فهرست مطالب

بندر و دریا - پیاپی 133 (بهمن 1384)
 • پیاپی 133 (بهمن 1384)
 • 148 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/12/10
 • تعداد عناوین: 27
|
 • سرمقاله: ایمنی؛ مهمترین هدف بنادر پیشرفته
  صفحه 2
 • گذر و نظر
 • همایشی با رویکرد اجرا و توجه به نظام مدیریتی HSE
  ابراهیم زارع صفحه 3
 • دین ما این است
  صفحه 6
 • ایمنی و سلامت
  ارسلان شیرزادی صفحه 9
 • نمودار مخاطره و تضمین ایمنی در حمل و نقل
  پروفسور علیرضا حسامی صفحه 11
 • طراحی و بازسازی مطابق با آئین نامه 2800
  صفحه 19
 • توسعه شبکه اعلام و اطفای حریق در بنادر
  صفحه 22
 • حالا دیگر به حوادث عکس العمل نشان می دهیم
  صفحه 24
 • حل معضل دو گانه بودن دریا و ساحل
  صفحه 30
 • به ایمنی پرسنل حساس هستیم
  صفحه 34
 • گزیده اخبار
  صفحه 36
 • بنادر
 • ایمنی در بنادر
  محسن صادقی فر صفحه 48
 • تدابیری فراتر از ساحل
  صفحه 56
 • امکان تغییر بسته بندی برنج وارداتی در بندر امام خمینی (ره)
  مسعود محسن پور صفحه 60
 • سرمایه گذاری در راه اندازی سیستم اتوماسیون بندر لیون فرانسه
  نیلوفر گل و بستان فرد ترجمه: نیلوفر گل و بستان فرد صفحه 65
 • گوناگون
 • ایمنی پایانه ها و جابه جایی کالاهای خطرناک
  صفحه 68
 • مارکتینگ در عصر رقابتی با نگرش امور بنادر
  دکتر درگی صفحه 71
 • بهره وری و نقش آن در توسعه اقتصادی
  مهندس همتی صفحه 75
 • سرمایه های پنهان؛ چالش ها و فرصتها در محیط پویای بنادر امروزی
  ثریا قیصری ترجمه: ثریا قیصری صفحه 78
 • چالشهای حمل و نقل در عصر مدرن انرژی
  صفحه 81
 • نحوه برگشت حق بیمه مربوط به دوره توقف کشتی
  صفحه 84
 • فنی، علمی، تخصصی
 • به روز سازی اسکله 30 ساله
  صفحه 88
 • مطالعات و تحقیقات
 • ارزیابی مخاطرات در کانال دسترسی به بندر
  علی مرادی صفحه 93
 • افقهای جدید در ساخت کشتی های کانتینربر بزرگ
  صفحه 100
 • حقوقی
 • مقابله با اقدمات غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی: کنوانسیون Sua و پروتکل های 2005
  مجتبی بابایی صفحه 104
 • نظام حل و فصل اختلافها در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
  سیدعلی حسینی نواز صفحه 110
 • یادداشتهای تفامها اهمیت خود را اثبات می کنند
  فرشید سرفراز ترجمه: فرشید سرفراز صفحه 118