فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 94 (فروردین ماه 1385)
 • پیاپی 94 (فروردین ماه 1385)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 1,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/02/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن آغازین
  صفحه 3
 • بازار بیمه اتومبیل در اروپا
  اردشیر احدی ترجمه: اردشیر احدی صفحه 5
 • دلایل عدم توسعه بیمه های زندگی در ایران
  عباس اسفندیاری ترجمه: عباس اسفندیاری صفحه 35
 • بیمه درمانی اولیه، کلید کاهش هزینه ها
  سمیه ربیعی ترجمه: سمیه ربیعی صفحه 48
 • استفاده از آکچوئری برای افزایش مزیت رقابتی
  محمد ایزدی ترجمه: محمد ایزدی صفحه 52
 • اخبار بازار بیمه
  وحید شمشیریان ترجمه: وحید شمشیریان صفحه 58
 • تازه های پژوهشکده بیمه
  صفحه 62