فهرست مطالب

انرژی ایران - سال نهم شماره 5 (پیاپی 37، آبان 1384)

نشریه انرژی ایران
سال نهم شماره 5 (پیاپی 37، آبان 1384)

 • 76 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/08/20
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سورنا ستاری، بیژن فرهانیه صفحه 3
  در این مقاله اثر پارامترهای مختلف را بر روی زمان گرم شدن یک اتاق بر اثر گرمایش کفی از طریق حل زمانی معادلات انتقال حرارت با در نظر گرفتن مکانیزم های هدایت، جابجایی و تشعشع در سه نقطه کف، وسط و بالای اتاق به کمک مدل سازی اجزا محدود و حل مساله انتقال حرارت به کمک نرم افزار ANSYS انجام شده است. در مدل در نظر گرفته شده حرارت از لوله های آب به کمک مکانیزم هدایت به سطح منتقل می شود و انتقال حرارت از کف به هوای اتاق به کمک مکانیزم های جابجایی و تشعشع، باعث گرم شدن اتاق می شود که رفتار گرم شدن در طول زمان در سه نقطه بررسی شده است...
 • سیروس آقانجفی، علیرضا دهقانی، مریم فلاح عباسی صفحه 14
  در این مقاله تحلیل جریان سیال و انتقال حرارت در لامپ بخار جیوه فشار بالا برای حالت افقی ارائه شده است. برای به واقعیت نزدیک تر شدن شبیه سازی عددی علاوه بر انتقال حرارت به روش های جابجایی و هدایت از انتقال حرارت تشعشعی در باندهای طول موجی مختلف نیز استفاده گردیده است. تحلیل در حالات دو بعدی و سه بعدی و برای گازهای پر کننده مختلف با فشارهای مختلف انجام گرفته است که یکی از این نتایج با مقادیر تجربی آن نیز مقایسه گردیده است. ضمنا اثر دمای محیط بر روی دمای ارک تیوپ نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: انتقال حرارت تشعشعی، لامپ تخلیه الکتریکی و آرک تیوب
 • عبدالرضا کرباسی، فریده عتابی، مجید عباسپور، سپیده سحر میرزایی صفحه 28
  بخار قابل دید خروجی از برج خنک کننده و بوی H2S، قابل تشخیص عمده ترین آثار زیست محیطی وجود تاسیسات زمین گرمایی می باشند که همراه با نگرانی عمومی نسبت به قرار گرفتن در معرض سم جیوه و آرسنیک و تشعشع ناشی از رادون از دیرباز به این تصور دامن زده است که کیفیت هوا تحت تاثیر ناخوشایند فعالیت یک نیروگاه زمین گرمایی می باشد. در حقیقت تاثیر تاسیسات زمین گرمایی بر کیفیت هوا در مقایسه با بسیاری از صنایع یا نیروگاه های سوخت فسیلی کم است. چنانچه در ایجاد تاسیسات زمین گرمایی و بهره برداری از نیروگاه مربوطه کیفیت هوا مورد توجه قرار گیرد...
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، نیروگاه زمین گرمایی، گاز سولفید هیدروژن (H2S)
 • عبدالرضا کرباسی، نیوشا ترکمان، لیدا صابر فتاحی صفحه 36
  در سپتامبر سال 2003، بیشتر متخصصین صنعت برق جهان بر روی 3 ناکامی عمده امنیتی بحث می کردند: یکی در آمریکای شمالی و دو تا در اروپا که بین آنها 100 میلیون مشتری بدون ارائه خدمات باقی ماندند. میزان ناکامی ها در سال های اخیر بی سابقه بوده است؛ و این واقعیت که آنها در جهان توسعه یافته واقع شده اند. بسیار شگفت انگیز است. بلافاصله تحقیقات دقیق بر روی دلایل این ناکامی ها آغاز شد. گزارشات بسیار خوبی تنظیم و دلایل فنی ایرن ناکامی ها به طور کامل استخراج و شرح داده شد...
 • استراتژی توسعه اقتصاد منابع سوختی
  زهرا آقاجانی صفحه 51
  امروزه یکی از مهمترین مسائل گریبانگیر زندگی مدرن مسئله آلودگی هواست. این معضل جهانی به تلقی انسان امروز از منابع سوختی و نحوه استفاده وی از این منابع مرتبط می باشد. تحقیقات نشان داده است که منشاء بسیاری از آلودگی های محیط زیست به طور عام و آلودگی هوا به صورت خاص به وسایل نقلیه و چگونگی مصرف سوخت در آنها باز می گردد. بنابر این در این مقاله سعی بر آن است تا استراتژی های مختلف فنی و مدیریتی پیرامون سوخت نظیر اقتصاد منابع سوختی، مدیریت استفاده از منابع، جایگزین منابع جدید و فناوری های نوین در وسایل نقلیه و... مورد بررسی قرار گیرد...