فهرست مطالب

هنرنامه - پیاپی 27 (تابستان 1384)

فصلنامه هنرنامه
پیاپی 27 (تابستان 1384)

 • 148 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/07/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مباحث نظری
 • علیرضا صحاف زاده صفحه 5
  هنر با هر تعریفی، از آن که در جامعه وجود دارد، یک عنصر اجتماعی است و در ساختار اجتماعی جایگاهی اشغال کرده است و بنابر این به ناگزیر صرف نظر از خواست هنرمند. در رابطه با دیگر عناصر اجتماعی قرار دارد. ساختار اجتماعی بر مبنای رابطه قوا بنا شده است. هر عنصر اجتماعی در پی کسب حداکثر قدرت در ساختار اجتماعی، بر پایه هزینه های معقول، هنجارها و ارزش های معینی است. روشن ترین (اگر نه مهم ترین و قطعا نه تنها) شیوه کسب یا تنظیم قدرت در هر ساختار اجتماعی مدرن، سیاست است. هنر چه نسبتی با سیاست (روشن ترین ابزار و نمود (ابزار) قدرت) دارد؟ ...
 • بیت الله رزاقی صفحه 23
  در قرن نوزدهم، نقد ادبی وارد پروسه جدیدی میگردد و نسبت به نقد اخلاق محور، موضوع متفاوتی گرفته می شود. در این میان دو نوع ارزش مطرح گردیده، الف) ارزش اخلاقی موجود در اثر، ب) ارزش هنری آن. در واقع، تمام مقاله بر این محور استوار است که ارزش اخلاقی تا چه حد در اثر حاصله تاثیر گذار است و تحدی از حدود آن چه عواقبی دارد. ملاک تعیین ارزش های اخلاقی در اثر هنری چیست؟ در این راستا بر روایت و ادبیات روایی تکیه می شود و ضمن آوردن نمونه های معروفی از این دست، مسئله مذکور پیگیری می گردد...
 • یاسمن رمضان ماهی صفحه 39
  از آنجا که نبوغ شاعران ایرانی همواره مرزهای زمانی و مکانی را مغلوب و در هم می شکند، جست و جوی تاریخی زمان زندگی رستم در شاهنامه بی همتای نابغه فارسی، بسیار دشوار است. چرا که در نگرش ایشان، مسئله مهم و پر اهمیت، اسرار وجودی هر اسطوره و نه ادراک تاریخی و زمانی آن است. مهم، سیر احوال زندگی، نسبت و دوره سنی و سالی یک اسطوره نیست بلکه تاثیری است که یک شخصیت تاریخی در روند تفکر اجتماعش می گذارد و چون یک اسطوره ملی سنبل پاکی، خوبی و قدرت، و یا سنبل شقاوت، زشتی و پلیدی می شود...
 • هنرهای تجسمی
 • کامران افشار مهاجر صفحه 67
  پس از انقلاب صنعتی، برای بازاریابی تولید اضافی ماشین، نیاز به تبلیغات تجاری به شیوه امروزی محسوس شد و کارگزاران تبلیغاتی با همکاری متخصصان مختلف، مانند روان شناسان، جامعه شناسان، تحلیل گران اقتصاد و آمار، طراحان گرافیک و... به این مهم پرداختند. در فرایند تاثیر تبلیغ تجاری مطبوعاتی بر مخاطب، نخست باید توجه مخاطب جلب شود که مقاله حاضر اشاراتی در این مورد دارد. سپس باید مخاطب قانع شود تا پس از آن اقدام به خرید کند و منظور کارگزار تبلیغاتی برآورده شود...
 • فهیمه پهلوان صفحه 87
  مقاله حاضر به بررسی نقش آرم در فرایند ارتباط با جامعه می پردازد. هدف آن شناخت عوامل تاثیر گذار در این امر است. این مقاله از دو گفتار اساسی شکل گرفته است؛ 1- انواع کارکردهای تصویر، با تمرکز بحث بر روی آرم 2- گونه های کاربردی آرم. این دو مقوله از هر لحاظ مربوط به هم و عوامل آنها متاثر و بر ساخته یک دیگرند. تا کنون نظریه های گوناگونی درباره «ارتباط» ارائه شده است، اما نظریه «رومن یاکوبسن» درباره ارتباط کلامی، سودمندترین و کاملترین بحث است که به سادگی می توان آن را در گستره نظام های نشانه شناسی غیر زبانی به کار گرفت...
 • معماری و شهرسازی
 • فریبا قرایی ترجمه: دکتر فریبا قرائی صفحه 109
  «زمان در طراحی شهری» از مباحثی است که در موارد اندکی به آن پرداخته شده است و در جاهایی که زمان در طراحی مطرح شده عمدتا از دیدگاه حرکت در فضا و شناخت نحوه ادراک خصوصیات فضاهای پی در پی که در طول زمان و در حین عبور از آن صورت می گیرد، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. «ماتیو کارمونا» و همکاران در کتاب «مکان های عمومی، فضاها شهری»، زمان در طراحی شهری را از دیدگاه دیگری مورد توجه و بررسی قرار می دهد. در فصل نهم این کتاب که به این مقوله می پردازد، هر تک فضا و یا بافت شهری از سه جنبه مورد توجه قرار گرفته است...