فهرست مطالب

ویژه نامه پژوهش یار - پیاپی 18 (بهار 1381 ویژه نامه هوا فضا)

ویژه نامه پژوهش یار
پیاپی 18 (بهار 1381 ویژه نامه هوا فضا)

 • 112 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/01/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • مصاحبه با سردار وحید رئیس دومین کنفرانس علمی و کاربردی سازمان صنایع هوا فضا
  صفحه 4
 • مصاحبه با دکتر حسین شیرازی دبیر دومین کنفرانس علمی و کاربردی سازمان صنایع هوا فضا
  صفحه 10
 • مدیریت پروژه های هوا فضا
  صفحه 15
 • طراحی مجدد سازمان های صنعتی
  صفحه 27
  شرکتها و سازمانها در سراسر جهان به دنبال طراحی مجدد و فرایند محوری کسب و کار خویش می باشند تا بتوانند در پاسخ به نیاز مشتریان به کیفیت و قیمت قابل رقابت در سطح جهان و منطقه نایل شوند و به توسعه بازارهای خویش بپردازند. سازمان های پیشرفته و بزرگی که هنوز دارای ساختارهای قدیمی و سنتی هستند، بیشتر از سایر سازمانها نیازمند و یا در معرض تغییر و تحول می باشند. در این مقاله...
 • ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی با شبیه سازی مونت کارلو
  صفحه 38
  قابلیت اطمینان، بخش مهمی از فرآیند طراحی مهندسی است که در آن عملکرد یک سیستم، چه در گذشته و چه در آینده، مورد بررسی قرار می گیرد. پیش بینی رفتار سیستم در آینده نمی تواند با قطعیت کامل همراه باشد؛ بنابراین لازم است برای محاسبه قابلیت اطمینان از روش هایی استفاده شود که امکان مدل سازی عدم قطعیت را فراهم می سازد. آنالیز مونت کارلو قوی ترین ابزار مهندسی است که ما را قادر می سازد به تحلیل آماری عدم قطعیت های موجود در مسائل مهندسی بپردازیم....
 • گزارش مختصری از برگزاری اولین کنفرانس علمی کاربردی سازمان صنایع هوا فضا
  صفحه 48
 • الگوریتم کاربردی جدید انطباق برای کاربردهای تثبیت الکترونیکی تصویر
  صفحه 51
  در این تحقیق، محاسبه جریان سه بعدی، لزج و مافوق صوت روی اجسام پیچیده نظیر پرتابه و موشک با استفاده از ترکیب مناسب معادلات TLNS و PNS جهت کاهش زمان محاسبات و حافظ رایانه ای مورد نیاز صورت گرفته است. در ابتدا هندسه جسم به نواحی مختلف تقسیم می شود و محاسبات نواحی نوک دماغه و بالک ها با استفاده از حل عددی معادلات TLNS و نواحی با تغییرات کم هندسی در جهت محوری توسط حل عددی معادلات PNS صورت می پذیرد....
 • یک معیار جدید انطباق برای کاربردهای تثبیت الکترونیکی تصویر
  صفحه 51
 • یک معیار جدید انطباق برای کاربردهای تثبیت الکترونیکی تصویر
  صفحه 63
  آن دسته از سیستم های تثبیت الکترونیکی تصویر که از ردیابی نقاط ویژگی برای تخمین حرکت دوربین استفاده می کنند، در فرآیند ردیابی نیاز به یک معیار تطباق دو بلوک تصویر دارند. در این مقاله یک معیار انطباق ساده و کارا برای این منظور ارائه شده است. در معیار ارائه شده، از روش انطباق شکل باینری تصاویر استفاده شده است؛ به طوری که چهار صفحه بیت همزمان تحت محاسبه انطباق قرار گرفته و مجموع نتایج برای ارزیابی مشابهت به کار رفته است....
 • یک مدل ریاضی برای شبیه سازی کانال اپتیکی کنترل کننده زاویه واگرایی پرتوهای تابش شده از یک صفحه گرم
  صفحه 71
  در این مقاله، استفاده از یک کانال اپتیکی برای کنترل زاویه واگرایی پرتوهایی تابش شده از یک صفحه بسیار گرم نصب شده در انتهای یک موشک مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از یک مخروط ناقص استفاده شده است. هدف از کنترل زاویه واگرایی، بهینه کردن پارامترهای مخروط ناقص شامل زاویه راس آن...
 • هدایت فاز انتهایی برای موشک های آشیانه یاب غیرفعال
  صفحه 80
  در این مقاله قانون هدایت فاز انتهایی بررسی می شود. این قانون در برخی از موشک های آشیانه یاب غیرفعال به علت دتکتور خاص آنها مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به فرض هایی مانند: بدون مانور بودن هدف و اینکه برخورد موشک به هدف در یک نقطه خاص نیست بلکه در ناحیه ای از فضا برخورد صورت می گیرد، سه روش برای پیاده سازی قانون فوق پیشنهاد می شود. یکی از این روش ها مبتنی بر شدت تشعشعات هدف می باشد،...
 • طراحی شکل دهنده موج خرج گود 120 میلی متری و بررسی تجربی عوامل مؤثر بر عملکرد بهینه آن
  صفحه 88
  در تحقیق حاضر، نقش شکل دهنده های موج، ویژگی های ضروری و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها تحلیل شده و تعدادی از مدل های موجود بررسی گردیده است. براساس ثابت بودن سرعت پیشروی موج انفجار در خرج منفجره، از مدل ترسیمی برای طراحی شکل دهنده موج خرج گود 120 میلی متری استفاده شده و زاویه برخورد موج انفجار به آستری در دو حالت با شکل دهنده و بدون شکل دهنده ترسیم و با هم مقایسه گردید....
 • تعیین ناحیه پایداری موتور موشک سوخت مایع بر اثر تغییر پارامترهای المان های سیستم موتور و رگولاتور
  صفحه 94
  در این مقاله آنالیز پایداری سیستم، متشکل از موتور موشک سوخت مایع به همراه رگولاتور فشار فاقد اثر مستقیم بررسی گردیده و مدل ریاضی خطی موتور ارائه شده است. جهت بررسی پایداری سیستم، پارامترهای موتور و رگولاتور تغییر داده می شود و سعی می گردد ابتدا مدل ریاضی موتور حل و مشخصه های دینامیکی آن شناخته شود. این مدل ساده شده، متشکل از (8) معادله می باشد که یک سیستم بسته را تشکیل می دهند. درادامه...
 • بررسی پدیده کهنگی و تخمین عمر در پیشرانه های جامد مرکب
  صفحه 103
  از آنجا که پیشران های جامد مرکب از درصد بالایی از اجزای پرانرژی ترکیب شده اند، باید انتظار داشت که در اثر گذشت زمان و کهنگی تخریب شوند. ممکن است اجزای مختلف بر یکدیگر اثر متقابل بگذارند و یا اینکه در اثر اتمسفر محیط تغییرات برگشت ناپذیر بیابند. این تغییرات می توانند خواص بالستیکی و مکانیکی را تحت تاثیر قرار دهند....