فهرست مطالب

Sciences, Islamic Republic of Iran - Volume:17 Issue: 1, 2006
 • Volume:17 Issue: 1, 2006
 • 98 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • : BIOLOGY
 • علی اکبر احسانپور، دیوید توالو صفحه 5
  ناحیه کد کننده SETH4 با طول 2013bp توسط PCR و با استفاده از آنزیم DNA پلی مراز، Kod Hi Fi تکثیر شد. در این قطعه محل برش آنزیمهای NcoI and SalI برای کلون سازی طراحی گردید. سپس قطعه تکثیر شده در ناقل pGBKT7 کلون شد و به باکتری E. coli DH5a منتقل و بر روی محیط کشت حاوی کانامایسین برگزیده شد. سپس از کلون کردن قطعه SETH4 در پلاسمید pGBKT7 - SETH4، تعیین ترادف شد و شباهت این ترادف با ترادف اصلی تائید گردید. پلاسمید pGBKT7 - SETH4 سپس به داخل مخمر Y187 منتقل و کلنی های تراریخت شده روی محیط کشت SD-Leu-Trp گزینش گردید...
  کلیدواژگان: دورگه دوتایی مخمر، تلاقی پروتئین - پروتئین، کتابخانه cDNA
 • علی کریمی، بابک سیوفی صفحه 11
  هرپس سیمپلکس ویروس نوع یک، یک عامل بیماری زای سیستم عصبی انسان می باشد که عفونت مخفی در گانگلیون های حسی مربوطه ایجاد می کند. تعدادی از ژن های آن مسئول کنترل بیماریزایی و ایجاد عفونت مخفی بوسیله این ویروس می باشند. یکی از این ژن ها ORF P است که ممکن است در این امر دخیل باشد. یک مشکل در بررسی نقش این ژن وجود یک ژن پوشاننده دیگر به نام ICP34.5 می باشد. در جهش یافته های حذفی ژن اخیر، ژن ORF P نیز حذف می گردد. یکی از روش های بررسی نقش یک ژن ویروسی مانند ORF P، این است که آیا این ژن با هر یک از ژنهای سلولی یا ویروسی تداخل می نماید یا خیر؟ ...
  کلیدواژگان: قالب خواندنی باز (ORF)، پروتئین سلولی عفونی شده، تیمیدین کیناز (TK)
 • سیدعلی رحمانی، سیدمجتبی محدث اردبیلی، احمد آقا زاده، محمد جهانی، مینا ایزدیار، مهدی زمانی، پروین مهدی پور صفحه 17
  تعداد شصت بیمار مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) شامل 30 کودک و 30 بزرگسال با استفاده از روش های سیتوژنتیک متداول و هیبریداسیون فلورسانس درجا (FLSH) مورد مطالعه قرار گرفتند. پروب های مربوط به ژن های BCR, ABL, AML1, TEL بر روی نمونه های سلولی تهیه شده از مغز استخوان بیماران که در مرخحله اینترفاز قرار داشتند، به کار برده شدند. سیگنالهای مربوط به حذف، افزایش و جابجایی های ژنی مورد بررسی و ارتباط بین وضعیت ژنهای مورد مطالعه و علائم بالینی و کلینیکی بیماران مورد ارزیابی قرار گرفتند...
  کلیدواژگان: لوسمی لنفوبلاستیک حاد، هیبریداسیون فلورسانس درجا، جابجایی TEL/AML1، جابجایی BCR/ABL
 • آزیتا پروانه تفرشی، بهمن زینلی، کرستین کریگلشتاین صفحه 27
  عاملهای رشد تغییر شکل دهنده بتا (Transforming growth factor beta; TGFB) یکی از متنوع ترین سایتوکاینها می باشند. در دوران بلوغ و جنینی، عاملهای رشد تغییر شکل دهنده بتا به صورت سه ایزوفرم بتا (TGFB1)، بتا (TGFB3) بوده که به همراه گیرنده های خود در تکثیر پیش سازهای نورونی، تمایز و بقای نورون ها نقش ایفا می کنند. اعمال TGFBدارای طیف وسیعی است که از تکثر و تمایز سلولی، تولید عناصر ماتریکس خارج سلولی، کموتاکسی و سرکوب ایمنی شروع و تا مرگ سلولی ادامه می یابد...
