فهرست مطالب

مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز - سال بیست و هشتم شماره 1 (پیاپی 54، شهریور 1384)

مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
سال بیست و هشتم شماره 1 (پیاپی 54، شهریور 1384)

 • 246 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/07/20
 • تعداد عناوین: 17
|
 • ارزیابی صحت تشخیص و جداسازی میوه گوجه فرنگی بوسیله دستگاه اتوماتیک جداساز
  بهاره جمشیدی، سعید مینایی، محمد هادی خوش تقاضا صفحه 1
  یک دستگاه اتوماتیک جداساز محصول براساس رنگ می بایست علاه بر سرعت عمل بالا و ظرفیت کاری زیاد، از دقت عمل بالا نیز برخوردار باشد. بنابراین، بررسی اثر پارامترهای موثر بر دقت دستگاه جداساز در دستیابی به دقت بالا قابل قبول می باشد. هدف از این تحقیق، تعیین اثر پارامترهای میوه و ماشین بر دقت تشخیص و جداسازی دستگاه اپتوالکترونیک جداساز گوجه فرنگی براساس رنگ می باشد. این دستگاه شامل یک هداپتیک است که وظیفه ایجاد تصویر محصول را برعهده دارد. داده های خروجی هداپتیک در یک سیستم کنترل الکترونیکی، پردازش شده و فرمان مبنی بر حذف یا عدم حذف محصول، با توجه به رنگ تشخیص داده شده به یک مکانیزم بیرون انداز الکترومکانیکی ارسال می کند و عمل جداسازی صورت می گیرد...
  کلیدواژگان: جداساز، گوجه فرنگی، ارزیابی، رنگ
 • ساخت و ارزیابی دستگاه کامل اندازه گیری و مطالعه فرآیند زمین گیرائی تحت شرایط کنترل شده
  محمد جواد شیخ داودی، سعید مینایی، مرتضی المای، برات قبادیان صفحه 13

  افزایش نیرو و بازده زمین گیرائی تراکتورهای کشاورزی، سبب افزایش کارآئی و صرفه جوئی در مصرف انرژی می شود. برای بهینه نمودن این عوامل نیاز به مطالعه و آزمایش شرایط موثر بر عملکرد چرخ های زمین گیرا می باشد. در این پژوهش ساخت و ارزیابی یک دستگاه آزمایشگاهی کامل جهت آزمون و اندازه گیری عوامل عملکردی چرخ های لاستیکی کوچک مورد نظر بوده است. دستگاه شامل یک مخزن خاک متحرک می باشد که می تواند روی دو عدد ریل موازی توسط چرخ هایی با مقاومت ناچیز حرکت نماید...

  کلیدواژگان: مخزن خاک، زمین گیرائی، بازده زمین گیرائی، چرخهای لاستیکی، شاخص مخروط
 • اثرات نمک NaCl بر جوانه زنی بذر 30 رقم گندم نان
  رحمان رجبی، کاظم پوستینی صفحه 29

  مرحله جوانی زنی بذر در گندم های ایرانی از نظر واکنش به شوری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. طی یک مطالعه آزمایشگاهی که به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد، واکنش 29 رقم گندم ایرانی که 8 رقم آن متحمل به شوری شناخته می شود همراه با رقم بین المللی متحمل به شوری بنام کارچیا - 66 نسبت به 6 سطح شوری حاصل از NaCl شامل صفر، 15،12،9،6،3 دسی زیمنس بر متر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری در محیط کاشت، شاخصهای مختلف جوانه زنی با شدت بیشتری تحت تاثیر قرار گرفت...

