فهرست مطالب

پژوهشنامه متین - پیاپی 28-29 (پاییز و زمستان 1384)

پژوهشنامه متین
پیاپی 28-29 (پاییز و زمستان 1384)

 • 154 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/12/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صفحه 1
 • شهریار باقری صفحه 3
  مبنای این پژوهش «رابطه انسان با خدا» در قالب الگوهای مختلف جهت گیری ارزشی در جامعه ایران است که با الهام از آموزه های مولای متقیان،امام علی(ع)، در نهج البلاغه الگویی نظری برای بررسی آن طراحی شده است. روش تحقیق، تحلیل محتوای مضامین ارزشی مندرج در روزنامه های کثیرالانتشار و با قدمت چهل سال گذشته بوده و بر اساس یافته ها ونتایج تحقیق، جهت گیری نظام ارزشهای دینی فرهنگی بر پایه سنجه های دینداری از الگوی «احساسی مناسکی» قبل از انقلاب اسلامی به الگوی «پیامدی فکری» بعد از انقلاب اسلامی تحول یافته است.نتایج حاصل ازآزمون تفکیک احتمال وقوع: تحلیل خوشه و الگوریتمهای خوشه بندی نیز نشان دهنده آن است که وقتی جهت گیری های ارزشی از نوع «پیامدی»در حوزه دینداری رواج می یابد، بقیه ارزشها در این حوزه تحت الشعاع قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: رابطه انسان با خدا، ارزشهای دینی، الگوی احساسی، مناسکی، الگوی پیامدی، فکری، انقلاب اسلامی
 • سید محمد موسوی بجنوردی صفحه 41
  صور مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولا سقط جنین در همه مراحل رشد و تکامل، از بدو انعقاد نطفه تا ولادت از محرمات قطعی شرع مقدس اسلام است و این مساله در ادله چهارگانه: قرآن، روایات، عقل و اجماع به وضوح مشخص شده است و مورد فتوای حضرت امام(س) می باشد.
  امروزه، سقط جنین یکی از مسائل اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشری است. در اکثر کشورها یکی از علل عمده سقط جنین افزایش جمعیت می باشد اما در دین مبین اسلام سقط جنین به دلیل کنترل جمعیت مجاز نیست. البته اخیرا سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آن جایی که جان یا سلامتی مادر در خطر است و نیز در مواقعی که جنین ناقص الخلقه است، جایز شمرده شده و قانونی در این ارتباط تصویب و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: فقه، حقوق، جنین، سقط، سقط عمدی، قصاص
 • محسن بهشتی سرشت صفحه 57
  مهندس لطف الله میثمی در سال 1342 به مدت 7 ماه به جرم فعالیت سیاسی و همکاری با نهضت آزادی ایران در زندان شاه به سر می برد. پس از آزادی به جمع بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست. وی خاطرات این دوره را در دوجلد به نامهای از نهضت آزادی تا مجاهدین و آنها که رفتند به چاپ رسانید. میثمی در این دو کتاب تلاش کرده فضاهای سیاس و مبارزاتی دهه های 1330 تا 1350 را به تصویر بکشاند و مساول ناگفته سازمان را برملا سازد.
  کلیدواژگان: لطف الله میثمی، سازمان مجاهدین خلق ایران، مارکسیست، معاد، ایدئولوژی
 • جمشید جعفر پور صفحه 83
  معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد.
  کلیدواژگان: کنوانسیون حقوق کودک، فرزند نامشروع، والدین طبیعی، نفی ولد، الحاق فرزند
 • غفور خویینی صفحه 101
  تفکر آدمی این وجه تمایزبخش انسان از دیگر موجودات، برای انتقال به دیگران نیازمند واژگانی است که به مدد زبان انجام می شود و بنا بر گفته برخی زبان شناسان، این زبان است که ما را انسان می کند [لارنس نرسک 1380: 13] و از این رو مولوی می فرماید:آدمی مخفی است در زیر زبان این زبان پرده است بر درگاه جانچون که بادی پرده را درهم کشید سر صحن خانه شد بر ما پدید[مولوی: 122] در مباحث مربوط به زبان، چگونگی ارتباط لفظ و معنا از دیرباز در منطق ارسطویی و امروزه در فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان بحث و کنکاش شده است. در این میان جمهور اندیشمندان به جنبه قراردادی رابطه لفظ و معنا نظر داده اند و ملاک معناداری را وضع می دانند. حروف به عنوان یک قسم از اقسام کلمه بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده است. زیرا حروف نقش غیرقابل انکار در تعقل و تکلم انسانی دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. به این بیان که اگر انسان معانی حرفیه را نمی توانست تصور بکند، امکان تفکر از او سلب می گردید. به دلیل آنکه تفکر صرف تداعی معانی نیست که تصورات و معانی مجرد و بدون ارتباط با یکدیگر بتواند زمینه تفکر صحیح و درست را پدید آورد.در این نوشتار کوشش شده است که دیدگاه زبان شناسان و ادبا در کنار آرای اصولیین بویژه امام خمینی(س) در مورد ملاک معناداری و معنای حروف مطرح و به بوته نقد و بررسی گذارده شود.
  کلیدواژگان: وضع، وضع عام، موضوع له، تنزیلی، قراردادی، ایجادی، اخطاری، وجود رابط، وجود نفسی
 • عبدالهادی مسعودی خمینی صفحه 121
  نگارنده در این مقاله سعی داشته به این سوالات پاسخ دهد: کدام مسافر و با چه عنوانی از حکم قصر نماز استثنا شده است و آیا می توان یک عنوان جامع، هرچند انتزاعی پیدا کرد تا همه گروه های شغلی را در بر بگیرد? در پاسخ به این سوال می توان فقهای بزرگ شیعه را به سه دسته تقسیم کرد:1- کسانی که به عنوان جامع معتقدند و عنوان کثیر السفر را از روایات انتزاع کرده اند 2- کسانی که به عناوین مذکوره در روایات اقتصار می کنند و تنها مسافری را مشمول این استثنا می دانند که مصداق یکی از عنوان های شغلی نظیر: مکاری، ملاح، برید، راعی و غیره باشد...