  کلیدواژگان: عامل رشد تغییر شکل دهنده (TGF)، جهش یافته، کورتکس مغز، جنین
 • : CHEMISTRY
 • جهانبخش قاسمی، علی نیازی، محمد نوروزی صفحه 35
  روش سینتیکی اسپکتروفوتومتری حساس، توانا و سریع برای اندازه گیری همزمان یدید و یدات به کمک روش حداقل مربعات جزیی با استفاده از داده های اولیه و مشتق اول آنها ارایه شده است. این روش براساس اثر کاتالیتیکی آنیونهای مذکور روی سرعت واکنش بین (Ce (IV و (As (III در محیط اسید سولفوریک دو مولار می باشد. روش Savitzky-Goly برای محاسبه طیف های هموار شده اولیه و مشتقی به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که PLS یک روش کالیبراسیونی توانا در تعیین نمونه های مخلوط دو آنیون بوسیله روش های سینتیکی درجه اول بدون نیاز به دانستن ثابت های سرعت می باشد...
  کلیدواژگان: اندازه گیری همزمان، یدید، یدات، سینتیک، اسپکتروفوتومتری
 • ریحانه ملکوتی، فائزه فرزانه، مهدی قندی صفحه 43
  کمپلکس منگنز (II) بالیگاند 2 و 2 بی پیریدین 1 و 1- دی اکسید در نانو رآکتورهای MCM-41 تثبیت شد. کمپلکس تثبیت شده توسط پراش اشعه X پودری (XRD)، جذب و واجذب نیتروژنی و FTIR مورد شناسایی قرار گرفت و مشخص شد حجم منافذ، مساحت سطح و قطر منافذ MCM-41 پس از تثبیت کمپلکس در آن کاهش یافته است. سه نوار مشاهده شده در نواحی 1250، 1220 و 757 (cm) به ترتیب مربوط به ارتعاشات کششی و خمشی NO می باشند. در حضور کاتالیزور مذکور و اکسنده ترشری - بوتیل هیدروپراکسید (TBHP) اولفینهای سیکلوهگزن، استیرن، نوربورنن و ترانس استیلبن با موفقیت اکسید شدند...
  کلیدواژگان: MCM-41، کاتالیزور اکسایش، کمپلکس منگنز (II) بالیگاند 2 و 2 بی پیریدین 1 و 1- دی اکسید
 • : GEOLOGY
 • علیرضا عاشوری صفحه 53
  کنودونتهای سازند خوش ییلاق، کاملترین مقطع سنگهای دونین در کوه های البرز در شمال ایران، مورد مطالعه قرار گرفته است. گونه ها و زیرگونه های جنس های Bipennatus, Iciodus, Bispathodus, Palmatolepis, Ancyrodella, Pelekysgnathus, Polygnathus, Scaliognathus, Gnathodus, Clydagnathus, Scaphignathus و Dollymae از مقطع مورد مطالعه بدست آمده است. فون بدست آمده حاکی از سن ایفیلین تا تورنیزین است. زون های Latest marginifera - Late rhomboidea - Early marginifera, falsiovalis anchoralis - latus, bouckaerti, Middle expansa - Middle praesulcata, trachytera در این سازند شناسایی شده اند...
  کلیدواژگان: کنودنت، دونین، کربونیفر، ایران، رشته کوه البرز، سازند خوش ییلاق
 • : MATHEMATICS, STATISTICS, AND COMPUTER SCIENCES
 • رحیم علیزاده، غلامحسین اسلام زاده صفحه 67
  در این مقاله مفهوم فضاهای باناخ ماتریسی و جبرهای باناخ ماتریسی معرفی شده است. فضاهای نرم ماتریسی که توسط روان (Ruan) تعریف شده اند حالت خاصی از فضاهای باناخ ماتریسی هستند. با استفاده از ساختار جبرهای باناخ ماتریسی، ماتریسهای تقریب پذیر ایجاد شده و آرنز منظم بودن و میانگین پذیری ضعیف این جبرها مورد بررسی قرار می گیرد. به ویژه ثابت می شود، مساله منظم پذیری آرنز و میانگین پذیری ضعیف برخی از جبرهای ماتریسی را می توان به جبرهای باناخ ساده تر تقلیل داد...
  کلیدواژگان: جبرهای باناخ، میانگین پذیری ضعیف، منظم پذیری آرنز
 • حسن دوستی، حسینعلی نیرومند، محمود افشاری صفحه 75
  در این مقاله برآوردگر خطی مشتق تابع چگالی احتمال براساس روش موجک برای متغیرهای تصادفی آمیزنده معرفی می شود. پس از معرفی برآوردگر مناسب رفتار مجانبی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در انتها شرایط لازم برای رسیدن به سرعت همگرایی بهینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت...
  کلیدواژگان: آمیزنده، نرخ آمیزندگی، موجک، برآوردگر خطی موجکی، نرخ همگرایی، تحلیل چندریزگی