فهرست مطالب

Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences - Volume:6 Issue: 1, 2006

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences
Volume:6 Issue: 1, 2006

 • 140 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/01/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • محمد باصفا، آرزو جهان بین صفحه 1
  بیان مساله: گر چه هم اکنون باور بر این است، که فراهم آوردن سفالوگرام بر مبنای قرار دادن سر در وضعیت طبیعی و انجام آنالیز بر پایه ی استفاده از خط عمود و افق واقعی، مناسب ترین روش آنالیز سفالومتری است و حتی از آن، به عنوان آنالیز استاندارد نام برده می شود، اما هنوز هم در برخی موارد به دلایل گوناگون، برای انجام آنالیزهای سفالومتری از روش های سنتی و خطوط مرجع درون جمجمه ای که اغلب اعتبار چندانی ندارند، استفاده می گردد.
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان دقت تشخیصی آنالیزهای استاینر، داونز، ویتز و ساسونی در تعیین رابطه ی جلویی- پشتی فک ها، و انتخاب مناسب ترین آنالیز سنتی برای استفاده در موارد ضروری است.
  مواد و
  روش
  در این بررسی تحلیلی- مقطعی، که با روش «نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس» انجام شد، 60 کلیشه ی سفالوگرام جانبی مربوط به افراد 10 تا 13 ساله دارای اکلوژن طبیعی، مال اکلوژن کلاس دو و مال اکلوژن کلاس سه، از هر گروه 20 عدد، بررسی گردید. همه ی سفالوگرام ها بر مبنای قرارگیری سر در موقعیت طبیعی فراهم و هر یک با پنج
  روش
  استفاده از خط عمود و افق واقعی، استاینر، داونز، ویتز و ساسونی به روش دستی و به وسیله ی یک عمل کننده، ترسیم و اندازه گیری های رایج انجام شد. روی هم رفته، 300 رسم (تریسینگ) سفالوگرام صورت گرفت. در پایان، با استفاده از جدول های توافقی و با نرم افزار آماری SPSS، شاخص های پنج گانه برآورد اعتبار یعنی: حساسیت(sensitivity)، ویژگی(specificity)، میزان پیش بینی مثبت، میزان پیش بینی منفی و درستی آنالیزهای بالا برای همه ی موارد محاسبه و پس از مقایسه، نتایج استخراج گردید.
  یافته ها
  این پژوهش نشان داد، که بیشترین «درستی» در تشخیص وضعیت افراد دارای اکلوژن طبیعی (مال اکلوژن کلاس یک) به آنالیز های داونز(83 درصد) و ویتز (83 درصد)، در وضعیت کلاس دو، به آنالیزهای استاینر (90 درصد) و داونز (88 درصد) و در وضعیت کلاس سه، به آنالیز داونز (90 درصد) متعلق است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این بررسی، می توان نتیجه گرفت، اگر سفالوگرام بیماران بر مبنای موقعیت طبیعی سر فراهم نشده باشند و برای تشخیص ناهنجاری ناچار به استفاده از آنالیزهای سنتی باشیم، روی هم رفته، بهترین آنالیز برای تعیین رابطه ی جلویی- پشتی فک ها، آنالیز داونز است.
  کلیدواژگان: سفالوگرام جانبی، آنالیز سفالومتری رایج، موقعیت طبیعی سر
 • غلامرضا جهانشاهی، پروین محزونی، حمیرا مردانی صفحه 10
  بیان مساله: سرطان سر و گردن، ششمین سرطان شایع در جهان است. فعال نشدن یک یا بخش هایی از شبکه ی P53 یا جهش ژن مزبور در درصدی بالا از موارد آن مشاهده شده است. فعال نشدن این ژن به وسیله ی ویروس پاپیلوما (HPV) یکی از ساز و کارهای احتمالی است، که برای آن بیان شده است.
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی فراوانی عفونت HPV 16 و HPV 18 و پیدایش تغییرات ‍ژن P53 جهش یافته در سرطان سلول سنگفرشی مخاط دهان (Oral SCC) و بررسی ارتباط احتمالی است.
  مواد و روش ها
  شمار 42 مورد (Oral SCC) انتخاب شدند، که 36 مورد سرطان سلول سنگفرشی مخاط دهان و شش مورد وروکوز کارسینوما از 25 مرد و 17 زن را در بر می گرفت. مقاطع پشت سر هم از نمونه های پارافینی برای انجام رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمیایی(IHC) و واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)، به ترتیب برای تعیین تظاهر P53 و حضور DNA ویروس HPV 16 و 18 فراهم شد. در روش IHC از شیوه ی استاندارد آیویدین- بیوتین و برای استخراج DNA، از روش آماده سازی استانداردPCR استفاده گردید. داده ها، بر پایه ی آزمون مجذور کای و آزمون فیشر واکاوی شدند.
  یافته ها
  ژنوم HPV در21 مورد از 42 نمونه (50 درصد) مواردمثبت بود، که از این شمار، DNA، HPV 16 و 18 در 11 مورد از 42 نمونه (2/6 2 درصد)، مثبت بود. تظاهر P53 در 23 مورد از 42 نمونه (8/54 درصد) مثبت بود، که در 10 مورد از 21 نمونه، HPV مثبت تظاهر پروتئین P53 نیز همزمان وجود داشت، هر چند که، ارتباطی معنادار میان ژنوم کلی HPV و بروز همزمان P53 مشاهده نشد (352 /0 = p)، اما میان موارد مثبت حضور DNA، HPV 16 و 18 با تظاهر P53، ارتباط معنادار وجود داشت (043/0 = p).
  نتیجه گیری
  در بررسی کنونی، ارتباطی معنادار میان عفونت HPV 16 و 18 و شدت تظاهر پروتئین P53 مشاهده گردید. هر چند که ارتباط آماری آشکار میان ژنوم ویروس پاپیلوما به طور کلی، و حضور P53 وجود نداشت، اما با توجه به بحث انگیز بودن نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود، که در بررسی های آینده، از روش انجماد نمونه ها، که از حساسیت بیشتر برخوردار است و با حجم نمونه ی بیشتر، این موضوع کامل تر بررسی گردد.
  کلیدواژگان: 16HPV، HPV، IHC، PCR و 18، P53
 • گیتا رضوانی، علی دهقانی ناژوانی، میلاد معتمدی صفحه 18
  امروز، عمل پیوند اندام به گونه ای برای جایگزینی اندام های از کار افتاده انجام می شود و باعث نجات بیماران و افزایش طول عمر شمار زیادی از بیماران، گردیده است. اما انجام پیوند با عوارضی مانند، بدخیمی های پس از پیوند همراه است، که از نمونه های آن، ناهنجاری لنفوپرولیفراتیو پس از پیوند (Posttransplant Lymphoproliferative Disorders یا به اختصار PTLD) است. ناهنجاری لنفراپرولیفراتیو در کودکان بسیار شایع تر از بزرگسالان بوده و معمولا، با فاصله ی زمانی چند ماه تا چند سال (در بیشتر موارد سه تا هفت ماه) پس از انجام پیوند روی می دهد. برپایه ی بررسی های انجام گرفته، میزان بروز این عارضه پس از انجام پیوند قلب و ریه، بیشترین (4/9 درصد) و پس از پیوند کلیه، کمترین (یک درصد) بوده است و میزان بروز آن در ناحیه ی شکمی، 32 درصد، در مغز استخوان، 25 درصد و در دیگر مناطق (مانند سر و گردن)، 43 درصد گزارش شده است. بروز این عارضه را به ضعف ایمنی ناشی از مصرف داروهای سرکوبگر ایمنی نسبت داده اند، که در بیشتر موارد، همراه با تکثیر ویروس اپشتاین بار (Epstein-Barr virus) بوده است. تظاهرات آن، از یک مونونوکلئوز خود محدود شونده تا یک ارتشاح لنفوئیدی منتشر تا یک لنفوم متغیر است. درمان های انجام شده برای این بیماری، کاهش میزان مصرفی داروهای سرکوبگر ایمنی، مصرف پاد تن 20CD، داروهای ضد ویروسی، شیمی درمانی و حتی پرتو درمانی است، که البته، چندان موثر نیست. این عارضه، پیش آگهی بد داشته و میزان مرگ و میر آن، در حدود 54 درصد گزارش شده است. از آنجا که، این بیماری، گاهی خود را به صورت لنفادنوپاتی در ناحیه ی گردنی، هیپرپلازی عمومی در لثه با نمای اریتماتوز و مراکز سیانوتیک، تورم لثه و کام و زخم های مزمن مخاطی نشان داده است، لزوم ارجاع فرد دریافت کننده ی پیوند با این علایم یا هر عارضه ی مشکوک دیگر در ناحیه ی سر و گردن، به دندانپزشک برای تشخیص به هنگام این عارضه و انجام نمونه برداری، کاملا ضروری به نظر می رسد. هدف این مقاله، مروری بر این بیماری، با تاکید بر تظاهرات دهانی و درگیری سر و گردن است.
