج نمودن لایه اشباع و جایگزین کردن هوای خشک تر عمل تبخیر را تشدید می کند. تعیین میزان تبخیر و تعرق در مناطق مختلف از چند نظر حایز اهمیت می باشد: اولا رطوبت از طریق تبخیر دمای منطقه را کنترل می کند و لذا اندازه گیری آن می تواند در تعیین نوع اقلیم منطقه موثر باشد. ثانیا تبخیر از سطح رودخانه، دریاچه و مخازن مختلف باعث تلفات آب می شود که لازم است مقدار آن محاسبه شود. ثالثا تبخیر و تعرق از سطح پوشش گیاهان داخل حوضه آبریز که آن نیز جزء تلفات آب به حساب می آید، از اجزای مهم چرخه آب محسوب می شود. رابعا میزان آبی که در طرح های آبیاری به مصرف زراعت و درختان می رسد نیز براساس تبخیر و تعرق انجام می گیرد و تعیین ابعاد شبکه های آبیاری ارتباط مستقیمی با مقدار و زمان آی مصرفی که به صورت تبخیر و تعرق وارد جو می شود، دارد. از آنجا که استان همدان به عنوان یکی از مناطق کشاورزی کشور محسوب می شود، لذا مطالعه تبخیر و تعرق و میزان آن در این استان به منظور برآورد نیاز واقعی گیاه به آب و توسعه اقتصادی منطقه ضرورت دارد. اندازه گیری تبخیر و تعرق به دو صورت انجام می پذیرد: روش مستقیم که اندازه گیری آن با دستگاه لایسیمتر و تشت تبخیر و غیره انجام می شود و روش دوم اندازه گیری تجربی است که در آن معمولا از فرمول های و معادله های عملی برای تخمین میزان تبخیر و تعرق استفاده می شود.

|
 • Mahdi Modiri Page 2

  The images are formed through the change in the strength of brightness of the scene upon the film. At first glance, in aerial photography such changes are related only to the change in the type of the land feature. Of course, this hypothesis is an over-simplification of the issue, because there are many factors that are not related to the type or conditions of a land feature and can affect the measurements of the exposure value of the film. Since the above-mentioned factors affect the measurement of exposure but do not play a role in the true changes of the type of land cover due to conditions, they are called "external effects". Here, the major geometric effects that affect the exposure of the film are discussed.
   

 • Ma'soumeh Rajabi Page 7

  Generally speaking, one of the definitions presented for maps is: drawing images of a part or whole of the surface of the earth at a given scale on a flat and horizontal plane. On the other hand, geomorphology is a science that is related to the study of landforms or forms of terrains especially in terms of their origin and the various processes that create them. Geomorphology studies, based on their nature, are in four topics of studying the materials on which landforms are taken shape, studying the processes that shape the material, and studying the evolution and history of landscapes. Thus, the purpose of geomorphologic mapping is to record information about the surface shape, material (soil and stone), surface processes and, in some cases, age of terrains. The maps thus prepared contain basic information on land systems and can be used in most environmental issues such as land use studies, natural resources and agriculture, surface and underground water, civil engineering, exploration and extraction of mineral resources and so on.

 • Seyyed Yahya Safavi Page 13

  Military geography is a science which is considered as one of the branches of geography according to one of the comprehensive definitions of this science. It examines the impact of natural and cultural environment on military / political attitudes, plans and all types of combat and support operations on the world, regional and local scales. Spatial relationships are undoubtedly among the most important geographic elements and factors. The position, size and shape of land, along with the location of the water that is on the military activities' path, form the basis on which all land features are positioned. Dry lands of the earth include three major parts that are militarily important, namely the highest, the widest, and the deepest lands, each of which has its own unique conditions and includes distinctions and special methods.

