فهرست مطالب

شعر - پیاپی 45 (زمستان 1384)
 • پیاپی 45 (زمستان 1384)
 • 112 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/01/05
 • تعداد عناوین: 37
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • شعر دیوارها را به رسمیت نمی شناسد / مصاحبه با محمدرضا عبدالملکیان
  صفحه 3
 • محمدرضا عبدالملکیان، از زبان خودش
  صفحه 9
 • این ساکن جاری / سروده ای از استاد محمد قهرمان
  صفحه 11
 • تفاوت قصه و تاریخ / سخنرانی استاد علی معلم دامغانی
  صفحه 12
 • اسطوره های شاملو
  صابر امامی صفحه 15
 • دستهایم را آفتابگردانت می کنم / شعره ای صابر امامی
  صفحه 20
 • نماد در کلام و تصویر
  سید حسن حسینی صفحه 22
 • باغ ستاره ها / شعره ای احمد عزیزی
  صفحه 28
 • اشراق مانوس
  رضا اسماعیلی صفحه 30
 • از زبان نی
  ضیاء الدین ترابی صفحه 32
 • تنها عشق / شعره ای اسماعیل امینی
  صفحه 37
 • شعر امروز قم
  صفحه 38
 • پا به پای هم، با غزلی از بیدل
  محمدکاظم کاظمی صفحه 40
 • شعر آینده از نشانه های شعری گذشته بی نیاز است
  ترانه جوان بخت صفحه 43
 • من صاحب تمام دریاهام / شعره ای عبدالحمید انصاری نسب
  صفحه 44
 • آسیب شناسی نوع بازی های زبانی در شعر امروز
  گروس عبدالملکیان صفحه 46
 • پابلو ترودا
  سیامک بهرام پرور صفحه 48
 • شعر معاصر آذربایجان
  ناصر فیض صفحه 52
 • شریعت و طریقت خاقانی
  پرستو یمینی صفحه 54
 • اهل زمین شدیم / شعره ای محمدمهدی سیار
  صفحه 60
 • از منزل کفر تا به دین
  محمدجعفر محمدزاده صفحه 62
 • تاملی در موسیقی شعر امروز
  سعید یوسف نیا صفحه 66
 • نوستالزیا و اشعار طاهره صفارزاده
  معصومه خدادادی مهاباد صفحه 68
 • شعر این زمانی مجید زمانی اصل
  علی باباچاهی صفحه 72
 • شاعر به چشمهای خودت اعتماد کن / شعره ای جواد کلیدری
  صفحه 75
 • ایستاده بر پرتگاه / شعره ای محمد پرحلم
  صفحه 77
 • بررسی تطبیقی عشق، در شعر اقبال و شابی
  پیوند بالانی صفحه 78
 • فرهیخته حیف شده یکتا
  علی محمد مؤدب صفحه 82
 • صاحب نظران از جایگاه ادبیات انقلاب در دانشگاه های می گویند
  عباس یکرنگی صفحه 84
 • با چشم بی گلایه و با پای بی گله
  علیرضا دهروبه صفحه 91
 • معرفی - نقد
  مصطفی علی پور صفحه 92
 • خطی سزاوار تاریخ
  محمد پرحلم صفحه 96
 • روایت چهاردهم
  سعید رضایی سعید صفحه 99
 • گزارشی از فرهنگسرای هنر
  شراره کامرانی صفحه 102
 • آدم چطوری ترانه سرا می شود
  اسماعیل امینی صفحه 104
 • تازه های نشر
  صفحه 106