فهرست مطالب

چشم انداز ارتباطات فرهنگی - پیاپی 20 (بهمن 1384)
 • پیاپی 20 (بهمن 1384)
 • 108 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/12/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • درآمد
  صفحه 2
 • گفتگو
 • در عصر افزایش تاثیر فرهنگ بر نظام بین المللی به سر می بریم / گفتگو با مهدی سنایی
  صفحه 4
 • به گفتگوی فرهنگ ایرانی و فرهنگ های عرب خوش بین هستم / گفتگو با ویکتور الکک
  صفحه 11
 • جستار
 • اهداف بلند مدت فرهنگی، ضرورت دیپلماسی کلان ماست / سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمود محمدی عراقی
  صفحه 16
 • بدون تاکید بر فرهنگ، چشم انداز صلح جهانی مبهم است / سخنرانی منوچهر محمدی
  صفحه 18
 • جهانی شدن، فرهنگ و سیاست خارجی
  احمد نقیب زاده صفحه 19
 • شناخت فرهنگ، ضرورت روابط بین الملل
  محمدجواد ابوالقاسمی صفحه 22
 • متغیرها و شاخص های ارتباط بین المللی
  کیومرث اشتریان صفحه 30
  در این مقاله با مرور ادبیات مربوط به متغیرها و شاخص های فرهنگی به استخراج متغیرها و شاخص های ارتباطات بین المللی فرهنگی می پردازیم. یکی از ضروی ترین ابزارهای سیاست گذاری و مدیریت فرهنگی وجود متغیرها و شاخصهای شفافی است که ذهنیت روشنی به مدیران بخش فرهنگ می بخشد و آنها را در سیاست گذاری، برنامه ریی، اجرا و ارزیابیهای سیاست فرهنگی یاری می رساند. از میان متغیرهای مربوط به موارد ذیل قابلیت شاخص سازی دارند: حقوق و آزادی های فرهنگی، مهارتهای زبانی، نهاده های مدنی - بین المللی فرهنگی، کالاها و خدمات فرهنگی بین المللی، نوآوری، قضاوت فرهنگی، قدرت تطبیق و تلفیق، آموزش، ارتباطات اجتماعی و...
 • جمهوری اسلامی ایران و مدل های تعاملی همگرا در روابط فرهنگی و سیاسی مردمی و دولتی در داخل و خارج مرزها
  حسن بشیر صفحه 35
 • میراث مشترک فرهنگی ایران و ترکیه و جهانی شدن
  ابوالحسن خلج منفرد صفحه 44
 • مبانی متافیزیکی فرهنگ و اهمیت آن در سیاست خارجی
  رولاند پیچ ترجمه: احمد رجبی صفحه 48
 • از دیپلماسی عمومی تا دیپلماسی دیجیتال (بررسی موردی سایت فارسی وزارت امور خارجه آمریکا)
  نادر جعفری هفتخوانی صفحه 53
  این مقاله با تمرکز بر مفهوم دیپلماسی عمومی، تاریخچه پیدایش، تعاریف متعدد نظری و کاربردی آن و همپوشانی معنایی دیپلماسی عمومی با مفاهیم پروپاگاندا و روابط عمومی را مورد توجه قرار می دهد و ادامه با طرح هرم ارتباطات دیپلماسی عمومی و اهداف کلی آن در سیاست خارجی به کاربرد آن به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی می پردازد. سپس به طور خاص به کارگیری دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ایالات متحده مورد کنکاش و بررسی قرار می گیرد و رویکردهای مختلفی که در درون دستگاه حکومت آمریکا به دیپلماسی عمومی وجود دارد ارائه می شود...
 • تغییر در فرهنگ سیاسی خارجی (بازیابی جایگاه فرهنگ در سطوح سه گانه سیاست خارجی در دوره پس از جنگ سرد)
  اصغر افتخاری صفحه 65
 • اسلام و غرب تقابل یا توافق یا هیچ کدام
  محمد رجبی صفحه 74
 • فرهنگ چین در مواجهه با سنت، مدرنیسم و پست مدرنیسم
  مرضیه دشتکی صفحه 79
 • جمهوری اسلامی ایران و روابط فرهنگی با آسیای مرکزی
  الهه کولایی صفحه 84
 • مقدمه ی اجمالی در باره سازمان های مسؤول ارتباط فرهنگی در هند
  سیدشاهد مهدی صفحه 88
 • اکو چارچوب مناسبی برای همکاری های فرهنگی منطقه ای
  جعفر رضی خان صفحه 92
 • سازمان ایسسکو، بستری برای همکاری های فرهنگی، علمی و آموزشی کشورهای اسلامی
  غلامرضا کریمی صفحه 94
 • گزارشی از همایش ارتباطات فرهنگی و سیاست خارجی؛ رویکردی ایرانی
  صفحه 103