فهرست مطالب

یاکریم - پیاپی 2 (زمستان 1384)

فصلنامه یاکریم
پیاپی 2 (زمستان 1384)

 • 18 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/01/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله
  صفحه 3
 • اصول خرید و نگهداری پرندگان زینتی
  کیوان شعبانی صفحه 4
 • معرفی نژاد شیتزو
  صفحه 6
 • زشت و زیبا در بازار مولوی
  صفحه 7
 • آنفلوانزای فوق حاد پرندگان
  صفحه 8
 • مقررات قرنطینه حیوانات خانگی
  صفحه 9
 • حمل و نقل هوایی پرندگان
  صفحه 10
 • اخبار
  صفحه 11
 • معرفی سایتس
  صفحه 12
 • اسب، دوست ماقبل تاریخ انسان
  صفحه 13
 • بیماری هاری
  سیامک نیکخواه صفحه 14
 • بیمه و حیوانات خانگی
  علیرضا محمد صفحه 15
 • ماهیان زینتی
  حجت الله طارمی صفحه 16
 • سوال از دکتر دامپزشک
  امیر خیرخواه صفحه 18