فهرست مطالب

فرهنگ عمومی - شماره 42 (بهار 1384)
 • شماره 42 (بهار 1384)
 • 92 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/12/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله: حقوق شهروندی
  صفحه 2
 • اخبار شورای فرهنگ عمومی
  صفحه 4
 • رابطه فرهنگ و حقوق
  محمدعلی محمدی صفحه 8
  سخن از رابطه حقوق و فرهنگ، در واقع سخن از هم پوشانی آشکار دو عرصه هم پیوند حیات عقلانی و عاطفی بشر است؛ زیرا نمی توان حتی برای لحظه ای در این واقعیت تردید کرد که جوامع حقوقی، فرهنگی ترین جوامع هستند و به عبارت دیگر جوامع فرهنگی، حقوقی ترین جوامع به شمار می آیند. عنصر اساسی این اشتراک و هم پوشانی، التزام به آرمان بشریت و اهتمام به حذف موانع تعقیب و تحقق بخشی این آرمان است. فرهیختگی به همان اندازه مترادف با آرمان مداری است که حق مداری و التزام به حقوق متقابل انسانها و حفظ مرزهای موجود میان این حقوق متقابل...
 • نمادهای حقوق شهروندی در فرهنگ اسلامی
  محمدامین «ابوشهاب» صفحه 15
 • مؤلفه های فرهنگی قانون گریزی در جامعه ایرانی
  مسعود مطلبی صفحه 28
 • نقش دین در بهره مندی از حقوق شهروندی
  محمدرحیم عیوضی صفحه 39
 • تحول مفهومی شهروند و حقوق شهروندی
  نادر میرزاده صفحه 47
 • نقش رسانه ها در ترویج حقوق شهروندی
  نعمت احمدی صفحه 51
  امروزه شیوه اطلاع رسانی با گذشته کاملا متفاوت و تغییر یافته است. به گونه ای که عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات می نامند. در این مقاله کوتاه نویسنده به بررسی نقش دو عنصر اطلاع رسانی یعنی مطبوعات و رادیو و تلویزیون در ترویج حقوق شهروندی پرداخته است...
 • مفهوم شناسی شهروند
  سجاد ستاری صفحه 54
 • نقش فرهنگ سیاسی مسلط در کاربرد حقوق شهروندی
  محمد منصورنژاد صفحه 58
  نقش فرهنگ سیاسی مسط در کاربرد حقوق شهروندی عنوان مقاله ای است که نویسنده در سه بخش الف) مدخل بحث؛ - ب) تاملی بر فرهنگ سیاسی مسلط و تاثیر آن بر حقوق شهروندی؛ - ج) جمع بندی و نتیجه گیری، مورد بحث و بررسی قرار داده است...
 • ارتباط فرهنگ و حقوق شهروندی
  دکتر حسین سیف زاده، دکتر بهرام بهرامی صفحه 66
  موضوع حقوق شهروندی یکی از موضوعات اساسی در ادبیات حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می باشد که طی چند سال اخیر از زوایای مختلف مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. اما یکی از حوزه های اساسی که اساسا بعنوان ظرف اعمال و کاربرد حقوق شهروندی می باشد بحث «فرهنگی عمومی» در کشور است که کمتر به آن پرداخته شده که به منظور واکاوی آن در این میزگرد ارتباط فرهنگ و حقوق شهروندی با حضور دکتر سیدحسین سیف زاده استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دکتر بهرام بهرامی استاد حقوق و دادیار دیوان عالی کشور به بحث و بررسی گذاشته شده است...
 • فرهنگ حقوق بشر به مثابه بازگشت به هویت انسانی
  محمدباقر شیخی صفحه 70
 • مبنا و مفهوم حقوق بنیادین
  علی اکبر گرجی صفحه 85
  حقوق بنیادین در ادبیات حقوقی برخی از کشورها جایگاه خاصی دارد. نویسنده مقاله طی نوشتار خود به تفاوتهای حقوق بنیادین با مفاهیمی همچون حقوق بشر و حقوق شهروندی و قرائتها و برداشتهای مختلف از آن پرداخته است...
 • رسانه و حقوق شهروندی در نظام فرهنگ عمومی
  حسن فارسی صفحه 89