  کلیدواژگان: پیوند، ناهنجاری های لنفوپرولیفراتیو
 • فرشته شفیعی صفحه 26
  امروز، ترمیم دندان ها با حداقل برداشت بافت دندانی، اساس دندانپزشکی ترمیمی است که عملی شدن آن بر پایه ی کاربرد مواد ادهزیو است، که باندینگ نیرومند و پایداری را فراهم سازند. با وجود ثبات باندینگ به مینا، ثبات باندینگ ادهزیوهای کنونی به عاج با گذشت زمان در محیط دهان هنوز مورد پرسش است. گر چه باندینگ نخستین آنها رضایت بخش است. به تازگی، با پیشرفت مواد ادهزیو، برای آسانی کاربرد آنها، تمایل به خلاصه کردن آنها مطرح شده است. اما توانایی باندینگ و پایداری باند این ادهزیوهای ساده شده در مقایسه با گونه ی معمولی (etch & rinse سه مرحله ای) پرسش برانگیز است.
  نفوذ آب در تخلخل های در حد نانومتر در لایه ی هیبرید و ادهزیو، به عنوان نانولیکیج، در دوام باند ادهزیوها مطرح است. نفوذ آب به پدیده ی هیدرولیز (شکست باندهای کووالانت) و نیز، کاهش نیروهای اصطکاکی میان زنجیره های پلیمری و کاهش خواص مکانیکی رزین، با عنوان پلاستی سایزینگ (plasticizing) منجر می گردد. نفوذ و گسترش آب در حد فاصل ادهزیو را مربوط به نفوذپذیری ادهزیوهای ساده شده می دانند، که بعد از پلیمریزاسیون به صورت غشاهای تراوا یا نیمه تراوا عمل می کنند و سیل کافی بر روی عاج تراش خورده ایجاد نمی کنند. به این ترتیب، که در etch & rinse دو مرحله ای با ادغام پرایمر و رزین ادهزیو، هیبریداسیون ناقص و نیز، بر جا ماندن حلال در جای باند (نواحی پلیمریزه نشده) آنها را بیشتر مستعد جذب آب می کند و به دلیل وجود اجزای هیدروفیل در لایه ی ادهزیو نهایی کیور شده در مقایسه با etch & rinse سه مرحله ای بیشتر مستعد تخریب به وسیله ی آب هستند. باند رزین به مینای احاطه کننده ی باند این مواد به عاج می تواند نقش حفاظتی را در برابر این تجزیه ی آبی بازی کند.
  در self-etch یک مرحله ای (All-in-one)، به دلیل وجود اجزای هیدروفیل (منومرهای اسیدی برجا مانده) و بر جا ماندن آب (به عنوان حلال اصلی این مواد) مستعد جذب آب به دلیل حرکت آب از عاج زیرین به سوی سطح باندینگ بر پایه ی فشار اسمزی و تشکیل شاخه های آبی (water tree) مستعد تجزیه ی هیدرولیتیک هستند. افزون بر آن، هنگام تبخیر حلال ممکن است، نسبت منومر به آب تغییر کرده و به جداشدگی فازها و تاول های آبی منجر گردد. بنابراین، پایداری هیدرولیتیک ادهزیو کیور شده عاملی بحرانی است، که برای رسیدن به آن کاربرد یک لایه ی رزین ادهزیو هیدروفوبیک و بی حلال و با pH خنثی در یک مرحله ی جداگانه ی پایانی بهترین راه است. با وجود پیشرفت مواد ادهزیو، هنوز از نظر دوام باند etch & rinse سه مرحله ای، به عنوان استاندارد طلایی باقی مانده و هرگونه ساده شدن مراحل کاربرد بالینی، به کاهش اثر باندینگ منجر می گردد. تنها ادهزیوهای self-etch دو مرحله ای به این استاندارد نزدیک هستند، افزون بر این که، از نظر کاربرد بالینی برتری هایی دارند.
  کلیدواژگان: دوام باندینگ، نفوذ آب، نفوذپذیری ادهزیو، منومرهای هیدروفیل، تخریب آبی
 • فرحناز شرف الدین، احمدرضا صادقی، جمشید کهن طب صفحه 38
  بیان مساله: مهار عفونت در مراحل درمان های دندانپزشکی از عمده ترین مراحل پیشگیری از ا نتقال عفونت به شمار می آید. اثر محلول های ضد عفونی کننده، از مواردی است، که باید بررسی گردد.
  هدف
  هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه ی سه گونه محلول ضد عفونی کننده، به نام های دکونکس (سولارسپت)، میکروتن و سایدکس و تعیین اثر آنها بر روی ریزجانداران (میکروارگانیسم ها) است، که پس از تراش حفره ی دندانی بر سطح توربین و آنگل دندانپزشکی قرار می گیرند.
  مواد و
  روش
  در این پژوهش تجربی نمونه های گرفته شده از سطح توربین و آنگل دندانپزشکی، که شامل 105 نمونه بود، به هفت گروه پانزده تایی (گروه A تا G) بخش شدند. برای انجام نمونه برداری در همه ی مراحل، از سوآب (Swab) پنبه ای ضد عفونی در کنار شعله ی چراغ الکلی استفاده شده و پس از فراهم کردن نمونه، سوآب به محیط کشت تیوگلی کولات انتقال داده شد. نمونه گیری در کنار شعله ی چراغ الکلی سبب می شود تا به هنگام نمونه برداری، میکروب های موجود در هوا بر روی نمونه جایگزین نشود. سپس، نمونه های فراهم شده به انکوباتور (Incubator) منتقل و به مدت 48 ساعت در دمای 37 درجه ی سانتی گراد نگهداری گردید.
  یافته ها
  نتیجه ی این پژوهش نشان داد، که همه ی نمونه هایی ، که از سطح توربین و آنگل دندانپزشکی پس از تراش حفره ی دندانی گرفته شده بودند، به میکروب آلوده بوده و کلونی میکروبی در آنها تشکیل شده است. در حالی که، در نمونه هایی ، که از سطح توربین و آنگل دندانپزشکی ضد عفونی شده با محلول های یاد شده فراهم شده بودند، هیچ گونه رشد میکروبی و ایجاد کلونی مشاهده نگردید. در این پژوهش، به دلیل نابودی کامل ریزجانداران مورد بررسی، از آزمون آماری خاص استفاده نگردید.
  نتیجه گیری
  با بررسی مراحل متعدد نمونه برداری و کشت میکروبی انجام گرفته در این پژوهش، می توان دریافت، که محلول های ضد عفونی کننده ی یاد شده، اگر بر پایه ی دستور کارخانه ی سازنده به کار روند، قابلیت از میان بردن تنها گونه هایی خاص از میکروب ها و ضد عفونی کردن سطوح و ابزارها را دارا هستند و در این باره، هیچ گونه تفاوت و یا برتری میان سه ماده ی مورد استفاده مشاهده نگردید. آشکار است که بودن دامنه ای گسترده از ریزجانداران در محیط دهانی، به استفاده از روش های پیشرفته برای سترون کردن وسایل مورد استفاده در دندانپزشکی نیاز است.
  کلیدواژگان: ضد عفونی کردن، دکونکس (سولارسپت)، سایدکس، میکروتن
 • مهناز شیخی، ساناز جهادی صفحه 47
  بیان مساله: جراحی دندان مولر سوم مندیبل یکی از جراحی های معمول در دندانپزشکی است. یکی از عوارض این جراحی ها، ناهنجاری در حس به علت آسیب دسته های حسی عصب آلوئولار فک پایین است. پرتونگاری پانورامیک روشی است، که معمولا برای ارزیابی رابطه ی دندان و کانال آلوئولارفک پایین)(ID) (Infra Dental Canal از آن استفاده می کنند.
  هدف
  با توجه به این که، این روش، یک تصویر دو بعدی از ناحیه ی مورد نظر به دست می دهد، هدف این بررسی مقایسه نتایج به دست آمده از توموگرافی خطی ناحیه در تعیین موقعیت کانال آلوئولار فک پایین نسبت به دندان مولر سوم با نتایج نمای پانورامیک بود.
  مواد و
  روش
  شمار60 توموگرافی خطی و نیز، 60 پرتونگاری پانورامیک مربوط به 60 دندان نهفته ی مولر سوم مندیبل در بیماران بالای 25 سال مراجعه کننده به دانشکده ی دندانپزشکی ارزیابی گردید. میانگین فاصله ی عمودی آپکس دندان تا لبه ی بالایی کانال در هر دو گونه ی پرتونگاری از ناحیه تعیین و با یکدیگر مقایسه شدند. موقعیت باکولینگوالی کانال نیز، نسبت به دندان در توموگرافی ها تعیین شد.
