فهرست مطالب

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 26، تابستان و پاییز 1380)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 26، تابستان و پاییز 1380)
 • 137 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/07/01
 • تعداد عناوین: 35
|
 • دکترمحمدتقی یاسمی، سیدعباس باقری یزدی صفحه 4
  در آخرین روزهای بهمن ماه سال 1380 که نشریه شماره 25 و 26 اندیشه و رفتار دیرتر از معمول راهی چاپخانه بود شهادت 2 تن از عزیزانمان دکترداود شاه محمدی و هوشمند لایقی همگی همکارانمان را در انستیتو روانپزشکی تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و موسسه های فراوان دیگر به سوگ نشاند...
 • میرمحمد ولی مجد تیموری، بنفشه غرایی صفحه 7
  پژوهش حاضر به بررسی میزان شیوع عقب ماندگی ذهنی در کودکان و نوجوانان منطقه ساوجبلاغ و همچنین بررسی علل احتمالی آن در این منطقه پرداخته است. بدین منظور پژوهش یادشده در دو مرحله اجرا گردید. نخست با روش نمونه گیری خوشه ای1229 کودک و نوجوان دختر و پسر با دامنه سنی 5 تا 18 سال از مناطق شهری و روستایی منطقه ساوجبلاغ انتخاب گردیده و سپس با استفاده از ماتریسهای پیشرونده ریون و مصاحبه روانپزشکی به منظور بررسی میزان شیوع عقب ماندگی ذهنی در این منطقه این افراد مورد ارزیابی قرار گرفتند....
  کلیدواژگان: عقب ماندگی ذهنی، شیوع، ساوجبلاغ، کودکان و نوجوانان
 • نرگس شمس علیزاده، جعفر بوالهری، داود شاه محمدی صفحه 19
  هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان شیوع اختلالهای روانی در افراد بالای 15 سال در روستای ولیان یکی از روستاهای استان تهران بود. کلیه افراد بالای 15 سال ساکن روستا (N=640) با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و مصاحبه بالینی روانپزشکی براساس ملاکهای تشخیصی DSM-IV مورد بررسی قرار گرفتند. شیوع اختلال های روانی...
  کلیدواژگان: همه گیر شناسی اختلالهای روانی، شیوع، مناطق روستایی، تهران
 • محبوبه دادفر، جعفر بوالهری، کاظم ملکوتی، سیداکبر بیان زاده صفحه 27
  از آنجا که نشانه های وسواسی - جبری علایمی فرهنگ وابسته اند، شناسایی انواع نشانه های موجود در افراد وسواسی - جبری از اهمیت بالینی ویژه ای برخوردار است. شناخت بهتر نشانه های وسواس در بیماران ایرانی تشخیص سریعتر این اختلال را در پی خواهد داشت و همچنین برای تشخیص افتراقی و مداخلات درمانی بسیار مهم و سودمند خواهد بود. به کمک یک طرح مقطعی...
  کلیدواژگان: اختلال وسواسی - جبری، علائم و نشانه ها، مقیاس وسواسی - جبری یل - براون
 • داود شاه محمدی، صفیه اصغرزاده امین، مجتبی احسان منش صفحه 33
  نظر به اهمیتی که هذیانها در شناخت بیماران پسیکوتیک دارند و باتوجه به نقش معیارهای فرهنگی در شکل دادن این هذیانها، در پژوهش حاضر محتوای هذیانهای بیماران پسیکوتیک دارای هذیان مورد بررسی قرار گرفته است. آزمودنی های پژوهش را 250 بیمار پسیکوتیک (165 مرد، 85 زن) تشکیل داده اند که در فاصله سالهای 75-1371در مرکز آموزشی- درمانی شهید اسماعیلی تهران بستری بوده اند. سن 75 درصد آنان 45-15 سال بوده، 106 نفر از آنان مجرد و 104 نفر متاهل بوده اند....
