فهرست مطالب

صحنه - سال ششم شماره 28 (پیاپی 48، بهمن 1384)
 • سال ششم شماره 28 (پیاپی 48، بهمن 1384)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/11/25
 • تعداد عناوین: 32
|
 • کلام اول
  صفحه 1
 • مقالات
 • جستاری پیرامون هنر پانتومیم، هنری در فراسوی کلام
  محسن حسینی صفحه 4
 • به سوی عمل
  پروین وکیل الرعایا صفحه 8
 • تئاتر و تفسیر
  محمود صابری صفحه 10
 • در باره نقد
  قاسم غریفی صفحه 14
 • طراح صحنه، تاثیر، تماشا، تماشاگر
  سپیده نظری پور صفحه 17
 • دسته های سیاه بازی در اراک
  یوسف نیکفام صفحه 20
 • نقد کتاب
 • اگوتیزم و فردیت گرایی مهار گریز «مده»
  حسن پارسایی صفحه 22
 • گفت و گو
 • کار مترجم احضار روح اثر و نگریستن در مومیایی نویسنده است / گفت و گو با دکتر بهزاد قادری، مترجم و مدرس تئاتر
  نیما دهقان صفحه 26
 • پاسداشت
 • نهان کردیم داغ مرگ خود از خویشتن حتی
  صفحه 30
 • معرفی دکتر فرشید ابراهیمیان
  صفحه 31
 • گفت و گو
 • زیر آسمان کبود / گفت و گو با محمد بهرامی
  بابک فرجی، مشهود محسنیان صفحه 33
 • من به گذشته «آری» گفتم / گفت و گو با یرژی گروتفسکی
  مهدی روشن روان ترجمه: مهدی روشن روان صفحه 36
 • تئاتری بدون هیچ قلمرو / گفت و گو با ناصر حسینی مهر
  سمیرا مهرداد صفحه 38
 • طراحی سپید از اسب و آفتاب / گفت و گو با پانته آبهرام
  علی جمشیدی صفحه 41
 • تئاتر در ایران چگونه شکوفا شود / گفت و گو با حجت الاسلام سیدمرتضی صاحب فصول
  ابوذر حقگو صفحه 43
 • نقد نمایش
 • بهره گیری از تئاتر موزیکال و پاسخ به نیازهای تماشاگر امروز
  بهزاد صدیقی صفحه 46
 • حبابها بر فراز تئاتر شهر
  مشهود محسنیان صفحه 49
 • تماشاگر فراموش ده
  مهدی نصیری صفحه 51
 • کوری تکرار تاریکی است
  علی جمشیدی صفحه 53
 • معنای انتظار داشتن در لایه های سطحی به چه معنی است
  امین خرمی صفحه 55
 • تفکری پنهان در دل خندان
  نیما دهقان صفحه 58
 • اجرای نمایش به شیوه ایرانی
  مهدی نصیری صفحه 60
 • قصه آدمهای شهر ما
  مسعود توکلی صفحه 61
 • عقل گرایی عاشقانه
  رامین فناییان صفحه 64
 • بیداری در نورمبرگ... و یک گام دیگر در بیداری
  علی اکبر باقری ارومی صفحه 66
 • این حال مردمان ندانند چیست
  سیدعلی تدین صدوقی صفحه 69
 • کتاب صحنه
 • حماد حمیدی
  صفحه 70
 • بازی های نمایشی
 • صادق عاشورپور
  صفحه 71
 • برگی از گذشته
 • رویای تئاتر تلویزیونی در برابر هفت خوان «تصویب»
  صفحه 73
 • نمایش نامه
 • مجلس تعزیه «روح الارواح» / به اهتمام داوود فتحعلی بیگی
  صفحه 74
 • راپرت «مطرب Motreb» و «مطربه Motreb-e» در تیاتر
  صفحه 79