  یافته ها
  میانگین فاصله ی عمودی در توموگرافی، 7/2 میلی متر و در پانورامیک 1/1 میلی متر بود. در 39 درصد موارد، کانال در موقعیت باکال و در 5/19 درصد موارد، در موقعیت لینگوالی نسبت به دندان قرار داشته است. در 5/41 درصد موارد، کانال در زیر دندان بوده است.
  نتیجه گیری
  نمای پانورامیک و توموگرافی خطی، از نظر تعیین فاصله ی عمودی ریشه ی دندان عقل نهفته تا کانال مندیبل، تفاوتی چشمگیر را نشان می دهند. بنابراین پیشنهاد می گردد در مواردی، که ارتباط نزدیک میان دندان و کانال عصبی در کلیشه ی پانورامیک دیده می شود، برای اطمینان بیشتر برای بررسی وضعیت کانال و دندان نسبت به هم، به ویژه از بعد باکولینگوالی، به فراهم کردن توموگرافی مقطعی اقدام شود. در ضمن، توموگرافی رابطه ی باکولینگوالی کانال نسبت به دندان را دقیقا نشان می دهد.
  کلیدواژگان: توموگرافی مقطعی، پرتونگاری پانورامیک، دندان مولر سوم نهفته، کانال آلوئلر فک پایین
 • لعیا صفی، فاطمه رمضانعلی صفحه 55
  بیان مساله: چون فرض بر این است، که مواد پر کننده ی کانال در برابر نفوذ بزاق، مواد آلوده کننده و ریزجانداران (میکروارگانیسم ها) مقاومت ندارد، پیشنهاد می شود از موادی دیگر بر روی مواد پرکننده ی کانال در ناحیه ی مدخل کانال ها، به عنوان اریفیس پلاگ استفاده و سد کرونالی محکم در برابر ریزنشت ایجاد شود تا محتویات کانال در برابر ریزنشت قرار نگیرد.
  هدف
  هدف از این بررسی، مقایسه ی میان مقاومت چند ماده ی مورد استفاده، به عنوان اریفیس پلاگ در مقدار ریزنشت کرونالی بوده است.
  مواد و
  روش
  پس از انجام پاکسازی و شکل دهی کامل، پر کردگی کانال به طور معمول بر روی 86 دندان کشیده شده ی تک ریشه ای و تک کانال انسان انجام شد. سه میلی متر از گوتاپرکای اریفیس کانال برداشته و به وسیله ی MTA، کلتوزول، آمالگام و گلاس آینومر جایگزین شد. پس از به کار بردن جوهر هندی و مراحل شفاف سازی، میانگین مقدار نفوذ خطی جوهر در همه ی نمونه ها محاسبه شد و داده ها به وسیله ی آزمون ANOVA و Post Hoc test ارزیابی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، که بیشترین میزان ریزنشت به گروه آزمایشی گلاس آینومر و سپس، به ترتیب آمالگام، کلتوزول و کمترین میزان ریزنشت به گروه آزمایشی MTA مربوط بود.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد، که هر چند گلاس اینومر قادر به کاهش ریزنشت نبوده، اما سه ماده ی دیگر به کار رفته (آمالگام، کلتوزول و MTA)، قادر به کاهش مقدار ریزنشت تاجی هستند، اما هیچ یک از مواد، نتوانستند به طور کامل از ریزنشت جلوگیری کنند. بنابراین، کاربرد بالینی اریفیس پلاگ برای کاهش ریزنشت تاجی، که یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت است، پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: ریزنشت کرونالی، سیل کرونالی، اریفیس پلاگ
 • پریسا صالحی، جمشید کهن طب، شهلا مومنی، روح الله واحدی صفحه 63
  بیان مساله: دستگاه های ارتودنسی ثابت با افزایش تجمع پلاک های میکروبی و تکثیر باکتری ها احتمال رخداد پوسیدگی و دی مینرالیزاسیون مینا، ژنژیویت و پریودنتیت را افزایش می دهند. هر چند دهانشویه ی کلرهگزیدین بیشترین اثرات ضد میکروبی و ضد التهاب را از خود نشان داده است، اما بروز برخی عوارض جانبی مانع استفاده ی پیوسته از آن گردیده است.
  هدف
  هدف از انجام این بررسی، مقایسه ی اثرات ضد میکروبی دو دهانشویه ی گیاهی پرسیکا و ماتریکا با کلرهگزیدین در بیماران تحت درمان با ارتودنسی ثابت است.
  مواد و
  روش
  شمار 68 بیمار داوطلب درمان ارتودنسی ثابت مراجعه کننده به مطب خصوصی نویسندگان در سال 1383 در دامنه ی سنی 13 تا 19 سال با میانگین سنی 7 ± 16 ماه، با بهداشت دهانی خوب و بی التهاب لثه با روش نمونه گیری ساده ی غیر تصادفی انتخاب و سپس، به طور تصادفی، در چهار گروه 17 نفری جا گرفتند. بجز گروه نخست (شاهد)، که از آنها خواسته شد تا روزانه دو بار دهان را با آب شست و شو دهند، سه دهانشویه ی کلرهگزیدین، پرسیکا و ماتریکا، به طور تصادفی به سه گروه دیگر داده شده و درباره ی شیوه ی استفاده آنها نیز، آموزش لازم داده شد. شمار کلنی کل باکتری های موجود در رینگ الاستیک های پیرامون دو دندان کانین و پرمولر بالا پیش از استفاده، بی درنگ پس از استفاده و سه هفته پس از استفاده از آب و یا دهانشویه در هر چهار گروه در محیط کشت شمرده شده و تغییرات آن به وسیله ی آزمون های آماری ویلکوکسون ((Wilcoxon Signed Rankو کروسکال-والیس ((Kruskal-Wallisارزیابی شد.
  یافته ها
  آزمون آماری نشان داد، که مصرف هر سه دهانشویه سبب کاهش معنادار (001/0< p) در شمار ریزجانداران (میکروارگانیسم ها) موجود در پیرامون براکت ها، هم پس از یک بار استفاده و هم پس از 20 روز استفاده در هر گروه می گردد. مقایسه ی کاهش در شمار کلنی های باکتری ها در میان گروه ها نشان داد، که بیشترین کاهش به وسیله ی دهانشویه ی کلرهگزیدین ایجاد شده و تفاوت این گروه با هر سه گروه دیگر از نظر آماری معنادار است (05/0p< و 001/0p<). اختلاف دو گروه پرسیکا و ماتریکا نیز، با گروه شاهد معنادار بود (001/0p<)، اما خود با یکدیگر تفاوتی نداشتند.
  نتیجه گیری
  استفاده از دهان شویه های گیاهی پرسیکا و ماتریکا در بیماران ارتودنسی باعث کاهش معنادار سطح ریزجانداران پیرامون قاعده ی براکت ها بدون ایجاد عوارض جانبی، مانند تغییر رنگ دندان ها (برخلاف کلرهگزیدین) می گردد. بنابراین، می توان استفاده از آنها را برای مهار شمار باکتری ها در بیماران ارتودنسی پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: دهانشویه، کلرهگزیدین، پرسیکا، ماتریکا
 • حمیدرضا فتاحی صفحه 73
  بیان مساله: شایع ترین نقص لب و کام، وجود شکاف (clefting) در این نواحی است. شکاف، به دلیل جوش نخوردن ساختارهای جنینی به وجود می آید. یکی از مشکلاتی، که بیماران دچار شکاف کام و یا لب با آن روبه رو هستند، اندازه ی غیر طبیعی دندان هاست، که بر پایه ی بررسی های بسیار در این افراد شایع تر است.
  هدف
  هدف از این بررسی، تعیین پهنای مزیودیستالی دندان ها در بیماران دچار شکاف کام و یا لب و مقایسه ی آن با افراد سالم در شهر شیراز بود.
  مواد و روش ها
  پرونده های پیش از درمان ارتودنسی 51 بیمار دچار شکاف (22 زن و 29 مرد) با 276 نفر (138 زن و 138 مرد) از افراد سالم (گروه شاهد) بررسی شد. همه ی بیماران در سنی بودند، که امکان اندازه گیری درست پهنای دندان های دایمی (از مولر اول یک سمت تا سمت دیگر) در آنها وجود داشت. بزرگ ترین پهنای مزیودیستالی همه ی دندان های دو فک (بجز مولرهای دوم و سوم) به وسیله ی کولیس دیجیتالی با دقت 01/0 میلی متر اندازه گیری گردید. سپس، داده ها به برنامه ی نرم افزاری SPSS داده شد و به وسیله ی آزمون تی ارزیابی شدند.