  کلیدواژگان: هذیان، پسیکوز، فرهنگ اختلال روانی، بمیاران روانی بستری
 • سید سعید صدر، یوسف سمنانی صفحه 39
  شوک درمانی الکتریکی یکی از روش های درمانی بیماران روانی است که افزون بر کم خطر بودن آن، از نظر مالی نیز به سود بیمار و نظام درمانی می باشد. برای انجام این روش درمانی رضایت کتبی همراهان بیمار الزامی است و نگرش همراهان به این شویه درمان در ارائه رضایت نامه و پیگیری جلسات درمانی دارای اهمیت می باشد. در این پژوهش نگرش همراهان بمیاران به این شیوه درمان و عواملی که بر نگرش همراهان بیماران تاثیر می گذارند بررسی شده است. برای انجام این پژوهش 126 تن از همراهان بیماران...
  کلیدواژگان: شوک درمانی الکتریکی ECT، نگرش، همراهان بیماران، بیماران روانی
 • علی اکبر پرویزی فرد، بهروز بیرشک، محمدکاظم عاطف وحید، جلال شاکری صفحه 45
  هدف پژوهش حاضر، بررسی همبودی مرضی اختلالهای خلقی و اضطرابی در معتادان بستری و مقایسه آن با افراد بهنجار بود. در این پژوهش، 50 نفر معتاد بستری در یک مرکز درمانی غرب کشور با 50 نفر آزمودنی بهنجار که از نظر برخی ویژگی های جمعیت شناختی با یکدیگر همتا شده بودند مورد مصاحبه و ارزیابی تشخیصی قرار گرفتند. ارزیابی و تشخیص همبودی اختلالهای خلقی و اضطرابی در معتادان خود معرف دست کم دو هفته پس از بستری شدن بیمار و فروکش کردن علائم دوره ترک و در پایان دوره سم زدایی با به کارگیری ابزارهای BDI و STAI-Y به عنوان ابزار غربالگری و نیز فهرست وارسی نشانه ها برپایه...
  کلیدواژگان: همبودی مرضی، اختلاهای خلقی، اختلالهای اضطرابی، اعتیاد، معتادان بستری
 • حمید طوفانی، مریم جوانبخت صفحه 55
  رویدادهای استرس زا، شیوه های مقابله ای و نگرش فرد به زندگی از عوامل مهم گرایش به وابستگی به مواد دانسته شده اند. هدف از انجام این پژوهش بررسی الگوی مقابله با استرس و نگرشهای ناسالم در معتادین مراجعه کننده به مراکز بهزیستی مشهد و مقایسه آن با گروه گواه بوده است. در این بررسی 50 مرد معتاد به مواد مخدر که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند با 50 نفر از مردان سالم که از نظر سن، تحصیلات، شغل و وضعیت درآمد با گروه معتاد همتاسازی شده بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند....
  کلیدواژگان: معتادان، شیوه های مقابله ای، نگرشهای ناسالم، حل مساله، استرس
 • علی انصاری جابری، علی راوری، مجید کاظمی صفحه 63
  این پژوهش به منظور تعیین تاثری روزه بر عزت نفس دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی انجام پذیرفته است. آزمودنی های پژوهش را 67 نفر از دانشجویان رشته های مختلف که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند و دست کم به مدت 21 روز موفق به روزه داری در ماه مبارک رمضان شده بودند تشکیل داده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه جمعیت شناختی و یک سیاهه سنجش عزت نفس بود. میزان عزت نفس این دانشجویان پیش و پس از ماه رمضان با مقیاس کوپر اسمیت اندازه گیری شد....
  کلیدواژگان: روزه، عزت نفس، معیار کوپر اسمیت، دانشجویان، رفسنجان
 • مهندس احمد جمالی، حمید جمالی، حسن عشایری، محمدمهدی اصفهانی، علیرضا نیک بخت نصرآبادی صفحه 68
  برای از میان برداشتن مشکلات یادگیری آیات قرآن کریم با توجه به این که رمزبندی این اطلاعات (آیه ها) در چرخه واج شناختی و بازیابی آنها به وسیله راه اندازی در حافظه ضمنی صورت می گیرد، با استفاده از بهینه سازی ابزار یادگیری اطلاعات مورد بررسی حاضر انجام گردیده است. طی یک بررسی آزمایشی 120 دانش آموز پسر، در دو گروه آزمایشی (60 نفر) و گواه (60 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند....
