فهرست مطالب

چشم انداز ارتباطات فرهنگی - پیاپی 23 (اردیبهشت 1385)
 • پیاپی 23 (اردیبهشت 1385)
 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/02/25
 • تعداد عناوین: 27
|
 • گفتگو
 • وضعیت زبان پارسی در تونس در شان این زبان نیست / گفتگو با فرید قطاط
  صفحه 4
 • آفریقا قاره ای ناشناخته است
  محمدرضا شکیبا صفحه 7
 • فرهنگ
 • آفریقا؛ مابین سنت و مدرنیته
  تانا ورکو آنگلانا ترجمه: علیرضا وزین صفحه 12
  این نوشتار به بررسی نظریه های فیلسوفان، محققان علوم اجتماعی، نویسندگان و رهبران سیاسی در زمینه گذشته، حال و آینده مدرنیته در جوامع آفریقای جنوب صحرا می پردازد. همچنین از رهگذر تبیین نظریه های مختلف به این موضوع می پردازد که هر چند سنت و هویت های قومی و نژادی عنصر برجسته در جوامع آفریقایی به شمار می آیند، ولیکن سنت، جدی تر از گذشته می تواند مورد تامل قرار بگیرد و دیگر همچون منزلی بازدارنده نیست که باید پشت سر گذاشته شود، چنانچه دیگر مقدس هم نیست...
 • فرهنگ دموکراسی در قاره آفریقا
  مایکل براتون ترجمه: محمدحسن ایپکچی صفحه 16
 • نگاهی به سیر تطور دانشگاه الازهر
  احمد درویش صفحه 21
 • سیستم تروکوسی یا بردگی دختران در کشور غنا
  محمدرضا خاتمی صفحه 23
 • مسلمانان آفریقای جنوبی و رسانه ها
  صفحه 27
 • مصر در دوره حکومت مسلمانان
  عبدالامیر سلیمانی صفحه 31
 • نقاشی های صخره ای در زیمبابوه
  رایزنی فرهنگی سفارت ج. ا. ایران در حراره صفحه 34
 • نگاهی به معابد اوکیجا در ایالت آنامبرای نیجریه
  محمدقربان زاده آهنگری، ابراهیم مؤذن صفحه 35
 • شهر باستانی زیمبابوه بزرگ مرکز تجارت یا دولت - شهرهای امپراتوری شیرازی ها در شرق آفریقا
  امیربهرام عرب احمدی صفحه 37
 • نظام آموزش و پرورش در نیجریه
  نوید رسولی صفحه 39
 • اخلاق در جهانی متکثر
  محمدتقی قزلسفلی صفحه 41
 • رویه های گوناگون فرهنگ و تعامل فرهنگی
  سیدابوالفضل جعفری نژاد صفحه 46
 • رخداد: گزارش
 • تصویری از پیشگامان ادبیات آفریقایی
  صفحه 54
 • گزارشی از کتاب فلسفه و ادیان آفریقایی
  صفحه 56
 • تاریخ قبیله شونا و چگونگی تشکیل سلسله پادشاهی موناپا در زیمبابوه در قرن پانزدهم
  علیرضا فرامرزی صفحه 58
 • گزارشی در باب وضعیت پزشکان سنتی در فرهنگ آفریقا
  صفحه 60
 • گزارشی از همایش والتر رودنی انقلابی روشن فکر در دارالسلام
  صفحه 62
 • گزارش یک کتاب / کتاب خرده های زمان
  صفحه 65
 • گزارشی در باب فعالیت ها و اهداف مرکز مطالعات آفریقا
  صفحه 66
 • گزارشی از شهر سنگی خامی در زیمبابوه
  صفحه 67
 • رستافارینس، ظهور منجی و تشکیل امپراتوری جهانی به مرکزیت آفریقا
  صفحه 68
 • گزارشی در باب جایگاه ماسک در اساطیر غرب آفریقا
  صفحه 70
 • رویکرد نوین مصری ها به زبان و ادبیات پارسی و فرهنگ و تمدن ایرانی
  صفحه 73
 • گزارشی از همایش ادیان، صلح و خشونت
  صفحه 74
 • خبر
  صفحه 80