 • Abbas Ali Saleh Abadi Page 16

  Each numerical or geometric quantity, or sets of numerical quantities, which are used as reference or basis for other quantities, are called base levels or datums. In geomorphology, two different baseline levels are considered, one of which is flat, which forms the basis of the accurate calculation in horizontal surveying in which the curvature of the earth's surface is considered. The other is the elevation base level according to which the height of points are measured and calculated. In other words, in geodetic surveying the coordinates of different points are obtained from a series of initial points with known coordinates by base line parameters. Due to the development of different methods in surveying, several datums or baselines have been defined and produced. Today, several datum have been defined and produced for development of geodetic surveying and satellite geodetic methods, and there is no need to have more than one datum in this method. But this does not mean a complete replacement of all datums by a single one, since in practice there are initial surveying parameters and quantities that each depend on the different datums. On the other hand, the overall change of datums will require a century to transform all the information in the maps of a country into a new base level. For example, the issue of determining the sovereignty over the border lines of the US state has been on since centuries ago, and even by drawing up a map of disputed borders, military and civilian users still prefer the old systems of surveying measurement over new ones due to special reasons. Consequently, making general changes in determining the base level not only does not eliminate the problem, but may add another variable to initial problems.

 • Ashraf Azimzadeh Irani Page 21

  In this article, Robert Barre, while outlining the consequences of the abandonment of Mr. Robinson from the Ordnance Survey of England, states that this would create a war on geographic information in the future.

 • Hamid Malmirian Page 24

  Forestry management considers forests for wood, forage, water, wildlife and recreation. Since the main and raw product of forest is wood, forestry especially considers management of lands that contain logging trees, restoration and improvement of forest condition and fire control. Approximately a third of the earth is covered by various forest types. They have been irregularly distributed and their capital values change regularly. Interpretation of aerial photographs provides an easy way to check their condition.

 • Zoleikha Bagheri Page 32

  In the round sky where the stars stand firm, astronomers noticed seven wandering objects that were moving eastward in the sky. They include the Sun, the Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. Each of these wandering objects is associated with one of the days of the week, so in modern English, the link between this list and the names of weekdays is revealed in Sunday, Monday, Saturday, but in other languages other criteria have been used for naming weekdays.

 • Masoud Taghvaei, Parvin Shafi'ei Page 39

  Study on rural industries is undoubtedly one of the most important economic necessities, because population growth and consequently the reduction of facilities cause unemployment unless some of these deficiencies and problems are reduced and diminished. Therefore, industrialization of villages in its real sense is one of the important functions in terms of employment, raising the income of individuals and ultimately preventing migrations from villages to cities, because the villagers' departure from villages will not only not solve the problem of villages but indeed intensify them. Considering that rural industries are complementary to the agricultural and animal husbandry sectors, we intend to examine this issue and, in general, define rural industries and their characteristics, classify them and study the importance of development and support methods, the problems of establishing these industries, the difference between urban and rural industries and the position of these industries in Iran's economy. It is hoped that this effort will show a way forward for the future and the authorities to stop the continuous rural migrations by developing rural industries and creating employment.

 • Hamid Reza Ershadmanesh Page 45

  Considering the importance of workshop equipment in massive civilian operations, it should be acknowledged that the equipment of a construction workshop is not comparable to that of other workshops. Hence, a number of points are noted in this regard as follows: - Estimation of workshop equipment costs should be carried out by the consultant engineering firm in proportion to the total project. Consultant will make the necessary predictions in specifications or price list on how to pay for workshop equipment costs in accordance with relevant instructions and considering the schedule of the implementation of workshop equipment. The percentage of the cost of workshop equipment is not constant and varies according to the type of the project and its characteristics, as well as topographic and climatic conditions of the plan’s site. - The purpose of equipping and dismantling workshops is to supply buildings, facilities, equipment and machinery through constructing, installing or controlling them based on facilities on site and in the form of purchase or leasing of services.

