فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 28 (اسفند 1384)
 • پیاپی 28 (اسفند 1384)
 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/01/08
 • تعداد عناوین: 18
|
 • حرف اول؛
 • گرانی کار پول و تعاونی دندانپزشکان ایران
  صفحه 2
 • و اما بعد...
  صفحه 3
 • دنیای دانش؛
 • بستن دیاستم با کامپوزیت
  دکتر مرجان مینا ترجمه: دکتر مرجان مینا صفحه 4
 • تداخل دارویی در ضد دردها
  دکتر فخریه اقبالی ترجمه: دکتر فخریه اقبالی صفحه 7
 • آیا واقعا به سمانهای دوگانه سخت شونده (dual cure) نیاز داریم؟
  دکتر المیرا سفید پور ترجمه: دکتر المیرا سفید پور صفحه 11
 • ملاحظات دندانپزشکی در بیماران HIV - Positive
  دکتر فرانک زعیم دار صفحه 13
 • دانش امروز و آینده پیشگیری در دندانپزشکی
  دکتر شهربانو فدائی ترجمه: دکتر شهربانو فدائی صفحه 14
 • تاریخ مصور دندانپزشکی؛
 • دندانپزشکی و بهداشت دهان
  دکتر نسرین جهان پهلوان ترجمه: دکتر نسرین جهان پهلوان صفحه 15
 • گزارش و خبر؛
 • خانه ای دیگر برای دندانپزشکان / از کنگره چه خبر؟
  صفحه 17
 • تشکیلات معظم آموزش الکترونیکی
  صفحه 18
 • اعتراض شدید رئیس انجمن دندانپزشکی ایران
  صفحه 21
 • آنچه داریم؛
  صفحه 24
 • دنیای دندانپزشکی؛
 • پپتیدهای دهانی بر علیه ویروس ایدز
  صفحه 32
 • پلاک دندانی عامل ایجاد عفونتهای تنفسی
  صفحه 33
 • دیگر به تراش نیازی نخواهد بود
  صفحه 33
 • دنیای انتشارات
  صفحه 34
 • فرم اشتراک
  صفحه 36
 • خلاصه انگلیسی
  صفحه 40