  یافته ها
  این بررسی نشان داد، که اندازه ی دندان های فک بالا در دو سمت شکاف و سالم در بیماران دچار شکاف اختلاف آماری آشکار با یکدیگر نداشتند. اندازه ی دندان های فک بالا در بیماران دچار شکاف، کوچک تر از اندازه ی همین دندان ها در افراد سالم بود، که این اختلاف برای همه ی دندان ها از لحاظ آماری معنادار بوده است، این اختلاف اندازه ی دندانی در فک پایین برای زنان در انسیزورهای جانبی و پرمولرهای نخست و برای مردان در انسیزور مرکزی، پرمولرهای دوم و مولرهای نخست قابل مشاهده بود.
  نتیجه گیری
  از این بررسی می توان چنین نتیجه گیری کرد که: 1) اندازه ی دندان های فک بالای بیماران دچار شکاف، کوچک تر از اندازه ی همین دندان ها در افراد سالم است. 2) اندازه ی دندانی فک بالا در سمت شکاف با سمت طبیعی بیماران دچار شکاف اختلاف آماری آشکاری را نشان نمی دهد.
  کلیدواژگان: اندازه ی دندانی، شکاف لب، شکاف کام، انسیزورهای جانبی
 • میترا فرزین، فریده بحرانی، جمشید کهن طب، محسن خسروانی صفحه 82
  بیان مساله: مشکلات در گندزدایی مواد قالب گیری با استفاده از روش های قدیمی، ما را بر گندزدایی شیمیایی مواد قالب گیری، به عنوان یک راه حل، منتهی می سازد. شماری از بررسی ها نشان داده اند، که برخی از این روش ها ممکن است اثرات منفی بر روی مواد قالب گیری داشته باشند.
  هدف
  بررسی اثر گندزدایی به روش های شناور سازی و افشانه (اسپری) به وسیله ی محلول هیپوکلریت سدیم 25/5 درصد بر روی مواد قالب گیری هیدروکلوئید برگشت ناپذیر آلژینات ایرانژین.
  مواد و
  روش
  در این بررسی 20 بیمار سالم به صورت کاملا تصادفی برگزیده شدند. سپس، قالب آلژیناتی به وسیله ی یک تری سترون از فک بالای بیماران گرفته شد، که به ریزجانداران (میکروارگانیسم) استاف اورئوس، استرپتوکوکوس موتان، بتاهمولتیک گروه آ، سودوموناس اورجینواز، اشرشیاکولی و کاندیدا آلبیکنس، آلوده شدند. قالب های آلوده از نواحی جلو به سمت عقب، به صورت طولی برش داده شد و به سه بخش شد. سپس، قطعات در سه گروه به صورت کاملا تصادفی قرار گرفتند. 1) گروه شاهد بدون گندزدایی، 2) گروه گندزدایی به صورت شناور، 3) گروه گندزدایی به صورت افشانه. پس از فراهم کردن محیط های کشت میکروبی، شمارش انجام گرفت و در پایان، شمارش میکروبی هر سه گروه با یکدیگر مقایسه شدند.
  یافته ها
  همه ی الگوهای آگار با کشت میکروبی (هر 20 قطعه ی آلژیناتی موجود) در گروه شاهد، رشد میکروبی مثبت نشان دادند. از 20 قطعه ی آلژیناتی گروه آزمایش افشانه، 10 قطعه رشد مثبت نشان دادند. از 20 قطعه ی آلژیناتی گروه آزمایشی شناور سازی، تنها دو قطعه رشد مثبت نشان داد. میانگین شمار میکروب های ثبت شده از سطوح قالب های آلژیناتی بدون گندزدایی در گروه شاهد CFu/ml 108×52/3 بود و در گروه افشانه CFu/ml 132217 و در گروه شناور CFu/ml 1915 بود.
  نتیجه گیری
  بر پایه ی نتایج این بررسی، گندزدایی به روش شناور سازی به وسیله ی محلول هیپوکلریت سدیم 25/5 درصد موثرتر از روش افشانه است.
  کلیدواژگان: گندزدایی، قالب آلژینات، هیپوکلریت سدیم
 • جنان قپانچی، شعله شهیدی صفحه 91
  کانال دو شاخه فک پایین از موارد به نسبت کمیاب است، که به وسیله ی پژوهشگران در کشورهای گوناگون گزارش شده است. از آنجا که در کشور ایران تاکنون گزارشی در این باره انجام نگرفته است، ارائه گزارش بیمار با کانال دو شاخه فک پایین، دارای اهمیت است. مردی 35 ساله برای درمان های معمول دندانپزشکی به دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه کرد. پس از فراهم کردن پرتونگاری پانورامیک، به وجود کانال دو شاخه فک پایین و به شکل دو سویه پی برده شد. از آنجا که، این انحراف از وضعیت طبیعی می تواند عوارضی، مانند اختلال در بی حسی موضعی، خطر نفوذ دندان عقل به کانال آلوئولار به هنگام جراحی این دندان ها، خونریزی، تروماتیک نروما و... ایجاد کند و نیز با توجه به کمیاب بودن این وضعیت، این مورد گزارش می شود.
  کلیدواژگان: کانال دو شاخه فک پایین، پرتونگاری پانورامیک، سی، تی، اسکن مقطعی
 • مریم قاسمپور، عبدالرحیم قاسمی، نرجس مرادخانی صفحه 96
  بیان مساله: بیماری های مادر زادی قلب شایع ترین عامل مستعد کننده کودکان به آندوکاردیت عفونی است. از آنجا که، بیماران قلبی، افرادی پر خطر از نظر ابتلا به پوسیدگی دندانی هستند و بیشتر ریزجانداران (میکروارگانیسم های) ایجاد کننده ی اندوکاردیت، استرپتوکوک ها (عامل ایجاد پوسیدگی دندانی) هستند، رعایت بهداشت دهان و دندان و ایجاد محیط سالم دندانی در این افراد اهمیتی ویژه دارد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان آگاهی پدران و مادران کودکان با بیماری قلبی مستعد به اندوکاردیت درباره ی نیاز و اهمیت به پروفیلاکسی پادزیست پیش از آغاز کار و وضعیت سلامت دندانی این کودکان بود.
  مواد و
  روش
  این بررسی از گونه ی توصیفی تحلیلی و به صورت مقطعی بود، که در آن، نتایج از معاینه های بالینی 84 نفر با دامنه ی سنی 2 تا 17 سال مراجعه کننده به بیمارستان های امیرکلاو شهید بهشتی بابل و تکمیل پرسشنامه از سوی پدران و مادران این افراد به دست آمده است. نتایج به وسیله ی نرم افزار SPSS و آزمون مجذور کای واکاوی شدند.
  یافته ها
  درصد پدران و مادرانی، که معنای عفونت قلبی (اندوکاردیت) را می دانستند، 9/42 درصد، درصد پدران و مادرانی، که درباره ی رخداد اندوکاردیت پس از اعمال دندانپزشکی آگاه بودند، 1/57 درصد و درصد پدرانی و مادرانی، که درباره ی اهمیت پوشش پادزیست پیش از اعمال خاص دندانپزشکی آگاه بودند، 7/16 درصد و درصد پدران و مادرانی، که درباره ی ارتباط بهداشت دهان و دندان و بروز اندوکاردیت آگاهی داشتند، 7/60 درصد بوده است. 2/51 درصد از کودکان، دست کم یک بار در روز مسواک می زدند و 8/48 درصد اصلا مسواک نمی زدند و یا به گونه ای نامنظم مسواک می زدند. دو و چهاردهم درصد از کودکان، هر شش ماه یک بار به دندانپزشکی مراجعه می کردند، 6/53 درصد مراجعه موقع درد داشتند و 44 درصد، تاکنون به دندانپزشکی مراجعه نکرده اند. درصد افراد بی پوسیدگی دندان 1/26 درصد بوده است. در این کودکان47/2±86/1dmft= و 97/2± 23/2 DMFT= بود.
  نتیجه گیری
  آگاهی پدران و مادران کودکان قلبی مستعد به اندوکاردیت درباره ی اهمیت سلامت دندانی و نقش آن در پیشگیری از آندوکاردیت عفونی پایین است. درصد افراد بی پوسیدگی در این کودکان ناچیز است و همین امر می تواند این افراد را در برابر آندوکاردیت قرار دهد.
