فهرست مطالب

استعدادهای درخشان - سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 56، دی - اسفند 1384)

فصلنامه استعدادهای درخشان
سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 56، دی - اسفند 1384)

 • 126 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/12/25
 • تعداد عناوین: 28
|
 • رندان تشنه لب را، آبی نمی دهد کس
  صفحه 350
 • نوزدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی همراه با هفتمین جشنواره جوان خوارزمی
  جواد اژه ای صفحه 352
 • این سمپادی آشنا / مشروح یک گفتگو با رضا امیر خانی
  صفحه 363
 • رسانه ها و استعدادهای درخشان
 • توهم انقلاب علمی
  صفحه 401
 • افسوس بر پژوهشگاه دانش های بنیادی
  صفحه 403
 • اینشتن دنباله در آورد
  صفحه 404
 • نبود شرایط فعالیت مهمترین دلیل مهاجرت نخبگان است
  صفحه 408
 • مبنای ارزیابی دانش آموز چیست؟
  صفحه 409
 • آفرینش هوشمند در صدر 10 انتخاب برتر علمی جهان
  صفحه 413
 • پدر دانش سلولهای بنیادین ایران هم رفت
  صفحه 415
 • رویش علم
  صفحه 416
 • ساخت نانو مکعب با قابلیت انتقال دارو
  صفحه 420
 • نقش فناوری زیستی در توسعه پایدار
  صفحه 421
 • آسیب شناسی فرار مغزها
  صفحه 429
 • گفتگو با استعدادهای درخشان / نگین سهراب خانی. نیلوفر افسری. هیوا پذیرا. آزاده فتاحی سوادجانی. فاطمه امیدی بیرگانی. امیر ضابط خصوصی. محمد صادق حاجی تاروردی
  صفحه 434
 • گزارش و خبر
 • جایزه نوبل و...
  صفحه 463
 • موافقت با برگزاری سومین کنفرانس دو سالانه استعدادهای درخشان در آموزش عالی
  صفحه 464
 • ایران میزبان المپیاد جهانی فیزیک 2007 شد
  صفحه 465
 • آخرین جلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان
  صفحه 466
 • برگزاری سمینارهای ماهانه آموزشی نجوم در پژوهشگاه شهید بهشتی سمپاد
  صفحه 469
 • همایش حج ناتمام در مرکز راهنمایی فرزانگان تهران
  صفحه 469
 • برپایی آئین های سوگواری عاشورای حسینی در مراکز سمپاد
  صفحه 470
 • کارگاه علوم 84 دبیرستان فرزانگان تهران
  صفحه 470
 • دومین کار سوق ملی عصب شناسی
  صفحه 470
 • همراه با مراکز سمپاد
  صفحه 473
 • نشریات مراکز
  صفحه 473
 • نامه های دریافتی
  صفحه 473
 • فهرست مندرجات سال چهاردهم
  صفحه 475