فهرست مطالب

صنعت نساجی و پوشاک - شماره 101 (پیاپی 217، فروردین 1380)
 • شماره 101 (پیاپی 217، فروردین 1380)
 • 124 صفحه، بهای روی جلد: 2,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/01/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • آمدن عید مبارک بادت (سرمقاله)
  صفحه 6
 • بوی کباب انجمن تا قله توچال به مشام می رسید؟
  صفحه 8
 • انجمن صاحبخانه شد! زهازه بر چنین عزم بلندی!
  صفحه 18
 • نوآوری در تولید تاپس رنگی پلی استر
  صفحه 20
 • آمار صادرات نساجی چند کشور جهان طی سال های 1999-1990
  صفحه 23
 • بخوانید و قضاوت کنید!
  صفحه 30
 • اخبار نساجی جهان
  صفحه 42
 • نقش و اهمیت پنبه در تکنولوژی های ریسندگی
  صفحه 50
 • خبر
  صفحه 58
 • تولید و صادرات نساجی و پوشاک، واقعیت ها و چشم اندازها
  صفحه 61
 • جویندگان کار در صنایع نساجی
  صفحه 115
 • بخش انگلیسی
  صفحه 116