  کلیدواژگان: یادگیری، مرور ذهنی، حافظه ضمنی، راه اندازی، قرآن
 • مریم حناسابزاده اصفهانی، رخساره یزدان دوست، مهرداد محمدیان صفحه 76
  این پژوهش بر پایه نظریه های شناختی - رفتاری و به منظور بررسی کارآیی درمان شناختی - رفتاری در درمان اختلالهای افسردگی نوجوانان انجام شده است. بدین منظور در قالب طرح پژوهشی موردی 3 آزمودنی دختر 15 تا 17 ساله مبتلا به اختلاهای افسردگی، مراجعه کننده به یک مطب روانپزشکی انتخاب شدند و در 8 جلسه درمان شناختی - رفتاری، به فاصله 2 بار در هفته، به صورت انفرادی و هر جلسه 45 دقیقه تا 1 ساعت برای هر آزمودنی، مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش...
  کلیدواژگان: درمان شناختی - رفتاری، نگرشهای ناسالم، افسردگی
 • اسماعیل زارعی زوارکی صفحه 85
  در این پژوهش مهارتهای حرکتی و شیوه کارکرد سیستم عصبی کودک مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که ابتدایی ترین پاسخهای رفتاری کودک از نوع حرکتی است و حرکت از فعالیتهای بازتابی آغاز گردیده، با رشد و تکامل دستگاه اعصاب مرکزی پیچیده تر شده و به مراکز بالاتر عصبی مرتبط می شود، بررسی وضعیت حرکتی کودک، ما را از شیوه کارکرد عصبی او آگاه خواهد نمود. در این بررسی چگونگی عملکرد سیستم عصبی 20 نفر دانش آموزان پسر دارای نارسایی های ویژه یادگیری ریاضیات و...
  کلیدواژگان: کارکرد عصب شناختی، کودکان، نارسایی های یادگیری، مهارتهای حرکتی
 • رابعه آریایی، رضا نیلی پور، حسن عشایری صفحه 92
  در این پژوهش آسیب پذیری افتراقی اسم و فعل در ضایعات نیمکره چپ مغز، که میتواند موجب پدیدآمدن اختلال زبانی متناسب با ژرفا و گستره ضایعه گردد بررسی شده است. بررسی های بالینی و آزمایشی گوناگون نشان داده اند که نامها و فعلها می توانند به طور جداگانه به دنبال ضایعات مغزی گوناگون دچار از هم گسیختگی شوند. آزمودنی های پژوهش را 20 نفر (8 زن، 12 مرد) از بیماران زبان پریش فارسی زبان در مراکز گفتار درمانی شهر تهران تشکیل داده اند که سن آنان از 33 تا 76 سال بود....
  کلیدواژگان: زبان پریشی، اسم، فعل، ضایعه نیمکره چپ مغز
 • نصرت الله نوروزی ترجمه: _نصرت الله نوروزی_ صفحه 101
 • محمدتقی جعفری صفحه 106
 • پایان نامه ها
 • اخبار و گزارشها
 • برگزاری کارگاه کشوری مشاوره زیربنایی در پیشگیری از ایدز
  صفحه 113
 • بازدید کارشناسان ارشد سازمان جهانی بهداشت از انستیتو روانپزشکی تهران و برنامه کشوری بهداشت روان
  صفحه 113
 • سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران به مناسبت بزرگداشت صدمین زادروز لوریا
  صفحه 113
 • برگزاری همایش بهداشت روانی و جامعه
  صفحه 114
 • برگزاری دومین کارگاه روانشناسی اسلامی در تبریز
  صفحه 114
 • مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  صفحه 116
 • گزارش کوتاهی از سفر روانپزشکان عراقی به ایران
  صفحه 116
 • برگزاری ششمین کنگره پژوهش های روانپزشکی و روانشناسی در ایران
  صفحه 116
 • تاسیس انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان
  صفحه 117
 • خبر برگزاری دو همایش خارج از کشور
  صفحه 117
 • فهرست پایان نامه های کتابخانه انستیتو روانپزشکی تهران
  صفحه 117
 • فعالیت های انجام شده در مراکز تحت پوشش معاونت بهداشتی تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران به مناسبت هفته بهداشت روان 24 الی 30 مهر 80
  صفحه 118
 • اخبار و گزارشهایی از دفتر مطالعات اسلامی در بهداشت روانی
  صفحه 119
 • صفحه 121