فهرست مطالب

معمار - پیاپی 37 (خرداد و تیر 1385)
 • پیاپی 37 (خرداد و تیر 1385)
 • 198 صفحه، بهای روی جلد: 42,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/03/31
 • تعداد عناوین: 22
|
 • سرمقاله
 • بحران تعلیق
  سهیلا بسکی صفحه 3
 • کتاب
 • کتاب و نشریات
  هانیه منصوری ترجمه: هانیه منصوری صفحه 6
 • رویداد
 • به یاد هادی میرمیران
  سهیلا بسکی صفحه 8
 • بزرگداشت کامران دیبا، انجمن فرهنگی جامعه مهندسان معمار ایران
  صفحه 12
 • نقد و نظر
 • هویت و مهندسی، سیدمحمد بهشتی
  صفحه 13
 • فضای شهری
  احمد عظیمی بلوریان صفحه 17
 • معماری بدون مردم
  ریچارد اینگرسول، کریستینا تارتاری ترجمه: عباس مخبر صفحه 20
 • بهنیش در برلین، مقر جدید آکادمی هنرهای برلین
  مانوئل کوادرا ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 24
 • گزارش بازدید 5 روزه از پروژه های اپور در پاریس
  نادر عاصمی فاخر، زهره بزرگ نیا صفحه 33
 • پروژه
 • مرکز تجارت شیراز، بهرام شیردل
  صفحه 50
 • بازسازی دفتر مستشار بازرگنی سفارت اتریش در تهران
  کامران افشار نادری صفحه 60
 • از ایران
 • مفهوم اجتماعی محله در دوره قاجار
  فرامرز پارسی صفحه 74
 • ارگ کریمخانی، شیراز
  بابک زیرک صفحه 78
 • در جهان
 • جان پاوسن
  آزیتا ایزدی ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 89
 • سالنهای کتی پاسیفیک، فرودگاه چک لپ کوک
  صفحه 98
 • دیر «بانوی ما»، نوی دوور
  صفحه 104
 • مجموعه آپارتمانهای لنزداون
  صفحه 120
 • خانه تتسوکا
  صفحه 125
 • خبرهای کوتاه از جهان
  آزیتا ایزدی ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 130
 • ساخت و صنعت
 • آیین نامه مجریان، کلاف سر در گم
  اردشیر دیلمی صفحه 137
 • مقالات رسیده
 • مدیریت زمان در پروژه های طراحی معماری
  محمدحسین مختاری، زهره پورذوالفقار صفحه 143
 • ایده های هندسه فراکتال در معماری
  حسین فلاح، محمدعلی اشرف گنجویی صفحه 147