  کلیدواژگان: DMFT، dmft، اندوکاردیت عفونی، بیماری مادر زادی قلب
 • سیروس محمدی نژاد *، مهدی ضیایی صفحه 104

  یک مورد کندروسارکوما با درگیری فک بالا ارایه می گردد. نکات برجسته در بیمار مورد بحث شامل مراحل تشخیصی و آسیب شناسی، جراحی رادیکال و پیوند دنده ی همزمان و در نهایت پی گیری بلند مدت آن می باشد. مهمترین درسی که از این گزارش می توان آموخت نخست این است که بیمار بسیار دیر و در مرحله نهایی بیماری مراجعه نموده، بنابراین تومور پیشرفت نموده و تقریبا تمام فک بالا را درگیر کرده بود، در حالیکه در بررسی متون غالبا اندازه ی این تومور بین دو تا چهار سانتی متر گزارش شده است.
  در مرحله ی دوم، مطالعه ی آسیب شناسی نقش مهمی را در میزان زنده ماندن و نهایتا در بهبودی نهایی بیمار ایفا می نماید. تشخیص افتراقی میکروسکوپی کندروسارکوما با استئوما، کندرما، استئوئید استئوما، آسیب های فایبواسئوس و استئوزنیک سارکوما غالبا جزو ملاحظات مهم و مشکل است. اغلب آسیب شناسان دهان، فک و صورت اعتقاد دارند که نمونه های برداشته شده بهتر است وسیع و از چند محل باشد، بطوریکه تصویر کلی مناسب تری در زیر میکروسکوپ فراهم نماید.
  در آخر جراحی وسیع کندروسارکوما قابل قبول ترین انتخاب است، نقش اشعه ی درمانی و شیمی درمانی به عنوان یک درمان جنبی هنوز قابل بحث است. بر این پایه در تومورهای با علائم بسیار مهاجم، شانس زنده ماندن بیمار ضعیف است.

  کلیدواژگان: کندروسار کوما، جراحی فک و صورت، درمان و پیگیری
 • مهران مرتضوی، احمد عباسی، عفت خدادادی صفحه 111
  بیان مساله: آماده سازی کانال یکی از گام های مهم در درمان ریشه ی دندان و وقت گیرترین بخش درمان ریشه، به ویژه در کودکان است. با توجه به دشواری مهار رفتاری در کودکان و زمان زیاد این درمان، نیکل- تیتانیوم امکان ساخت فایل هایی را، عملی کرده است، که بتوانند به گونه ای موثر، به عنوان ابزار چرخشی برای پاکسازی کانال استفاده شوند.
  هدف
  هدف از بررسی کنونی مقایسه ی زمان پاکسازی کانال و میزان موفقیت درمان پالپکتومی در دندان های مولر شیری نکروز با استفاده از فایل های دستی و چرخشی است.
  مواد و
  روش
  در این بررسی، که یک پژوهش مداخله ای یا کارآزمایی بالینی در محیط طبیعی (In-vivo) است، 40 بیمار با میانگین سنی 92/0±7/5 سال، که دارای دندان های مولر شیری نکروز بودند، انتخاب و به طور تصادفی، به دو گروه یک و دو بخش شدند. در دیدار نخست، برای همه ی بیماران پالپوتومی انجام شد. در دیدار دوم، پس از انجام بی حسی موضعی و ایزولاسیون با رابردم، در بیماران گروه یک، آماده سازی کانال ها با فایل های نیکل- تیتانیوم Pro-taper (شماره های S1، S2 و F2) و در بیماران گروه دو با فایل های دستی K-file stainless steel (شماره های 10، 15، 20، 25 و در کانال های بزرگ 30) انجام شد. از آغاز آماده سازی کانال ها تا پایان این مرحله، در هر دو گروه، زمان به وسیله ی زمان سنج اندازه گیری شد. کانال های دندان در هر دو گروه به وسیله ی خمیر ZoE و با استفاده از فایل لنتلو پر شدند. بیماران، در دیدارهای پیگیری سه و شش ماهه معاینه شده و پرتونگاری از آنها فراهم گردید. داده های این بررسی با استفاده از آزمون آماری Non-parametry Mann-Whitney واکاوی شدند.
  یافته ها
  میزان موفقیت در پیگیری سه ماهه در گروه یک، 90 درصد و در گروه دو، 85 درصد و در پیگیری شش ماهه ی هر دو گروه، میزان موفقیت 100 درصد بود و همه ی علایم، مانند درد، آبسه، فیستول و رادیولوسنی ناحیه ی ریشه به طور کامل از میان رفته بود. از نظر زمانی، زمان لازم برای آماده سازی کانال ها با فایل Pro-Taper، 12/4 دقیقه (58/32+75/251 ثانیه) و در فایل دستی، 21/9 دقیقه (03/70+05/563 ثانیه) بود، که نشان دهنده ی اختلاف معنا دار از نظر آماری در میان دو گروه است (001/0p<).
  نتیجه گیری
  گر چه موفقیت درمان با هردو فایل دستی و چرخشی 100 درصد بود و هیچ تفاوتی میان آنها دیده نشد، اما کاهش زمان آماده سازی کانال ریشه در درمان پالپکتومی عامل بالینی مهم در بیماران خردسال برای مهار رفتاری و برجا ماندن پیشینه ی ذهنی مطلوب از مطب دندانپزشکی است. بنابراین، استفاده از دستگاه چرخشی Pro-Taper برای پالپکتومی دندان های شیری به جای فایل های دستی، بخردانه و منطقی به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پالپکتومی، دندان های مولر شیری، فایل چرخشی، فایل دستی
 • فریبرز معظمی، مجید جعفری، برات عبودی صفحه 120
  بیان مساله: هدف اصلی درمان های اندو از میان بردن کامل باکتری ها از درون کانال است. بررسی ها بیانگر ناتوانایی مراحل آماده سازی کانال در از میان بردن کامل این باکتری ها از کانال است. پر کردن کانال با محدود ساختن باکتری ها در کانال و نبود امکان تغذیه ی آنها می تواند به از میان بردن کامل آنها منجر گردد. از سویی، استفاده از هیدروکسید کلسیم پیش از پر کردن کانال، می تواند به از میان رفتن این باکتری ها کمک کند.
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی آزمایشگاهی امکان حیات باکتری اینتروکوکوس فیکالیس به دنبال پر کردن کانال به همراه و یا بی استفاده از هیدروکسید کلسیم، به عنوان یک داروی درون کانال است.
  مواد و
  روش
  بررسی کنونی یک بررسی تجربی است و شمار 50 دندان تک کانال انسان انتخاب شدند، به گونه ای، که ریشه ی آنها بدون خمیدگی زیاد باشد. پس از قطع تاج دندان، پاکسازی و شکل دهی کانال ریشه ها، نمونه ها استریل شدند و به مدت پنج روز به باکتری اینتروکوکوس فیکالیس آلوده گردیدند. سپس، درون کانال 20 عدد از دندان ها (گروه آزمایش نخست) به مدت یک هفته کلسیم هیدروکساید قرار گرفت و به مدت یک هفته، به وسیله ی گوتاپرکا و سیلر ZOE پر شدند. گروه آزمایش دوم (20 نمونه)، تنها دو هفته به وسیله ی گوتاپرکا و سیلر ZOE پر شدند. (شمار پنج نمونه، به عنوان گروه شاهد مثبت، که به باکتری آلوده شدند، اما درون کانال آنها چیزی قرار نگرفت و شمار پنج نمونه، به عنوان گروه شاهد منفی، که پس از استریل کردن بدون آلوده شدن پر شدند نیز، در بررسی حضور داشتند). همه ی نمونه ها در مدت دو هفته در رطوبت 100 درصد نگهداری شدند. سپس، یک سوم تاج و یک سوم اپیکال ریشه ها قطع گردید و از یک سوم میانی نمونه گیری (دو میلی گرم تراشه ی عاجی) و بر روی محیط کشت، کشت داده شد. نتایج به دست آمده از کشت ها ثبت شده و با آزمون آماری مجذور کای با یکدیگر مقایسه گردیدند.
  یافته ها
  همه ی نمونه ها در گروه شاهد مثبت، کشت مثبت و همه ی نمونه ها در گروه شاهد منفی کشت منفی داشتند. در گروه های آزمایش، در گروه آزمایش نخست، هیچ یک از نمونه ها کشت مثبت نداشتند و در گروه آزمایش دوم، تنها یک نمونه دارای کشت مثبت بود.
  نتیجه گیری
  در شرایط این بررسی نشان داده شد، که تفاوت آماری معنا دار میان گروهی که پیش از پر کردن کانال با گوتاپرکا و سیلر ZOE، درون کانال آن کلسیم هیدروکساید قرار گرفته بود و گروهی، که تنها با گوتاپرکا و سیلر ZOE پر شده بودند، از نظر از میان بردن باکتری اینتروکوکوس فیکالیس وجود ندارد (آزمون آماری مجذور کای) (05/0p<).