  کلیدواژگان: جوانه زدن، شوری و گندم
 • گونه های جدید برای فلور زنگهای خوزستان
  مهرداد عباسی، واهه میناسیان صفحه 45
  براساس مطالعه نمونه های هر باریومی و جدید جمع آوری شده از نقاط مختلف استان خوزستان مربوط به قارچ های راسته Uredinales آرایه های متعددی تعیین نام شدند. از بین آرایه های شناسایی شده 23 گونه متعلق به جنسهای Uromyces, Tranzshelia, Puccinia, Phragmidium, Phakopsora, Melampsora و شبه جنس Aecidium گزارش می شوند که از بین آنها گونه های Melampsora cf. Aecidium rubellum, Ph. rosae-lacerantis, Phragmidium bulbosum, Phakopsora ziziphi-vulgaris, pulcherima Pu. Pu. malvacearum, Pu. conclusa, Pu. cancellata, Pu. calcitrapae, Puccinia aeluropodis U...
  کلیدواژگان: فلور، قارچ های عامل زنگ، خوزستان، Uredinales
 • بررسی تاثیر دو پوشش شیشه ای پله ای و تخت بر بازده حرارتی یک هوا گرمکن خورشیدی با جاذب متخلخل
  صمد عرفانی فر، علی زمردیان صفحه 63
  پایین بودن ضریب انتقال حرارت بین صفحه جاذب و هوای خنک کننده که باعث افزایش تلفات حرارتی از قسمت فوقانی هواگرمکن و کاهش بازده حرارتی آن می شود از معایب استفاده از صفحات جاذب غیرمتخلخل در هوا گرمکن های خورشیدی می باشد. در تحقیق حاضر یک هواگرمکن خورشیدی با جاذب متخلخل با دو نوع پوشش شیشه ای متفاوت یکی تخت و دیگری پله ای ساخته شد و تاثیر استفاده از پوششهای فوق در دبی های مختلف هوای خنک کننده بر بازده حرارتی آن در شرایط طبیعی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت...
  کلیدواژگان: هواگرمکن خورشیدی، جاذب متخلخل، پوشش متخلخل
 • تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب خرمای مضافتی در بم
  مسعود فرزام نیا، سید ذبیح الله راوری صفحه 79
  این تحقیق به منظور تعیین تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و سایر صفات فیزیکوشیمیایی خرما از سال 1378 به مدت چهار سال انجام شد که طی آن چهار تیمار آبیاری 120،100،80،60 درصد تبخیر از طشت تبخیر کلاس A در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در باغی در منطقه عزیزآباد بم مورد بررسی قرار گرفتند. در شهریور ماه هر سال پس از برداشت محصول ده فاکتور عملکرد، درصد رطوبت، اسیدیته، بریکس (TSS)، درصد قند، وزن 25 هسته، حجم 25 حبه، وزن 25 حبه با هسته و عرض و طول 25 حبه اندازه گیری شد...
  کلیدواژگان: کم آبیاری، خرما، عملکرد، کارآیی مصرف آب
 • بررسی تغییرات فلاونوئید هسپریدین طی نمو میوه نارنگی محلی (Citrus reticulata Blanco)
  رضا امید بیگی، خدایار همتی صفحه 91
  در این تحقیق تاثیر زمان برداشت میوه نارنگی محلی بر فاکتورهایی مانند وزن میوه، قطر میوه، ضخامت پوست میوه، ماده خشک میوه، میزان عصاره کل و مقدار هسپریدین موجود در عصاره کل میوه در قالب طرح کرتهای خرد شده بر پایه کاملا تصادفی در موسسه تحقیقات مرکبات تنکابن (کترا) واقع در شمال ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد وزن، قطر، ضخامت پوست میوه، مقدار ماده خشک میوه، میزان عصاره کل میوه و همچنین مقدار هسپریدین موجود در عصاره کل به شدت تحت تاثیر زمان برداشت میوه قرار گرفت...
  کلیدواژگان: فلاونوئید، هسپریدین، نارنگی محلی، زمان برداشت، میوه، گلدهی
 • اثرات تجمعی و باقیمانده لجن فاضلاب بر پایداری خاکدانه ها، نفوذپذیری و جرم مخصوص ظاهری خاک
  عبدالرضا زائری، یحیی رضایی نژاد، مجید افیونی، حسین شریعتمداری صفحه 101
  لجن فاضلاب قا مقدار بالای مواد آلی، علاوه بر بهبود کیفیت شیمیایی و حاصلخیزی خاک می تواند در بهسازی خصوصیات فیزیکی خاک نیز اثرات مثبت زیادی داشته باشد. در این تحقیق نقش اثرات تجمعی و باقیمانده لجن فاضلاب (هدایت الکتریکی 4/9 دسی زیمنس و pH 6/4) بر نفوذپذیری، جرم مخصوص ظاهری خاک و پایداری خاکدانه ها مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه در مزرعه، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و چهار سطح لجن فاضلاب (100،50،25،0 تن در هکتار) انجام گردید...
  کلیدواژگان: لجن فاضلاب، پایداری خاکدانه، نفوذ پذیری، جرم مخصوص ظاهری، مواد آلی
 • دوره بحرانی مهار علف های هرز لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L) در لردگان
  مجید آقاعلیخانی، علیرضا یدوی، سید علی محمد مدرس ثانوی صفحه 111
  به منظور تعیین دوره بحرانی مهار علفهای هرز در زراعت لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris) رقم تلاش، در شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری آزمایشی طی دو سال (80-1379 و 81-1380) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. در این آزمایش شش تیمار به صورت طول دوره های عاری از علف هرز و شش تیمار به صورت دوره های تداخل علفهای هرز به فواصل زمانی 10 روزه پس از سبز شدن لوبیاچیتی اعمال گردید. تیمارهای مهار (دوره های بدون علف هرز از زمان سبز شدن تا 50،40،30،20،10 روز پس از سبز شدن لوبیاچیتی) به صورت وجین علفهای هرز روییده در هر کرت تا هر یک از مراحل مورد نظر اعمال شد...
  کلیدواژگان: لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris)، علف هرز، تداخل، مهار و دوره بحرانی، لوبیاچیتی
 • مطالعه باروری و تعیین گرده دهنده مناسب برای زیتون محلی دزفول (Olea europaea L., Oleaceae Hoffsgg. & Link) در شمال خوزستان
  فریدون عجم گرد، علیرضا شفیعی زرگر صفحه 127

