فهرست مطالب

بسپار (علوم و صنایع پوشرنگ) - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 48، اردیبهشت 1385)
 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 48، اردیبهشت 1385)
 • ویژه پوشش های خودرویی
 • 108 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/02/04
 • تعداد عناوین: 21
|
 • یادداشت
  تبسم علیزاد منیر صفحه 2
 • گفتگو
 • آیا سالنهای رنگ خودرویی در کشور با دانش اداره می شوند؟
  صفحه 3
 • صنعت پوشرنگ های خودرویی، ظرفیت های جدید در کشور
  صفحه 7
 • مدیریت بحران، چگونه الوان را نجات داد!
  صفحه 13
 • صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و آینده
  صفحه 17
 • اخبار داخلی
  صفحه 22
 • تازه های علم و فن
  صفحه 26
 • اخبار اقتصادی
  صفحه 28
 • مقالات
 • مطالعه نقش پارامترهای آستر بر روی خاصیت تراشه پری (chipping)
  مهندس علیرضا معصومی، مهندس حمیدرضا رزمگیر، محسن محسنی، سوگل برجیان، پویا سجادی صفحه 31
  آسیب و تخریب فیلم پوشرنگ که بوسیله اجسام خارجی در اثر برخورد ضربه ای به لایه فیلم پوشرنگ بوجود می آید، یکی از معضلات بزرگ صنایع خودروسازی بوده و سالیانه خسارات فراوانی به این صنعت مهم وارد می نماید. عمدتا پریدگی ها و خرابی های فیلم پوشرنگ از برخورد شن و سنگریزه ایجاد می شود که به تراشه پری (Stone chipping) شناخته می شوند. نوع و میزان خرابی ناشی از تنش وارده بر فیلم پوشرنگ که در اثر برخورد سنگریزه (شن) و یا پرتابه در زمان بسیار کوتاه ایجاد می شود به عوامل متعددی بستگی دارد که در این مقاله نقش فرمولاسیون، ضخامت و رژیم پخت آستر مورد بررسی قرار می گیرد.
 • تکامل رنگدانه های جلوه ویژه
  مهندس محمد طیب عزیزی، مهندس فرشته عبدالهی ترجمه: مهندس محمد طیب عزیزی، مهندس فرشته عبدالهی صفحه 36
 • پارامترهای اندازه گیری خواص ظاهری فیلم پوشرنگ رویه
  مهندس حامد پروین، مهندس پرستو زری صفحه 40
  روپوشه (Top - coat) در یک خودرو نقش مهمی در انتخاب مشتریان ایفا می کند. پارامترهایی که از نظر مشتری جهت پوشرنگ خودرو دارای اهمیتمیباشند براقیت و همواری مناسب است. با توجه به اینکه چشم انسان علیرغم توانایی های بسیار قادر به ارزیابی دقیق کیفیت پوشرنگ نمی باشد لذا استفاده از ابزارهای نوری جایگزین چشم انسان شده است. در این مقاله به پارامترهای ارزیابی خواص ظاهری فیلم پوشرنگ توسط دستگاه های موجود پرداخته شده است.
 • اتاقک افشانش های پوشرنگ
  مهندس نادر بیرامی طارونی ترجمه: مهندس نادر بیرامی طارونی صفحه 44
 • سامانه های پودری برای تمام لایه های پوششهای خودرویی
  مهندس لادن عطایی ترجمه: مهندس لادن عطائی صفحه 49
 • پوشرنگهای تعمیراتی خودرویی
  مهندس روزبه مافی ترجمه: مهندس روزبه مافی صفحه 54
 • بازار پوشرنگهای خودرویی
  سعید رستگار ترجمه: دکتر سعید رستگار صفحه 57
 • پیمان سپاری (Outsourcing)، فرصتها و تهدیدها
  مهندس بهروز مهام، مهندس حمیدرضا امینی، مهندس سهراب برفروشان صفحه 59
  در شرایط کنونی کسب و کار، شرکت ها و سازمان ها جهت بقاء و ادامه حیات، نیازمند کسب مزیت رقابتی خصوصا در عرصه های هزینه و کیفیت هستند، مدیریت هزینه ها می تواند سازمان ها را در این فرصت یاری دهد. در مدیریت هزینه ها، هدف صرفا صرفه جویی منابع نیست، بلکه هدف هوشمندانه هزینه کردن است و مهمتر از همه جلوگیری از بکارگیری منابع بصورت غیر ضرور و حذف هزینه های غیر ضورر می باشد، برای مدیریت هزینه ها ابزارهای، الگوها و روش های متفاوتی توسط سازمان به کار گرفته شده و می شود، در این بین روش پیمان سپاری فعالیتها یکی از راهکارهای مطرح جهت کاهش هزینه های علمیاتی معرفی می گردد، هر چند این روش تنها بر روی هزینه ها تمرکز نمی کند و موضوعات کیفی را نیز مد نظر قرار می دهد...
 • خواندنی
 • زیبایی دنیای رنگی!
  کاوه قادریان صفحه 63
 • روانشناسی رنگ: خاکستری...
  کاوه قادریان صفحه 64
 • با کتاب
  صفحه 65
 • نگاهی به چند رویداد...
  صفحه 66
 • بخش انگلیسی
  صفحات 1-10