  کلیدواژگان: باکتری اینتروکوکوس فیکالیس، رشد باکتری، هیدروکسید کلسیم
 • شهلا مؤمنی دانا، پریسا صالحی، اسماعیل زارع، مهرزاد کشاورز صفحه 128
  بیان مساله: یافته های گوناگون بررسی ها بر روی اثر کشیدن یا نکشیدن دندان ها در مال اکلوژن کلاس دو زیر گروه یک و اثر آن بر روی بافت نرم، بافت سخت و دندان ها، همواره مورد گفت و گو و اختلاف دیدگاه بوده است. بررسی تغییرات بافت نرم و تغییرات اسکلتی- دندانی در این مال اکلوژن می تواند به گونه ای مقایسه ای، زیبایی صورت را به دنبال انجام روش های گوناگون درمانی ارزیابی کند.
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی مقایسه ای در ابعاد اسکلتی- دندانی و بافت نرم بیماران کلاس دو زیر گروه یک درمان شده با دو روش کشیدن و نکشیدن دندان، با بررسی پرتونگاری های پیش و پس از درمان است.
  مواد و
  روش
  شمار80 بیمار 12 تا 17 ساله (40 نفر مرد و40 نفر زن) دارای مال اکلوژن کلاس دو زیر گروه یک با میانگین سنی 7/1±6/13 سال از میان 900 بیمار مراجعه کننده به مطب خصوصی برگزیده شدند. این بیماران در دو گروه، که با کشیدن و نکشیدن دندان درمان شده بودند،دسته بندی و با استفاده از دستگاه ثابت ارتودنسی (سیستم اج-وایز 22/0) و هدگیر در گروه درمان شده بدون کشیدن دندان، درمان گردیدند. شمار 28 لند مارک انتخاب و سی و شش معیار خطی و زاویه ای بافت اسکلتی-دندانی و بافت نرم در دو پلن عمودی و جلویی-پشتی انداره گیری شد. اطلاعات به دست آمده گردآوری و با استفاده از آزمون پیرسون (Pearson Rank Correlation) و آزمون تی واکاوی شدند. P-value کمتر یا برابر 05/0 از نظر آماری معنادار به شمار آمد.
  یافته ها
  تغییرات بافت اسکلتی در هر دو گروه یکسان و دندان های بالا و پایین در گروه کشیدن دندان، عقب تر رفته بود. لب بالا و پایین در افراد گروه کشیدن دندان نسبت به گروه بی کشیدن دندان، عقب تر رفته بود. در حالی که، لب پایین در افراد گروه بی کشیدن دندان، تغییری را نسبت به پیش از درمان نشان نداد. در میان عقب رفتن لب ها در گروه کشیدن و عقب رفتن ثنایاها، ارتباط و همبستگی ضعیفی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  یکسان بودن تحدب بافت سخت و نرم صورت پس از درمان در افراد هر دو گروه کشیدن و نکشیدن دندان و پایین بودن ضریب همبستگی میان عقب رفتن لب ها در گروه کشیدن و عقب رفتن ثنایاها نشان داد، که در صورت انتخاب روش درمانی درست، پروفایل به دست آمده در بیماران هر دو گروه همسان با یکدیگرخواهد بود و الزاما، به دنبال عقب بردن ثنایاها، لب های بالا و پایین به یک نسبت عقب نمی روند.
  کلیدواژگان: کلاس دو زیر گروه یک، درمان کشیدن در برابر درمان بی کشیدن، تغییرات بافت نرم و سخت
|
 • Basafa M., Gahanbeen A Page 1
  Statements of Problem: Natural head position (NHP) provides the key for meaningful cephalometric analyses because an extracranial reference line is used instead of intracranial reference lines, known to be subject to considerable biological variation in their inclination. In many instances lateral cephalograms are taken or have been taken with conventional technique.
  Purpose
  The aim of this study was to compare the accuracy of some conventional analyses in diagnosis of antero-posterior jaw relationship.
  Materials And Methods
  This study was based on tracing of 60 lateral cephalograms that were taken with NHP technique. In the sample, there were 22 boys and 38 girls aged between 10 to 13 years old. Twenty of the x-ray films were normal occlusion. Others were class II and III, 20 of each. All cephalograms were taken in the Department of Radiology of Mashhad University Dental School. At first lateral cephalograms were analyzed with NHP method as gold standard and according to the results, patients were classified by angle classification coincided with skeletal categories. Then lateral cephalograms were analyzed with Downs, “Wits”, Sassouni and Steiner methods. Finally, by using SPSS software, the validity criteria including sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value as well as their accuracy were compared to each other.
  Results
  This study showed that Downs and “Wits” analyses were the most accurate methods in diagnosis of class I cases. Furthermore, the sensitivity of downs analyses for class I patients was the highest. But the most accurate analyses in diagnosis of class II jaw relationship were downs and Steiner methods and for class III jaw relationship was downs analyses.
  Conclusion
  If analyses for evaluation of sagittal relationships of the patients are needed, downs analyses is suggested because this method had the most correlation with NHP analyses.
 • Jahanshahi Gh, Mahzooni P., Mardani H Page 10
  Statements of Problems: Head and neck squamous cell carcinoma is the sixth most common cancer worldwide. Inactivation of one or more components of the P53 network is a common event in human neoplasia. In head and neck carcinoma, disability of P53, occurs in a high proportion of cases by mutation in the P53 gene. Cause of inactivation, such as the presence of human papilloma virus (HPV) has also been recognized.
  Purpose
  The aim of this study was to examine co-incidence of human papilloma viruses type 16.18 and P53 alteration in oral squamous cell carcinoma.
  Materials And Methods
  Of 42 oral tissue specimen (36 oral squmous cell carcinoma and 6 oral verrucous carcinoma) including 25 men and 17 women which were visited in Isfahan University, School of Dentistry in 1369-1383, multiple serial sections from formalin fixed, paraffin embedded tissues were prepared. Immunohistochemical detection of P53 protein was carried out by a standard Avidin-Biotin peroxidase procedure. Standard PCR analysis was used for detection of DNA HPV 16 and 18. The data were analyzed with Chi-Square and Fischer Exact tests.
  Results
  General HPV sequence was detected in 21 out 42 (50%) tumor specimens. HPV 16 and 18 sequences were detected in 11 of 42 (26.2%) tumor specimens. Over expression of P53 was observed in 23 of 42 (54.8%) oral cancers. Ten of the 21 HPV Positive tumor specimens showed alterations in P53 protein expression. In spite of no significant correlation between observation of general HPV genome and P53 alteration, a significant correlation between HPV 16 and 18 and P53 alteration existed.
  Conclusion
  In present study, we could not show any significant correlation between general HPV genome and intensity of P53 expression. A remarkable correlation between HPV 16 and 18 and over expression of P53 protein was observed. So, the results of this study remained controversial and we suggest a more precise modified procedure to be performed on this subject. So, frozen technique and more samples would be necessary for further study in future.
 • Rezvani G., Dehghani Najvani A., Motamedi M Page 18
  Nowadays transplantation is widely used to manage end organ failure, the way that saves patient's lives and increases their survival rate. But it has some complications such as posttransplant malignancies; one of them is posttransplant lymphoproliferative disorder (PTLD). PTLD is more prevalent in children than in adults and it occurs from months to years after transplantation with the peak of 3-7 months. The incidence of PTLD after heart-lung transplantation is the most (9.4%) and after kidney transplantation is the least (1%). The common sites of PTLD involvement include abdominal region (32%), bone marrow (25%) and other sites including head and neck (43%). PTLD is related with immunosuppression caused by administration of immunosuppressive agents and is mostly accompanied by the proliferation of Epstein-Barr virus. Clinical presentation of PTLD varies from a self limiting mononucleosis to a generalized lymphoid infiltration or even a lymphoma. Management of PTLD includes reduction of immunosuppression, using anti CD20 antibody, antiviral drugs, chemothrapy and radiotherapy which are not so efficient. It's prognosis is poor and has 54% mortality rate. Clinical features of PTLD in head and neck region are cervical lymphadenopathy, generalized gingival hyperplasia with erythema, swelling, cyanotic foci and chronic mucosal ulcers; so this neccessitizes referring of a patient with such signs and symptoms or other suspicious conditions in the head and neck to a dentist for early diagnosis and biopsy. This article reviews PTLD with emphasis on oral manifestations and head and neck involvement.
