فهرست مطالب

فرهنگ اندیشه - پیاپی 13 (بهار 1384)
 • پیاپی 13 (بهار 1384)
 • 228 صفحه، بهای روی جلد: 22,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/04/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پیشگفتار
  سیدعلی میرموسوی صفحه 7
 • تجدید مصلحت
  سیدصادق حقیقت صفحه 11
 • مصلحت همگانی و حکومت دینی
  سیدعلی میرموسوی صفحه 35
 • نظریه مقاصد الشریعه در فقه سیاسی اهل سنت
  منصور میراحمدی صفحه 69
  نظریه «مقاصد الشریعه» یکی از مهمترین نظریه های مصلح گرایانه فقهی است که در فقه سیاسی اهل سنت، با ارائه برداشتی عقلانی از شریعت، موجبات شکل گیری شاخه ای از فقه به نام «فقه المقاصد» را فراهم نموده است. مقاله حاضر در صدد بازخوانی تلاش های فقیهانه برخی از فقهای اهل سنت در ارائه نظریه مقاصد الشریعه بوده که با بررسی تاریخچه شکل گیری این نظریه، تحولات آن در دوران معاصر، پیشینه نظری مفهوم مصلحت و تحول آن در فقه سیاسی اهل سنت مطالعه می کند...
  کلیدواژگان: فقه سیاسی اهل سنت، مقاصد الشریعه، فقه المقاصد، مصلحت، مصلحت مرسله
 • مصلحت و عرفی شدن حقوق
  مصطفی میراحمدی زاده صفحه 99
 • ادراکات اعتباری: مصلحت و سکولاریزاسیون
  محمدرضا یزدانی مقدم صفحه 111
  نوشتار حاضر در باره سه موضوع است؛ ادراکات اعتباری، مصلحت و سکولاریزاسیون. محور اصلی نوشتار، موضوع مصلحت است و ادراکات اعتباری به عنوان چارچوب نظری و زمینه ورود به دو بحث دیگر در آغاز آمده است و در پایان سکولاریزاسیون، به عنوان یک پی آمد احتمالی مصلحت، بررسی و تحلیل شده است. توانایی، عمق، دقت، گستردگی، تنوع نظریه ادراکات اعتباری را برخی نویسندگان و اندیشمندان نیز متذکر گردیده اند اما در این جا برای نخستین بار ادراکات اعتباری به عنوان یک چارچوب نظری برای تحلیل مفاهیم فلسفه دین، فلسفه سیاسی، فلسفه فقه و فلسفه حقوق مطرح شده و موضوعات متنوع و مهمی چون رئالیسم تعاملی، دین شناسی و ثبات و متغیر در پرتو آن مورد توجه قرار گرفته است...
 • کنش ارتباطی و گفتمان مصلحت در جمهوری اسلامی ایران
  محمود شفیعی صفحه 137
 • درآمدی بر چالش های نظری مصلحت و دموکراسی در اندیشه سیاسی شیعه
  سیف الله صرامی صفحه 165
 • مصلحت ملی و جهانی شدن
  سید عبدالقیوم سجادی صفحه 187
 • دولت: بحران مشروعیت و رقابت های سیاسی
  داود فیرحی صفحه 213