فهرست مطالب

صنعت و کارآفرینی - پیاپی 8 (آذر و دی 1384)
 • پیاپی 8 (آذر و دی 1384)
 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/11/15
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سخن نخست / مقام ما قبل آخر در اقتصاد آزاد
  صفحه 2
 • میزگرد / اعطای سوبسیدهای مصرفی و فقیرتر شدن فقرا
  صفحه 4
 • دیدار / اقتصاد فرمان نیست، بلکه رودخانه ای است که مسیرش را باز می کند
  صفحه 12
 • گزارش / شاخصهای مهم عملکرد حوزه صنعت و معدن
  صفحه 21
 • مقاله / فرهنگ صنعتی، پیش نیاز توسعه صنعتی
  صفحه 22
 • مقاله / چرخش شغلی
  احمد اثنی عشری صفحه 26
 • گفتگو / وقت آن رسیده سکان را جوانان بدست گیرند
  قدسیه مستغنی یزدی صفحه 28
 • مقاله / عدالت و مهرورزی از رؤیا تا واقعیت
  احمد اثنی عشری صفحه 30
 • مقاله / قطعه سازی خصوصی چین
  شیوا اسلامی صفحه 34
 • گفتگو / نظام بانکی را با دستور نمی توان اداره کرد!
  صفحه 36
 • گزارش / خودروهای ایرانی و بازار مصر
  صفحه 39
 • دیدگاه / معمای چین
  گنجی پور صفحه 41
 • گزارش / اهداف توسعه هزاره کدامند؟
  صفحه 44
 • مقاله / پاسخگویی، ابزارها و استانداردها
  علاء الدین رفیع زاده بقرآباد صفحه 50
 • گزارش / آشنایی با شورای فرهنگ و صنعت
  صفحه 52
 • علمی / همگام با علم
  صفحه 54
 • حکایت / آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد
  صفحه 55