فهرست مطالب

پیک نور (علوم انسانی) - سال سوم شماره 4 (زمستان 1384)
 • سال سوم شماره 4 (زمستان 1384)
 • 184 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/02/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • مقاله
 • چند ایهام و اشاره نویافته در شعر خواجه شیراز
  علی محمد گیتی فروز صفحه 2
  تا کنون کتابها و مقالات متعددی در باره تشریح زیباییهای شعر حافظ نوشته شده است. در این مقاله، ضمن اشاره به چند ایهام و اشاره نویافته در شعر خواجه شیراز، سابقه کاربرد برخی از ایهامها در شعر بدرچاچی، شاعر صنعت گرای قرن هشتم (زنده به سال 745 هجری قمری) ارائه شده است.
  کلیدواژگان: شعر فارسی، حافظ، ایهام، بدرچاچی
 • لکه ابر عابر آفاق نومیدی
  غلامرضا فولادی صفحه 13
  زندگی و شعر مهدی اخوان ثالث (م. امید) را می توان در سه دوره بررسی کرد: دوره آغازین (پیش از کودتای 28 مرداد)، دوره میانین (از کودتا تا 1344)، دوره فرجامین (از 1345 تا پایان). دوره آغازین: مواد ارزیابی شعر اخوان در این دوره سروده هایی است که در مجموعه ارغنون چاپ شده و سروده های پیش از کودتا و مجموعه زمستان، که همگی در قالبهای کلاسیک و چهار پاره سروده شده است. دوره میانین (از کودتا تا 1344) پربارترین دوره زندگی شعری اخوان است که محصول آن نو سروده های مجموعه زمستان و مجموعه های آخر شاهنامه و از این اوستاست...
  کلیدواژگان: شعر فارسی، شعر کلاسیک، شعر نونیمایی، کودتای 28 مرداد، اخوان ثالث
 • اسرارالاولیاء و بابا فرید دهلوی
  رضا مصطفوی سبزواری صفحه 27
  اسرارالاولیاء، نوشته فریدالدین بن جمال الدین سلیمان دهلوی کتاب معروفی است به زبان فارسی که در نیمه اول قرن هفتم هجری تحریر شده است. ارزش و اهمیت آن بیشتر به سبب نثر ساده آن است که از ویژگیهای نثر صوفیانه آن زمان به شمار می رود. اسرارالاولیاء تعلیمات و گفته های صوفیانه فریدالدین، معروف به شکر گنج یا گنج شکر است که در هند می زیسته است. این تعلیمات و گفته ها را شخصی به نام بدرالدین اسحاق گرد آورده و تحریر کرده است. این کتاب که هنوز به چاپ نرسیده سرشار است از بیانات صوفیانه و مباحث عرفانی، مولفه مقاله حاضر در تدارک آن است که کتاب مزبور را تصحیح کند و به چاپ برساند.
  کلیدواژگان: اسرارالاولیاء، عرفان اسلامی در هند، اصطلاحات صوفیانه، البسه صوفیان، عارفان
 • ویژگیهای زبان علم در کتابهای شیمی دوره متوسطه ایران
  بهمن زندی، علی پورجوادی، مریم آرمیون صفحه 37
  مقاله حاضر در مورد بررسی میزان و نحوه به کارگیری عوامل انسجامی در متنهای علمی (شیمی) است که در مقطع متوسطه تدریس می شود. در زبان فارسی پژوهشهای متنوعی در باره متون ادبی و داستانی صورت گرفته است؛ ولی بررسی میزان بهره بری از عوامل انسجامی در متنهای آموزشی (مانند شیمی، فیزیک، زیست شناسی و...) زمینه ای است که کمتر به آن توجه شده است. در این جستار سعی بر این است که، از طریق روش های علمی آماری، عوامل انسجام در متنهای شیمی از داده های کیفی به داده های کمی تبدیل شود و از این رهگذر باب بررسیهای آماری و رایانه ای در سیاق علمی گشوده شود.
  کلیدواژگان: زبان علم، زبان شناسی آموزشی، گفتمان کاوی، ابزارهای انسجامی، متنهای شیمی فارسی در دوره متوسطه
 • تعبیرات قرآنی در دیوان خاقانی
  مجید سرمدی صفحه 49
  این مقاله در پی آن است تا تاثیر گذاری های گونه گون قرآن مجید را در دیوان خاقانی بکاود و بر اهل ادب عرضه کند. به طور کلی، خاقانی از قرآن مجید در دیوان خود به دو صورت لفظی و معنایی بهره گرفته است. این بهره گیریها عمدتا برای خلق مضمون یا تایید و تاکید مطلبی بوده است. بیشترین استفاده خاقانی از آیات قرآنی به صورت تلمیح و درج و حل و ترجمه است. پس از معرفی چند نمونه از استفاده های معنایی و اقتباس مضمونی خاقانی از آیات قرآن، وام واژه و تعبیرات لفظی قرآنی به کار رفته در دیوان خاقانی، به ترتیب صفحات دیوان چاپ مرحوم سجادی، به طور مشروح جستجو و معرفی شده است.
