فهرست مطالب

اقیانوس شناسی - پیاپی 10-11 (بهار و تابستان 1384)
 • پیاپی 10-11 (بهار و تابستان 1384)
 • 74 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/07/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • بررسی پدیده کشند سرخ ناشی از شکوفایی Noctiluca miliaris در خلیج فارس - محدوده تنگه هرمز و ارتباط آن با پارامترهای محیطی
  علیرضا مهوری، سکینه دودی صفحه 1
  پدیده کشند قرمز ناشی از Noctiluca miliaris در خلیج فارس محدوده تنگه هرمز طی سالهای 83-1382 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری بصورت هفتگی و از دو ایستگاه ثابت انجام پذیرفت در هر دو سال مورد بررسی، در فصل تابستان اثری از این گونه در آبهای سطحی ایستگاه های مورد بررسی مشاهده نشد. اما در فصل پاییز، خصوصا آبان لغایت آذر، اوج شکوفایی این گونه محسوب می شود. تراکم گونه مورد بررسی در سال 1382 بین 16000-0 و در سال 1383 بین 4000000-0 سلول در متر معکب متغیر بوده است...
  کلیدواژگان: خلیج فارس، تنگه هرمز، Noctiluca miliaris، تراکم جمعیت، پارامترهای فیزیکوشیمیایی
 • بررسی کیفیت میکروبی آب سواحل شنا شهرستان نور
  محمدعلی ززولی، انوشیروان محسنی بندپی، ذبیح الله یوسفی، غلامرضا کامرانی صفحه 15
  فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی و حتی در برخی موارد مواد زائد جامد شهری و شیرابه ناشی از آن بدون هیچ کنترل، ضوابط و معیاری وارد آب نوار ساحلی دریای مازندران می شود و آبهای ساحلی و منطقه شناگاه را بطور قابل توجهی آلوده می کند. لذا استفاده از این شناگاه طبیعی بدلیل دارا بودن آلاینده های مختلف از جمله آلودگی میکروبی سلامت استفاده کنندگان را به مخاطره می اندازد. هدف از این تحقیق بررسی میزان آلودگی میکروبی سواحل شنا و مقایسه آن با استاندارد جهانی است...
  کلیدواژگان: دریای مازندران، کلیفرم مدفوعی، کلیفرم کل، شناگاه، نور، ساحل شنا
 • ساختار شوری و چگالی فلات قاره در منطقه شرقی سواحل جنوبی دریای خزر
  ناصر حاجی زاده ذاکر، پیغام غفاری صفحه 23
  در این مقاله مشاهدات شوری و چگالی حاصل از اندازه گیریهای CTD در فلات قاره منطقه شرقی سواحل جنوبی دریای خزر، در فاصله زمانی تابستان و پاییز 1382 ارائه می گردد. این اندازه گیریها در مناطق بابلسر و فریدونکنار واقع در استان مازندران انجام پذیرفت. در منطقه مورد مطالعه عرض فلات قاره در حدود 10 کیلومتر بوده، عمق از ساحل با شیب یکنواخت به حدود 50 متر در لبه فلات قاره رسیده و سپس به سرعت تا 400 متر افزایش می یابد. نتایج حاصل از این مطالعات شناخت مناسبی در رابطه با ساختار شوری و چگالی و تغییراتآن در منطقه مورد مطالعه برای دو فصل تابستان و پاییز فراهم نمود...
  کلیدواژگان: دریای خزر، لایه بندی، شوری، چگالی، تغییرات فصلی
 • استفاده از پایگاه های داده رابطه ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت و نمایش داده های گشت های دریایی
  مسعود مرادی صفحه 41
  در این مقاله روش مدیریت و نمایش داده های اندازه گیری شده در گشتهای دریایی که در غالب یک سیستم نرم افزاری تحت عنوان ODM-Sys تهیه شده است، بررسی می گردد. داده های جمع آوری شده در طی یک گشت دریایی در چهار گروه داده های پروفیل های قائم، داده های نمونه برداری، داده های ثبت شده از سطح و داده های وابسته به مسیر می باشند. علاوه بر این داده ها، اطلاعات خلاصه گشتهای دریایی نیز همراه با گروه های فوق الذکر ثبت می گردند. بهترین روش برای ثبت داده های مذکور استفاده از پایگاه های داده رابطه ای و ایجاد جداول مختلف با داشتن فیلدهای مشترک پیوندی تحت عنوان شماره سریال گشت دریایی و شماره ایستگاه های اندازه گیری می باشند...
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایگاه داده، گشت دریایی، نرم افزار
 • فرمت داده های اقیانوسی و استانداردهای آنها
  عبدالمجید نادری بنی صفحه 53
  فرمت کردن داده ها یکی از مراحل مهم مدیریت داده ها است که قوانینی را برای تعریف ساختار داده و تقسیم بندی عناصر مهم جریان داده ها فراهم می آورد. داده های اقیانوس دارای فرمتهایی هستند که استانداردهای تولید آن را «گروه متخصصان جنبه های فنی تبادل داده ها» وابسته به کمیسیون بین الدول اقیانوسی مشخص می نماید. براساس این استانداردها، مراکز داده های اقیانوسی جهان فرمتهای گوناگونی را برای مراحل مختلف مدیریت داده های اقیانوسی طراحی نموده اند. امروزه تعدد این فرمتها باعث بروز مشکلاتی برای مدیریت مؤثر داده های اقیانوسی شده است...
  کلیدواژگان: مدیریت داده های اقیانوسی، فرمت نمودن داده ها، فرمتهای استاندارد، تبادل داده ها، کمیته تبادل داد ه های اقیانوسی