  به منظور تعیین رقم گرده زا برای زیتون محلی دزفول با استفاده از گرده های ارقام محلی گرگان 2، محلی گرگان 3، مانزانیلا، سویلانا، کالامان و زیتون محلی دزفول، طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار، طی سالهای 79و80 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا شد. بدین منظور چهار اصله زیتون با ده رقم محلی دزفول که وضعیت تقریبا یکسانی از نظر سن و موقعیت داشتند، بعنوان چهار بلوک یا تکرار انتخاب شدند. خوشه های گل در این اصله ها پس از حذف گلهای نر و اخته کردن گلهای کامل با استفاده از گرده های جمع آوری شده از سایر ارقام گرده افشانی شده و بلافاصله پاکت گذاری شدند...

  کلیدواژگان: زیتون محلی دزفول، باروری، درصد تشکیل میوه، گرده زا
 • روابط فنوتیپی و ژنوتیپی بین صفات زراعی و اجزای عملکرد در گلرنگ
  فریبا رفیعی، قدرت الله سعیدی صفحه 137
  به منظور بررسی روابط فنوتیپی و ژنوتیپی موجود بین صفات زراعی و اجزای عملکرد در لاین های انتخاب شده از توده های بومی گلرنگ در ایران، آزمایشی در سال زراعی 80-1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت طرح لاتیس ساده 9×9 اجرا شد. در این آزمایش، 66 لاین انتخاب شده از توده های بومی گرنگ از استانهای اصفهان، آذربایجان، خراسان، کردستان و مرکزی به همراه 13 ژنوتیپ خارجی و همچنین توده های کوسه و اراک 2811 (جمعا 81 ژنوتیپ) مورد ارزیابی قرار گرفتند...
  کلیدواژگان: گلرنگ، همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی، تجزیه ضرایب مسیر
 • شناسایی و بررسی بیماریزایی فوزاریومهای همراه با طوقه و ریشه باقلا در استان خوزستان
  صدیقه عظیمی، رضا فرخی نژاد، سیدعلی موسوی جرف صفحه 149
  به منظور تعیین و مطالعه فوزاریومهای همراه طوقه و ریشه باقلا در استان خوزستان در طی سالهای زراعی 81-1380 از گیاهان آلوده در مزارع باقلا در نقاط مختلف استان خوزستان از جمله اهواز، حمیدیه، بهبهان، عقیلی، شوشتر، دزفول، صفی آباد، شوش و اندیمشک نمونه برداری شد. 84 جدایه فوزاریوم جدا و خالص سازی گردید. این جدایه ها در 5 بخش (section) و 6 گونه قرار گرفتند. در بین عوامل جدا شده گونه های F.solani, F. oxysporum و F.moniliforme به ترتیب با دارا بودن 27 (14/32 درصد)، 23 (38/27 درصد) و 18 (42/21 درصد) جدایه بیشترین فراوانی را داشتند در حالیکه گونه های...
  کلیدواژگان: فوزاریوم، طوقه و ریشه، باقلا، پوسیدگی
 • ارزیابی تغییرات برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی اراضی زراعی (تحت کشت نیشکر و تناوبی) و بکر منطقه هفت تپه، خوزستان
  سیروس جعفری، مجید باقر نژاد، مصطفی چرم صفحه 165
  گیاه نیشکر Saccharum officinarum L در خوزستان در سطح نسبتا وسیعی کشت می شود. طولانی بودن دوره کشت (12 تا 14 ماه)، مصرف زیاد آب (25 تا 30 دور آبیاری) و استفاده گسترده از ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت نیشکر می تواند بر خصوصیات خاک اثر داشته باشد. مطالعه تغییرات پدیده آمده در خصوصیات خاکها در طی دوره طولانی مدت کشت همراه با آبیاری زیاد در یک خاک منطقه خشک در حالی که بخشی از پتاسیم خاک توسط گیاه جذب شده و با کوددهی نیز تامین نشده است، می تواند اطلاعات مفیدی را در ارتباط با اثر رطوبت و کشت و کار در اراضی مناطق خشک ارائه دهد...