 • Maryam Ahmadpour Page 49

  Our present knowledge regarding artificial increase of precipitation has a definition as follows: application of appropriate fertility materials at the right time and place that makes changes in clouds, so that clouds behave in a different and predictable way and satisfying results are achieved. The technology of cloud fertilization is developed with the aim of providing the means and facilities for achieving this kind of interference in cloud processes and thus uses scientific considerations in its implementation. According to our knowledge, nature produces rain in very diverse cloud conditions through two different major processes, and if we seek useful results, the technology mentioned above should be applied with the exact knowledge of real and natural processes. On the other hand, the current state of the physics of clouds is such that at best it can provide guidelines, rather than detailed instructions, for implementation of technology in accordance with different cloud conditions. Compared to some of the existing approaches to cloud modification, which require "engineering", this scientific effort is the main branch of ongoing research activities. It is better to admit that the principles of technology discussed in the following have relatively limited scientific bases, and their implementation is only carried out in the light of a clear understanding of the ambiguities that still need to be explained. Cloud fertilization technology includes two important components: 1- Application of suitable fertility strategies. 2- Fertilizing materials’ production technology.

 • Sima Buzari Page 54

  Women comprise almost half of the rural population, and more than half of rural socio-economic activities rely on their efforts, but before 1970 it was assumed that the process of development affected men and women equally, because at the time the amount of production was in balance with the cash economy; consequently much of the work by women was ignored. When it became clear that economic development does not automatically eradicate poverty through the effects of "penetrating down", the issue of equal distribution of benefits between men and women has become of major importance in developmental theories, and the topic of human force development and related issues have been raised. The members of rural communities in general and rural women in particular are undiscovered treasures that have always suffered cultural deprivation due to lack of access to cultural resources and in particular the educational facilities. As a result, they have never been able to fully utilize their innate abilities and talents and have always faced inattention by the authorities and others in the process of development. A look at the situation of rural women in Iran and the extent of participation of women in developmental planning will make this matter clearer.

 • Ali Baratian, Zohreh Merianji Page 61

  Evaporation is the process of change of water into steam in which water molecules leave the surface of water by receiving 600 Calories. This process can be carried out either from the surface of open water or soil or by plants. The amount of water that plants release into the atmosphere is called transpiration. The amount of evaporation from soil and plant surfaces cannot be separated, so the sum of the two is called evapotranspiration. The significance of evapotranspiration can be witnessed by considering the fact that 57% of the water which falls on lands all over the world is directly evaporated. The factors affecting evaporation are many, including: solar radiation, moisture content in nature, wind and its speed. The sun's radiation provides the energy needed for evaporation; hence during the day and in the summer there is more energy for evaporation due to more radiation, and evaporation is at its peak at this time. The same is true about northern latitudes. The humidity or degree of air saturation is also effective in evaporation, as evaporation in dry air is more than humid air; furthermore, wind intensifies evaporation by removing the saturation layer and replacing dry air. Measurement of evapotranspiration in different regions is important in several respects: First, it controls the humidity of the region through evaporation, and therefore its measurement can be effective in determining the type of the region’s climate. Secondly, evaporation from the surface of rivers, lakes and various reservoirs causes water losses that need to be calculated. Thirdly, evapotranspiration from the vegetation within the basin area, which is also considered as water loss, is regarded as an important component of water cycle. Fourthly, the amount of water used in irrigation schemes for agriculture and trees is also based on evapotranspiration, and determination of dimensions of irrigation networks is directly related to the amount and time of the loss of water entered into atmosphere through evapotranspiration. Since the province of Hamedan is considered as one of the agricultural regions of the country, it is necessary to study evapotranspiration and its amount in this province in order to estimate the actual needs of plant to water and also further the economic development of the region. Measurement of evapotranspiration is carried out in two ways: the direct method, which is measured by the lysimeter and evaporation pan, etc., and the second method, which is an experimental measurement in which practical formulas and equations are used to estimate the evapotranspiration rate.