فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 317 (اردیبهشت 1385)
 • پیاپی 317 (اردیبهشت 1385)
 • ویژه نامه مکانیزاسیون کشاورزی
 • 98 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/02/21
 • تعداد عناوین: 21
|
 • برگزاری نمایشگاه های تخصصی و دستاوردهای آن
  صفحه 13
 • تولید و توزیع بهینه بذر، کود و سم، هماهنگی با ماشین های کشاورزی را می طلبد
  فریدون گل افرا صفحه 14
 • توجه به اصول توسعه پایدار کشاورزی و گسترش حضور مردم برای حفظ و توسعه منابع طبیعی در اولویت قرار دارد
  مهندس اسکندری صفحه 16
 • انبار و انبارداری در شرکتهای تعاونی روستایی
  محمود پرستویی صفحه 20
 • توجه به مضرات بسته بندی سنتی در خودکفایی تولیدات کشاورزی و کاهش هزینه های فروش نقش اساسی و مثبت خواهد داشت
  خداکرم الله دادی صفحه 21
 • امکانات طبیعی ایران می تواند غذای صدها میلیون نفر را تامین و میلیون ها ایرانی متخصص و نیمه متخصص را به خود مشغول کند
  صفحه 23
 • جایگاه و نقش تحقیقات بازار در واحدهای تحقیق و توسعه
  مهندس نصرت الله نصیری صفحه 24
 • کمباین ها هم مثل خودرو بیمه می شوند
  صفحه 28
 • بیمه کمباین نقش مهمی در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی دارد
  بهزاد گلخو صفحه 33
 • توسعه پایدار کشاورزی، گسترش سیستم های نوین آبیاری را می طلبد
  مهندس محمدرضا خسرو آبادی صفحه 38
 • در طرح آبیاری تحت فشار، انتشار یکنواخت آب به میزان مطلوب و در زمان معین هدف نهایی است
  صفحه 40
 • با بهره گیری از سیستم های شخم حداقل یا زراعت بدون شخم می توان تا حد چشمگیری از فرسایش خاک جلوگیری کرد
  صفحه 42
 • تاریخچه مکانیزاسیون کشاورزی ایران
  صفحه 44
 • المپیاد ماشین ها و ادوات کشاورزی 16 اردیبهشت ماه 1385 - شیراز
  صفحه 48
 • رشد مکانیزاسیون کشاورزی، سازماندهی و انسجام تشکل ها را می طلبد
  مهندس محمدپیام میرفخرایی، مهندس محمدجواد مشتاقی صفحه 58
 • اتحادیه شرکتهای خدمات مکانیزاسیون در سال جاری آغاز به کار خواهد کرد
  محمدپیام میرفخرایی صفحه 60
 • کودهای بیولوژیک کدامند و مراحل تولید این کودها چیست؟
  صفحه 62
 • سن غلات، شناخت و راه های مبارزه
  مهندس محمدپیام میرفخرائی صفحه 64
 • اهمیت بخش کشاورزی، برنامه ریزی و توسعه آن در ایران
  صلاح الدین نیک پی صفحه 74
 • شیر دوش گردان، مطمئن و پرظرفیت
  صفحه 78
 • شاخصهای عمده اقتصادی در زیربخش شیلات کدامها هستند؟
  اعظم خادمی صفحه 82