فهرست مطالب

اصلاح و تربیت - سال چهارم شماره 49 (پیاپی 134، فروردین 1385)
 • سال چهارم شماره 49 (پیاپی 134، فروردین 1385)
 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/02/28
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله: بهار دانش
  صفحه 2
 • بررسی نیازهای سوادآموزان از لحاظ محتوای آموزشی به منظور فراگیری مهارتهای اساسی زندگی در استان قزوین
  سیدمحمد ابراهیمی صفحه 3
 • تکریم و تربیت صحیح کودک از نظر اسلام
  صادق حبیبی صفحه 7
 • اتانازیا، با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق جزای ایران
  سیدمحمد مهدی غمامی صفحه 9
 • رابطه طبقه اجتماعی افراد و بیماری
  عباس مختاری صفحه 14
 • فراگیری شعر با راهکاری برای پرورش قوه تخیل و خلاقیت کودکان
  محمدرضا میرزایی صفحه 15
  در این مقاله سعی شده است زوایای نامریی ذهنیتها و روحیه ی کودکان بررسی شود. یکی از راه های پرورش قوه ی تخیل و خلاقیت کودکان، استفاده از شعر و بازی است. به سؤالهایی از این نوع پاسخ می دهیم که چرا و چگونه کودکان به شعر، آهنگ و حرکات موزون علاقه دارند؟ چرا اگر کودکی دو آهنگ؛ یکی شاد و یکی غمگین یا حتی معمولی را بشنود، از آهنگ شاد به وجد می آید و در برابر آهنگ معمولی و غمگین واکنشی نشان نمی دهد؟ کودکان ناآگاهانه همه ی حالتها را می دانند اما چرا هنگامی که به خوبی می توانند صحبت کنند، نمی توانند دلیل این تفاوتها را توضیح دهند؟ ...
  کلیدواژگان: اشعار کودکان، آهنگ، تخیل، خلاقیت، تکرار، لذت، الگو
 • تاثیر استرس بر بهداشت روانی و راه های مقابله با آن
  هادی تنهایی صفحه 18
 • مصرف سیگار، روشهای پیشگیری، راهکارهای مشاوره ای برای مشاوره با خانواده ها و نوجوانان درگیر با مصرف سیگار و مواد مخدر
  هادی کج باف نژاد صفحه 21
 • آیا با دعا می توان سلامتی را حفظ کرد؟
  جرگ ایستر بروک ترجمه: سید موسی طباطبایی صفحه 27
 • اثر پذیری کودکان از رسانه ای به نام تلویزیون
  علیار کریمی فرد صفحه 31
 • نقدی بر نحوه اعطای مرخصی به زندانیان در آیینامه سابق و فعلی سازمان زندان ها
  امیر سماواتی پیروز صفحه 37
 • نگرشی بر نظام بهسازی منابع انسانی
  علی صداقت پور صفحه 40
 • ده گام به سوی کارآمد کرد مدیریت زمان
  دکتر ایرج اسماعیلی، علی اصغر راهرو خواجه، رحیم خدابخش ترجمه: دکتر ایرج اسماعیلی ، علی اصغر راهرو خواجه ، رحیم خدابخش صفحه 43
 • مدیریت زمان
  محمد فرید کامران صفحه 45
 • بسط و توسعه تفکر حبس زدایی
  زهره مسکنی صفحه 47
 • موقعیت و وضعیت داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر در کشور ایتالیا
  علی اصغر فرقدان ترجمه: علی اصغر فرقدان صفحه 51
 • اعتیاد، ایدز و هپاتیت در زندان
  سیده زهرا هاشمی صفحه 56