 • Shafiei F Page 26
  Nowadays, restoring teeth with minimal sacrifice of sound tooth structure forms the basis of restorative practice. To achieve this concept, adhesives should essentially provide strong and durable bonding. Bonding to enamel is known to be more stable over time, but stability of contemporary dentin bondings are still questionable. Although their short term bonding effectiveness are sufficient, nowadays, there is an obvious trend in the development of adhesives with a simplified and easier application procedure but durabilitity of simplified adhesives in comparison to conventional adhesives is questionable. Impregnation of water through nanometer-sized prosities within hybrid and adhesive layer as nanoleakage is considered very detrimental to bond integrity and durability. Impregnation of water lead to hyrolysis (break up covalent bonds) and plasticizing of resin components due to reduction of the frictional forces between the polymer chains. Penetration and extension of water into adhesive interface is related to the permeability of simplified adhesives that behave as permeable or semipermeable membranes after polymerization and do not provide any hermetic seal on the prepared dentin. So, two-step etch & rinse adhesives with combination of primer and adhesive resin, are more susceptible to water sorption due to less-optimal hybridization and residual solvent and these are susceptible to water degradation due to the presence of hydrophilic monomer in final cured adhesive layer compared to three step etch & rinse. The surrounding resin-enamel bond plays a protective role against degradation. One-step self-etch adhesives are susceptible to water sorption and osmotically- induced water movement from dentin to bonding surface, water-tree formation and hydrolytic degradation due to the presence of acidic, hydrophilic monomer and the residual water (as essential solvent). During solvent evaporation, the monomer/water ratio may change and subsequently result in phase separations and blistering. Therefore the hydrolytic stability of cured adhesives is of crucial importance. The best way to achieve this goal is to apply a solvent-free, neutral–pH, hydrophobic adhesive resin layer in a separate step. Three-step etch & rinse adhesives remain the “gold standard” in terms of adhesion durability. Any kind of simplification in the clinical application procedure results in a loss of bonding effectiveness. Only two-step, self-etch most adhesives closely approach this standard, and have additional clinical benefits.
 • Sharaffedin F., Sadeghi Ar, Kohanteb G Page 38
  Statement of Problem: Infection control is the main step of prevention in dentistry. Effects of disinfectant solution must be evaluated in this process.
  Purpose
  The aim of this study was to evaluate the disinfecting effect of Deconex (solarsept), Cidex, and Micro 10 on high and low speed handpiece surfaces after cavity preparation.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 105 specimens were obtained from surfaces of high and low speed handpieces after cavity preparation by sterile swab and were divided into 7 groups. Each group contained fifteen specimens which were carried to thioglycolate media. Samples were incubated and remained for 48 hours at 37oc. Microorganisms were cultured in different media, and the rate of microbial growth were calculated.
  Results
  Following the various stages of investigation, it was found that all specimens from the surfaces of high and low speed handpieces, after cavity preparation, were infected, but no microbial growth and colony formation were detected after disinfecting the surfaces by disinfectants solutions used in the study.
  Conclusion
  By evaluation of various sampling stages and microbial cultures in this study, it was concluded that the three disinfectants were able to destroy specific kinds of microorganisms after cavity preparation procedures, if they were provided and used by manufacturer instructions in order to decrease infection transmission.
 • Sheikhi M., Jahadi S Page 47
  Statement of Problem: Extraction of mandibular third molar is one of the routine surgical procedures in dentistry. Disestesia because of damage to sensory bundles of inferior-alveolar nerve is one of the complications which may happen following this surgery. Panoramic radiograph is the method which, most of the dentists commonly apply for the assessment of the relationship between the tooth and canal.
  Purpose
  However, this technique can show a two dimensional view of the site. In this study we compared tomography which showed the third dimension with, panoramic in determining the position of the tooth relative to canal.
  Materials And Methods
  Sixty tomographs and panoramic radiographs of 60 impacted mandibular 3rd molar of patients being 25 years old or more were evaluated. The mean of the vertical distance of the tooth apex to superior border of mandibular canal was measured in both radiographs and then means were compared together. The mean of horizontal distance was measured in tomographs compared with zero in panoramic. Buccolingual location of the canal relative to the tooth was determined in tomographs.
  Results
  The mean of vertical distance in tomographys and panoramic views was 2.7 mm and 1.1 mm respectively. Both of the differences were significant. About 39% of canals were buccal, 19.5% were lingual and 41.5% were inferior to the tooth.
  Conclusion
  The difference between panoramic radiography and tomography in determining the vertical distance of the tooth apex to superior border of mandibular canal was significant. Tomography can show buccolingual relationship of the canal relative to the tooth and distinguish the roots superimposed on canal that seem tangent from real tangent roots.
 • Safi L., Ramezanali Page 55
  Statement of Problem: Because commonly used obturating materials can not provide hermetic seal against saliva and microorganisms in the root canal system, thus it has been suggested that the use of intraorifice sealing of Gutta percha obturated root canals to prevent coronal micorleakage.
  Purpose
  The purpose of this study was to evaluate coronal micorleakage of four materials used as an intraorifice plug.
  Materials And Methods
  After cleaning, shaping and conventional obturation of 86 extracted human single root canal and, a 3 millimeters of the gutta percha was removed from the coronal aspect of the root canal and replaced with one of the four filling materials: MTA, Glass Ionomer (GI), Coltozole and Amalgam. Microleakage was evaluated by using of staining penetration methods with Indian ink and after clearing of the specimens, the linear dye penetration was measured. The mean of linear dye penetration for each group was compared by the ANOVA and Post Hoc test.
  Results
  The results showed that GI group had significantly the most leakage and the other experimental groups of Amalgam and Coltozole significantly sealed better. On the other hand, the MTA group had significantly the least leakage.
  Conclusion
  The result of this study showed that although the three experimental materials (Amalgam, Coltozol and MTA) except GI were able to decrease the coronal microleakage, but none of them were able to prevent microlaeakge completely. So, use of orifice plug to reduce coronal microlaekage which is one of the important causes of failure in endodontic, seems to be useful.
 • Salehi, Kohanteb G., Momeni Danaei Sh, Vahedi R Page 63
  Statement of Problem: Fixed orthodontic appliances are considered to be a clinical risk factor in terms of gingival and enamel integrity, because of plaque accumulation around the bracket bases which increases the levels of microorganisms. Although chlorohexidine significantly reduces plaque accumulation, but its side effects prevents its common use.
  Purpose
  The purpose of this in vivo study was to compare the antibacterial effects of two herbal mouthwashes of persica and matrica with chlorhexidine in fixed orthodontic patients.
  Materials And Methods
  A total of 68 orthodontic patients of 13-19 years old (who referred to a private clinic in 2002) with good oral hygiene were randomized into 4 groups. Group 1 (control) used water, group 2 used Chlorhexidine, group 3 used Persica and group 4 used matrica, twice a day for 3 weeks. The number of all bacterial colonies around the ring elastics of the upper canine and premolar growing in the culture media were counted before (T1) immediately after (T2) and 3 weeks after (T3) the use of the mouthwashes and water in all 4 groups and analyzed.
  Results
  Chlorhexidine, Persica and Matrica mouthwashes significantly reduced the amount of bacteria around the brackets immediately and after 20 days after their use. The intergroup comparison showed that persica and matrica at T2 and T3 had significant differences with chlorhexidine group. So, Chlorhexidine was the most effective antibacterial mouthwash in T2 and T3. Persica and Matrica groups showed no significant differences both in T2 and T3, but had significant difference with the control group.
  Conclusion
  The use of herbal mouthwashes such as Persica and Matrica in orthodontic patients can significantly reduce the amount of microorganisms around the bracket bases without any side effect such as tooth discoloration which is seen with Chlorhexidine.
 • Fattahi Hr Page 73
  Statement of Problem: The most common major defect of the lip and palate is clefting. Clefting occurs due to failure of fusion between embryologic structures. Tooth size abnormalities are common in these patients.
  Purpose
  This study was performed to determine the tooth size in cleft lip and or patients and compare with normal individual.
  Materials And Methods
  This study was carried out on 51 pretreatment orthodontic records of the cleft lip and or palate patients and compared with 276 normal individuals. These subjects were in acceptable age for determination of the mesiodistal width of the teeth. The greatest mesiodistal width of all permanent teeth on each model was obtained except the second and third molars. The measuring was done by digital calliper with 0.01 mm accuracy. The collected data were analyzed by SPSS software and t. test.
  Results
  This study showed that there was no asymmetry in tooth size between cleft and normal sides of the maxillary arch. The upper teeth in cleft patients were smaller than the upper teeth in normal patients and there was a significant difference. The lateral incisor and first premolar in females and the central incisor, second premolar and first molar in males were smaller in the cleft patients than normal groups in the mandibular arch.
  Conclusion
  We concluded that: 1) tooth size of the maxillary arch in cleft patients was smaller than non-cleft subjects. 2) There was no significant difference between cleft and non-cleft sides in tooth size. 3) Tooth size in mandibular arch of cleft patients was affected less than maxillary arch.
 • Farzin M., Bahrani F., Kohanteb G., Khosravani M Page 82
  Statement of Problem: Difficulties in sterilizing impressions by traditional methods have led to chemical disinfections as an alternative, and some studies have shown that some methods may adversely affect impressions.