  کلیدواژگان: نیشکر، پتاسیم تثبیت شده، ظرفیت تبادل کاتیونی، پراش اشعه ایکس
 • بررسی اثر تیوسولفات نقره و 8- هیدروکسی کینولین سیترات و تیمارهای دمائی بر طول عمل گل بریده رز رقم ایلونا
  فریدون عجم گرد، علیرضا شفیعی زرگر صفحه 183
  این تحقیق به منظور بررسی افزایش طول عمر و کیفیت بعد از برداشت شاخه های گل رز رقم ایلونا با استفاده از محلولهای نگهدارنده در سالهای 79 و 80 در منطقه دزفول اجرا شد. بدین منظور آزمایش فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی با دو فاکتور تیوسولفات نقره در 5 سطح 0، 100، 200، 300، 400 میلی گرم در لیتر و 8 - هیدروکسی کینولین سیترات در 3 سطح 0، 100 و 200 میلی گرم در لیتر با 4 تکرار در دو رژیم دمائی 25 درجه سانتی گراد بدون دوره سرمائی و 25 درجه سانتی گراد همراه با دوره سرمائی 24 ساعت در نظر گرفته شد...
  کلیدواژگان: گل بریده رز، عمر پس از برداشت، تیوسولفات نقره، 8- هیدروکسی کینولین سیترات
 • اثر الگوهای تناوب گیاهان زراعی بر پویایی جوامع علفهای هرز در ذرت علوفه ای
  امیر آینه بند صفحه 195
  به منظور بررسی تغییرات جوامع علفهای هرز ذرت تحت تاثیر الگوهای توالی گیاهان زراعی آزمایشی سه ساله (78-1375) با چهار گیاه گندم و کلزا (گیاهان زمستانه) و سورگوم و ذرت علوفه ای (گیاهان تابستانه) بصورت تناوب کشت مضاعف در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد اجرا شد. طرح آماری، بلوکهای کامل تصادفی با تیمار تناوب در چهار سطح و با سه تکرار بود. مطالعه جوامع علفهای هرز در دو مرحله قبل از بسته شدن کانوپی و قبل از برداشت گیاه انجام گرفت. اثر تناوب بر روی آخرین گیاه (ذرت علوفه ای) ارزیابی شد...
  کلیدواژگان: تناوب زراعی، علفهای هرز، ذرت علوفه ای
 • ارزیابی اثر دما بر پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus turkestani Ugarov & Nicolski (Tetranychidae)
  علیرضا نعمتی، ابراهیم سلیمان نژادیان، پرویز شیشه بر، کریم کمالی صفحه 209
  اثر 6 دمای ثابت (15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتی گراد) روی پارامترهای زیستی (طول دوره رشد و نمو مراحل مختلف زیستی، طول عمر ماده ها، میزان تخمگذاری، دوره های پیش - تخمگذاری، تخمگذاری، پس - تخمگذاری و سرانه تخم) و کمی جمعیت (نرخ خالص تولید مثل، متوسط طول دوره یک نسل، نرخ ذاتی رشد و نرخ متناهی افزایش) گونه Tetranychus turkestani در آزمایشگاه تحت شرایط کنترل شده شامل رطوبت نسبی 10 + 55 درصد، نور - تاریکی 16 به 8 انجام شد...
  کلیدواژگان: آستانه حرارتی، نرخ ذاتی رشد، پارامترهای زیستی، T، Turkestani
 • اثر الگوهای تک کشتی و توالی گیاهان زراعی بر تتوع جوامع علفهای هرز
  امیر آینه بند صفحه 223
  به منظور مطالعه اثر الگوهای مختلف توالی گیاهان زراعی بر تنوع جوامع علفهای هرز یک آزمایش مزرعه ای در سه سال در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی رامین (ملاثانی) در حومه اهواز اجرا شد. طرح آماری در قالب بلوک های کامل تصادفی با تیمار توالی در 5 سطح و 3 تکرار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که جوامع علفهای هرز تحت تاثیر الگوهای مختلف توالی گیاهان زراعی قرار گرفتند. به طوری که شاخصهای وزن خشک و تراکم علفهای هرز بسته به نوع و ترتیب گیاهان زراعی تغییر یافت...
  کلیدواژگان: توالی گیاهان زراعی، علفهای هرز، شاخص های تنوع