  کلیدواژگان: سفر شغلی، عنوان جامع، تعلیل منصوصه، عناوین مذکوره
|
 • Shahla Baqeri Page 3
  The thrust of this paper is Man’s Relations with God in the form of different patterns in Iranian society. The conceptual framework of the present study has been taken from the teachings of Imam Ali (AS) in Nahj-ul-Balagha. The findings of the paper indicate that the direction of religious-cultural value systems has shifted from emotional-ritual to consequential-intellectual pattern. As a result when the religious values prevail, other values are overshadowed by them.
 • Seyed Mohammad Moosavi Bojnourdi Page 41
  The present article is an attempt to study the abortion and its punishment in the Iranian Penal Code as well as elaboration of the foundations of the related punishment. Basically abortion from the inception through the formation of fetus to the birth is impermissible in Islamic jurisprudence. The issue has been discussed in the four sources, that is, the Quran, traditions, reason and consensus as well as in Imam Khomeini’s fatwa. Today abortion is one of the controversial issues in the world. One of the reasons for abortion is to control the growth of the population. Islam does not allow abortion for the sake of population control. Of course if the life of the mother is in danger or if the fetus has disabilities, it is allowed. The law to this effect has been approved in Iran. The present article is an attempt to study this issue.
 • Mohsen Beheshtisersht Page 57
  Lutfullah Meithami spent seven months in 1963 in the Shah’s prison on political charges of cooperation with the Freedom Movement of Iran. After his release from jail he joined the founders of the MKO. He has written his memoirs of this period in two volumes titled, From Freedom Movement to Mujahedeen and Those Who Left. He has tried to write down the untold stories of this period and depict the struggle atmosphere of 1950s-1970s.
 • Jamshid Jafarpour Page 83
  The International Convention of Children Rights is the most important international document on treatment of the children by the governments. From the viewpoint of this convention the illegitimate children have equal rights with other children. According to the Islamic rules although the illegitimate children do not have any relations with their parents, just like legitimate children they enjoy the following rights: life, freedom, name, nationality, and most of the social rights, but are deprived of some rights such as heritage, individual inference (ijtihad), judgment, and bearing witness. The International Convention of Children Rights does not envisage any specific custodian for the illegitimate children, but according to Imam Khomeini's viewpoints the biological father is the custodian of the illegitimate child and responsible for his or her affairs.
 • Ghafor Khoeini Page 101
  Man’s faculty of thought distinguishes him from other creatures. In order to communicate with others, man needs some concepts to transfer to others with the help of his language. According to some linguists, language makes us human beings. The relationship between word and meaning has always been discussed from the time of Aristotelian logics to today’s analytical philosophy and philosophy of language. Letters play a very important role in the man’s reasoning and speech, hence they cannot be neglected. If man could not perceive the meaning of the letters he could not think. The present article is an attempt to study the viewpoints of the linguists and literati on the side of the viewpoints of Imam Khomeini about the criterion of meaningfulness of letters and their meanings.
 • Abdulhadi Masoudi Khomeini Page 121
  The present article is an attempt to discuss a jurisprudential issue, that is, the daily prayers of the travelers. Is it possible to find a comprehensive title to encompass all professional groups? The viewpoints of the jurisprudents can be divided into three groups:1 – Those believing in the comprehensive title and maintaining the idea of frequently traveling based on the traditions.2 – Those confining themselves to the titles mentioned in the traditions, considering such owners of such vocations as sailors, postmen, etc. as frequently traveling. 3 – Those who consider professional trips valid in this exception.The conclusion is based on the fatwa of Imam Khomeini.