فهرست مطالب

چشم انداز ارتباطات فرهنگی - پیاپی 22 (فروردین 1385)
 • پیاپی 22 (فروردین 1385)
 • ویژه نامه نوروز در جهان
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/01/28
 • تعداد عناوین: 20
|
 • جستار: گفتگو
 • نوروز نماد نگاه مثبت ایرانیان به زندگی است
  رضا شعبانی صفحه 4
 • ضرورت بازسازی آیین های نوروزی متناسب با نیازهای روز حس می شود
  علی بلوکباشی صفحه 8
 • سر توجه شاعران پارسی زبان به نوروز؟ نوروز عصاره فرهنگ ایرانی است
  جلال الدین کزازی صفحه 12
 • نوروز در اوستا
  رستم وحیدی صفحه 15
 • جستار: فرهنگ
 • گردونه نوروز در گذر زمان
  محمد بقایی (ماکان) صفحه 18
 • نوروز در آثار کلاسیک زبان پارسی
  سید ابوالفضل جعفری نژاد صفحه 24
 • بررسی تطبیقی مراسم نوروز در ایران و هند
  محمدرضا تارتار صفحه 32
 • اعیاد ملی چین و عید نوروز در سین گیانگ
  علی محمد سابقی صفحه 37
 • سابقه جشن نوروز در شبه قاره هند
  افسانه بها صفحه 42
 • نوروز در افغانستان
  عبدالبصیر احمدی صفحه 47
 • نوروز در ترکیه / رایزنی فرهنگی سفارت ج. ا. ایران در آنکارا
  صفحه 51
 • نوروز عالم افروز در پاکستان
  محمدحسین تسبیحی صفحه 54
 • جشن نوروز در بین ایرانی تباران استان بخارا
  مولوده قاسم آوا صفحه 58
 • نوروز در قزاقستان / رایزنی فرهنگی سفارت ج. ا. ایران در آلماتی
  صفحه 62
 • آیین های نوروزی فرهنگ ایرانی (با تاکید بر آیین های نوروزی در پاکستان)
  روح الله طاهرخانی تاکستانی صفحه 68
 • تاثیر اعیاد باستانی ایرانی بر جشن آبریزان تایلند
  محمدعلی ربانی صفحه 74
 • جشن نوروز در جمهوری آذربایجان / رایزنی فرهنگی سفارت ج. ا. ایران در باکو
  صفحه 77
 • نوروز در چند کشور جهان
  علی عطار صفحه 80
 • نوروز در بدخشان تاجیکستان
  اصل بیگم منظر شاه آرا صفحه 84
 • رخداد
 • خبر (ارتباطات فرهنگی در سال 84)
  صفحه 85