فهرست مطالب

علوم اداری و اقتصاد - سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 36، بهار 1384)
 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 36، بهار 1384)
 • 116 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/04/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • داور ونوس، شیرین مددی یکتا صفحه 1
  امروزه هیچ موسسه ای نمی تواند ادامه حیات دهد، مگر اینکه بتواند تعداد کافی از مشتریانی آگاه و نکته سنج را جذب و نگهداری کند. تلاش در این راه در حالی که هر لحظه رقابت شدیدتر و بی رحمانه تر می شود، همچنان ذهن را به خود شمغول می دارد. مدیریت اثربخش مشتریان برای موفقیت خطوط هوایی در سراسر دنیا امری حیاتی است. از این رو است که اهمیت کیفیت خدمات ارایه شده و اولویت بندی آنها بر اساس خواست مسافران از طریق سنجش میزان رضایت آنها می تواند کمک شایانی در تداوم بقای شرکت های هوایی در این بازار پرتلاطم بنماید...
  کلیدواژگان: مشتری، رضایت، کیفیت خدمت، عوامل محسوس، قابل اعتماد و اطمینان بودن، واکنش پذیری، همدلی
 • مینا بهیان، هوشنگ طالبی، قربانعلی سلیمی صفحه 21
  آموزش، کارآمد ترین ابزار و قویترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیرویی انسانی و تقویت آنان برای انجام وظایف میباشد. با توجه به تغییر و تحولات روزمره و پیشرفت علوم و فنون، فناروی و نیز تعدد مشاغل و حرف و برای جلوگیری از اتلاف منابع، آموزش کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجرای آن نیاز به برنامه ریزی و مطالعه دقیق بر اساس نیازهای آموزشی کارکنان دارد. در این مقاله با این پیش فرض که آموزش در ارتقای دانش و مهارت کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد و تاثیر عمده ای دارد...
  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت در محل کار، آموزش ضمن خدمت خارج از محل کار، ارتقای دانش و مهارت
 • اصغر نادران، حمید سبزعلی صفحه 45
  سرمایه گذاری شرط حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه است. مقوله سرمایه و چگونگی سرمایه گذاری وجوه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح شده است. شرکت های بیمه بایستی به صورت جدی عملکرد سرمایه گذاری گذشته خود را مورد بررسی قرار دهند و نقاط ضعف و قوت سرمایه گذاری را بررسی کنند تا با برنامه ریزی بتوانند پوشش های بیمه ای خود را توسعه دهند. عنوان پژوهش حاضر بررسی عملکرد سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1375 الی 1381 می باشد...
  کلیدواژگان: بازده پرتفوی سرمایه گذاری، شرکت های بیمه، ریسک و نقدینگی پرتفوی
 • ناصر ایزدی نیا صفحه 57
  با وجود چالش های ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین گروه های ذینفع مرتبط با واحد تجاری شاهد هستیم از معیارهای حسابداری نظیر درآمد هر سهم (EPS)، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام (ROE) و یا بازدهی سرمایه گذاری ها (ROI) به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری استفاده می شود. و حتی از این معیارها برای تنظیم طرحهای انگیزشی و پاداشی مدیران استفاده شده است. در این مقاله که حاصل یک مطالعه توصیفی است به نقد و ارزیابی معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد و گزارشگری مالی واحدهای تجاری پرداخته می شود و با توجه به شرایط تحول یافته ناشی از جهانی شدن اقتصاد چالش اساسی مدیریت بنگاه های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها و بخصوص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار معرفی می گردد...
  کلیدواژگان: ارزش افزوده اقتصادی، جریان های آزاد نقدی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مدیران، پاداش مدیران، معیارهای حسابداری
 • سعیده کتابی، محمداسماعیل انصاری، مظفر ناصری طاهری صفحه 79
  در ادبیات نوین مدیریت هر یک از وظایف مدیران مانند برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و... جلوه ای از نوعی تصمیم گیری هستند. در این میان تصمیم گیری راجع به انتخاب عناصر آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع، ترفیع) و تعیین اولویت نسبی هر کدام که شالوده اساسی سیستم بازاریابی را تشکیل می دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف سازمانی و بازاریابی موسسه نیز منطبق باشد. این مقاله انتخاب آمیخته بازاریابی با رویکرد استراتژیک در نظر می گیرد که بدنبال ارزیابی همزمان شرایط فعلی و احتمالی آینده محیط داخل و خارجی می باشد، مطالعه در شرکت کاشی مرجان انجام گرفته و با توجه به ساختار مساله از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است...
  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی، تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • حسین فرقانی، مسعود عزیزخانی صفحه 93
  تصمیم گیری در خصوص خرید سهام جدید و با فروش سهام موجود، با دستیابی به اطلاعاتی در خصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام ممکن می شود. این تصمیم گیری اقتصادی، در صورتی که بتوان روند آتی قیمت بازار سهام را با استفاده از روش هایی پیش بینی نمود، سبب کاهش زیان یا ریسک سرمایه گذاری (تصمیم) خواهد شد. در تئوری های جدید مالی، ترکیب حداقل دو روش پیش بینی می تواند خطای پیش بینی را به میزان زیادی کاهش دهد (مینز، 1996)، در این مقاله بر اساس قیمت های هفتگی سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 78-1377 و با استفاده از روش های پیش بینی فردی (از قبیل میانگین متحرک، باکس - جنکینز، نمو هموار، ...)...
  کلیدواژگان: پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، باکس جنکینز، نرم افزار QSB و STATGRAPH و SPSS، روش های ترکیبی
 • خلاصه مقالات به انگلیسی
  صفحه 109