  کلیدواژگان: شعر فارسی، قرآن، ابزار سخنوری، بهره گیری معنایی و لفظی، دیوان خاقانی
 • مقایسه قصیده عینیه ابن سینا با بیژن و منیژه فردوسی
  علیرضا جلالی صفحه 82
  مقاله حاضر نخست به پیشینه تفسیرهای تمثیلی شاهنامه در برخی متون عرفانی اشاره می کند و آنگاه با مقایسه داستان بیژن و منیژه در شاهنامه فردوسی و قصیده عینیه ابن سینا عناصر مهم جهان بینی گنوسیها همچون دوگانگی روح و جسم هبوط روح از عالم بالا و زندانی شدن آن در تخته بند تن و فراموش کردن اصل خویش و سرانجام بیداری و بازگشت به جایگاه و موطن اصلی... را در هر دو متن نشان می دهد.
  کلیدواژگان: بیژن و منیژه. قصیده عینیه. هبوط. فراموشی. گنوسی. جسم و روح. سرود مروارید
 • بررسی انگیزه های به دست آوردن نمونه سؤالات امتحانی
  فتانه یزدانی، نرگس عباسی، مسعود یارمحمدی صفحه 97
  بررسی انگیزه های دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شیراز در به دست آوردن نمونه سوالات امتحانی موضوع این پژوهش است. هدف از این پژوهش بررسی میزان تاثیر نمونه سوالات امتحانی بر دانشجویان است. با توجه به عنوان پژوهش روش مورد استفاده پیمایشی است و اطلاعات از طریق پرسشنامه به دست آمده است. ...
  کلیدواژگان: انگیزه. اهداف آموزشی. پیش آزمون. دانشگاه پیام نور. ضریب همبستگی. نمونه سوالات امتحانی. نمونه گیری تصادفی. متغیر مستقل. متغیر وابسته
 • سحبان ثانی: مضامین شعری و شیوه شاعری رفیع الدین لنبانی
  فاطمه کوپا صفحه 103
  رفیع الدین لنبانی از شاعران اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است که به دلیل وفات در اوان جوانی و کمبود نسخه های دیوان او اطلاع چندانی از وقایع زندگی وی در دست نیست و تاکنون شعر او چندان مورد توجه قرار نگرفته است. ...
  کلیدواژگان: شعر فارسی. رفیع الدین لنبانی. قصاید و قطعات. مضامین شعری. شیوه شاعری. ویژگیهای نادر شعری
 • اسرار امانت
  لیلا امینی لاری صفحه 119
  در دیدگاه عرفا واژگان قرآنی شامل معانی متعددی است. از جمله این واژگان واژه امانت در آیه 72 سوره احزاب است. اهل معرفت به معانی و مفاهیم نهفته در امانت الهی که تنها انسان آن را پذیرفت توجه کرده اند و به معارف و حقایقی که به دیده کشف و شهود می توان دید و به گوش حق نیوش می توان شنید دست یافته اند امانتی که مقام و کرامت انسان را به هیچ تردید آشکار می کند.
  کلیدواژگان: عرفان اسلامی. امانت. انسان. کرامت انسان. حقایق قرآنی
 • گلشن توحید: شرح منظوم مفردات مثنوی معنوی
  خیرالله عزیزی صفحه 130
  نسخه خطی مثنوی گلشن توحید شرح ششصد بیت از مفردات مثنوی است که ابراهیم بن صالح مغلوی معروف به شاهدی دده در قرن دهم هجری قمری آن را به رشته تحریر کشیده و به نظم درآورده است. از آنجا که شاهدی به مولانا و آثار او علاقه ای وافر داشته است، ابیاتی را از دفاتر ششگانه مثنوی از هر دفتر صد بیت برگزیده و به شرح آنها پرداخته و هر بیت از این اشعار را با پنج بیت از خود شرح داده بین آنها پیوستگی و ارتباط معنایی ایجاد کرده و این کار را به گونه ای انجام داده است که خواننده نمی تواند کلام مولانا را از سخن شاهدی تشخیص دهد. ...
  کلیدواژگان: شعر فارسی. گلشن توحید. شاهدی. مثنوی. مولوی
 • Maturational Constraints on SLA : Accessibility to Universal Grammar
  حسن ایروانی صفحه 136
  برخی از دانشمندان بر این باورند که بین سنی که فرد یادگیری زبان دوم را آغاز می کند و توانش زبانی او در این زبان رابطه منفی وجود دارد. چنین فرض شده است که بلوغ زیستی برای یادگیری زبان ایجاد محدودیت می کند. البته تمام عرصه های زبان در افراد گوناگون در زمانی واحد تحت تاثیر این محدودیت قرار نمی گیرند. …
  کلیدواژگان: دوره حساس. محدودیتهای دوران بلوغ. دستور جهانی. یادگیری زبان دوم
 • منابع و تازه های علمی
 • هزاره سوم، هزاره بی خردی یا خردورزی
  حبیب الله ناظم صفحه 157
 • گزارش
 • حضور پر رنگ الهه شعر
  حکیمه دست رنجی صفحه 162
 • معرفی آثار اعضای دانشگاه پیام نور (ادبیات)
  صفحه 165
 • نمایه
  صفحه 168