  Purpose
  This study evaluated the effectiveness of 5.25% sodium hypochlorite spray and immersion disinfection methods on irreversible hydrocolloid impressions (Iralgin alginate).
  Materials And Methods
  In this study, twenty normal individuals were randomly selected. Impressions were made by a sterile tray from the maxillary arch and then were contaminated with the following organisms: staphylococcus aureus, streptococcus mutans, β-hemolytic streptococcus type A, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Candida albicans. Impressions were cut and divided into three sections anterioposteriorly and longitudinally. Then, sections were randomly placed in three groups as 1) control (without disinfection), 2) immersion and 3) spray. Then, the provided samples (pieces) of impression materials were cultured and microbial count of the three groups were compared.
  Results
  All of agar models from 20 alginate pieces in control group showed a positive microbial growth. Ten agar models form 20 alginate pieces which were disinfected by spraying method, showed also positive microbial growth and only 2 agar models out of 20 alginate pieces which were disinfected by immersion method showed a positive microbial growth. The mean number of organisms recovered form the surface of the impressions in control group was 3.52×108 CFU/ml while in spay and immersion groups it was 132217 CFU/ml and 1915 CFU/ml respectively.
  Conclusion
  According to the results of this study, disinfection by immersion method with 5.25% sodium hypochlorite was more effective than the spray method.
 • Ghapanchi J., Shahidi Sh Page 91
  Bifid mandibular canal is a rare condition that has been reported by researchers in different countries. According to the present data, comprehensive evaluation of such cases has not been yet performed in Iran. It seems that examination of patient with bifid mandibular canal has its own scientific importance. This is a case of a 35 years old man who referred to Shiraz Dental School for routine dental treatment. Panoramic radiograph of the patient showed a bilateral ascending accessory manibular canal. According to the complications of such an anomaly like inadequate anesthesia in the affected side, infringing of wisdom teeth in the accessory canal, bleeding, traumatic nuroma, etc and due to rarity of such cases this case was selected to be reported as a case-report.
 • Ghasempour M., Ghasemi A., Moradkhani N Page 96
  Statement of Problem: Congenital heart disease is the most common disposing factor to bacterial endocarditis. Since the people with cardiac disease are in high risk of caries and some microorganisms of endocarditis are due to streptococci (caries initiation), good dental and oral health in these people are very important.
  Purpose
  The purpose of this study was to determine the parent’s knowledge about antibiotic prophylaxis before dental procedure and dental health (dmft/DMFT) of the children at risk of endocarditis.
  Materials And Methods
  This is a cross-sectional descriptive analytical study performed on 84 people subjects (38 M, 46 F) being 2-17 years old and at risk of endocarditis in Amirkola and Shahid Beheshti Hospital in Babol. After clinical examination of the patients and completing of the questionnaires, findings were analyzed according to SPSS program and Chi-Square test.
  Results
  The percentage of parents who understood the meaning of ‘heart infection’ was 42.9% those, who knew the possibility of endocarditis occurrence to be caused by a dental procedure was 57.1%, those who understood the requirement for antibiotic cover before dental treatment was 16.7%, and those who understood the importance of a good oral health to prevent infective endocarditis was 60.7%.Regarding oral health behaviour, 51.2% of children brushed their teeth at least once a day and 48.8% did not brush their teeth or brushed irregularly. Only 2.4% of children referred a dentist every six months and 44% had never visited a dentist before. 26.1% of subjects were free of caries and the mean of dmft was 1.86±2.47 and for DMFT was 2.23±2.97.
  Conclusion
  The parents’ knowledge about the importance of dental health and its role in prevention of endocarditis was low. Absence of caries in these children was low making them susceptible to bacterial endocarditis.
 • Mohammadinejad C., Ziyaei M Page 104

  A case of chondrosarcoma involving the maxilla is reported. The salient points of the presented case include; diagnostic and pathologic processes, radical surgery and simultaneous chondral graft and finally long terme follow-up.The most important lessen to be learned from this report, first is that the patient referred too late in the course of the disease, thus, the tumor was progressively involved entire maxilla ultimately. In the literature, in more knowledged countries usually the size of tumor is reported to be between 2-4 cm. Secondly, Histophthology study plays an important role in the survival rate and final patient’s outcome. The microscopic differential diagnosis of chondrosarcom from osteoma, chondroma, osteoid osteoma, fibro-osseous lesions and osteogenous sarcoma is an important and often difficult consideration. The most oral and maxillofacial pathologists believed that the specimens is better to be large and multiple, so provide a more suitable overview by microscopic study.Finally wide resection of the chondrosarcoma is the most acceptable choice of treatment. The role of radiotherapy and chemotherapy as an adjunctive treatment remain controversial. On the basis of the extremely aggressive clinical behavior of these tumors, the survival rate is rather poor.

 • Mortazavi M., Abbasi A., Khodadadi E Page 111
  Statement of Problem: Canal preparation is one of the most important and time- consuming steps in endodontic treatment of primary teeth. Regarding the difficulties in behavior management of some children, rotary (nickel-titanium) files proved more facilities and speed and hence more success in the root canal treatment of primary teeth.
  Purpose
  The purpose of the present study is comparison of the success rate and cleaning time of pulpectomy in necrotic primary molar teeth using manual and rotary instruments.
  Materials And Methods
  In this study which is an interventional in vivo clinical trial, 40 patients, mean age 5.7+0.92, were randomly selected and divided into two equal groups (I, II). In the first visit, pulpotomy of the necrotic teeth was done for all of the cases. In the second appointment after local anesthesia and isolation of the teeth with rubber dam, preparation of the canals was done with pro-taper nickel-titanium files (S1, S2, F2) in the first group and with stainless steel manual K-files (10-30) in the second group. The total time needed for debridement was calculated exactly by chronometer. The canals were then filled with ZOE by using lentulo spirals and periapical radiography was prepared for all of the cases. The patients were followed-up in 3 and 6 months intervals and the statistical analysis were done by Non-Parametry Mann-Whitney test.
  Results
  The success rates of manual and rotary instruments were 85% and 90% respectively after 3 months. The success rate of the two groups (I, II) was 100% after 6 months follow-up and all of the signs and symptoms including pain, abscess, fistula and perapical radiolucency disappeared. The time needed for canal preparation was calculated 4.12 minutes (251.75+32.58 seconds) with Pro-Taper and 9.21 minutes (563.05+ 70.03 seconds) with manual instruments. The difference was statistically significant.
  Conclusion
  The success rate of manual and rotary instruments was 100% in both groups but the preparation time (which is an important clinical factor for patients management) significantly reduced using rotary instruments. Hence, pulpectomy of the primary teeth using rotary instruments (Pro-Taper files) is recommended for root canal treatments in children.
 • Moazami F., Jafari M., Oboodi B Page 120
  Statement of Problem: The main goal of root canal therapy is total elimination of bacteria from root canals. Studies have shown that the cleaning and shaping of root canals can not complexly eliminate these bacteria from the root canals. Obturation may kill the bacteria due to entrapment of them into the canals and prevent their access to nutrition. On the other hand, using of Ca (OH)2 before obturation may help to promise a better reduction of bacteria from root canals.
  Purpose
  The purpose of this study is an in vitro evaluation of antibacterial effect of obturaiton solely, or with using Ca (OH)2 as an intracanal dressing on E.F. in infected human root canals.
  Materials And Methods
  For this experimental study, 50 single rooted human teeth without significant curvature were chosen. After cutting the crowns and preparing root canals, the samples were sterilized and then contaminated with Entrococcus faecalis bacteria for 5 days. The samples were divided randomly into 4 groups. The first experimental group which included 20 teeth, were filled by Ca (oH)2 for one week before obturation by lateral condensation technique. The second experimental group (20 samples) were obturated by ZOE sealer and gutta percha with lateral condensation for 2 weeks. Five roots considered as positive control were contaminated with bacteria but were not obturated, and 5 other roots were obturated after sterilization without contamination as negative control group. All samples were incubated in 35oC and 10% moisture for 2 weeks. Then the coronal and apical part of roots were removed and the dentin powder were collected from the middle parts by drilling the canals in sterile condition. Two mg of dentin powder was weighed from each root and cultured in blood agar for 48 hours. The results were recorded and compared with each other by Chi-Square test.
  Results
  All samples were positive in culture of positive control group, and negative in culture of negative control group. First experimental group did not show any positive growth after the incubation period and there was only one positive culture in the second experimental group.
  Conclusion
  The findings of this study illustrated no significant difference between the two experimental groups. In other words, the obturation of canals with gutta percha and sealer merely could kill the E.F. in the infected root canals and application of Ca (OH)2 before obturation was not necessary for disinfection of canals.