فهرست مطالب

علوم و صنایع کشاورزی - سال بیستم شماره 1 (نیمه اول 1385)
 • سال بیستم شماره 1 (نیمه اول 1385)
 • 220 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/03/31
 • تعداد عناوین: 20
|
 • کارایی روشهای مبتنی بر ویژگی های رفتاری در کاهش انبوهی جمعیت سوسک چوبخوار صنوبر (Melanophila picta Pall. (Col.: Buprestidae
  جمشید اکبریان، علی اصغر پورمیرزا، ابراهیم خواجه ای، اروج ولیزادگان صفحه 3
  سوسک چوبخوار صنوبر یکی از آفات مهم صنوبر است. میزبان اصلی آن در صنوبر کاری های ایران بخصوص آذربایجان غربی درخت تبریزی است. کنترل شیمیایی این آفت به طور رضایت بخش با توجه به زیان های جبران ناپذیر زیست محیطی عملا مقدور نمی باشد. این تحقیق در طی سال های 1378 - 1380 بر اساس اطلاعات حاصله از مطالعات رفتارشناسی و عکس العمل حشره کامل در برابر جاذبه های سمت آفتاب گیر تنه درختان میزبان و رنگ و شکل تله های چسبنده انجام گرفت و با نتایج حشره کش تماسی آلفاکرون مقایسه گردید...
  کلیدواژگان: کاهش انبوهی جمعیت، سوسک چوبخوار صنوبر، تله چسبنده
 • بررسی تاثیر بیماری سفیدک سطحی بر برخی خصوصیات زارعی بزرک
  قدرت الله سعیدی، بهرام شریف نبی صفحه 13
  ژنوتیپ های جدید بزرگ با کیفیت روغن خوراکی می توانند نقش مهمی در توسعه کشت دانه های روغنی داشته باشند، ولی بیماری سفیدک سطحی یکی از بیماریهای این گیاه در منطقه اصفهان است که موجب آلودگی کامل بوته ها می گردد. لذا این مطالعه بمنظور بررسی تاثیر این بیماری بر عملکرد دانه و دیگر صفات زراعی این گیاه انجام گردید. در این مطالعه 8 ژنوتیپ بزرگ با کیفیت روغن خوراکی به همراه یک توده بومی در یک طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در دو آزمایش کاملا مجاور یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفتند...
  کلیدواژگان: سفیدک سطحی، صفات زراعی، بزرگ، کالیکسین
 • اثر حرارت دادن (برشته کردن) بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار، ضرایب تجزیه پذیری و ناپذیر شدن شکمبه ای - روده ای ماده خشک و پروتئین خام دو واریته (سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا
  محمدحسن فتحی نسری، محسن دانش مسگران، رضا ولی زاده، علی نیکخواه، محمدرضا امامی، علی رضا هروی موسوی صفحه 23
  در این آزمایش اثر حرارت دادن (برشته کردن) بر ترکیب شیمیایی بخشهای نیتروژن دار، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای - روده ای ماده خشک و پروتئین خام دو واریته (سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا بررسی شد. حرارت دادن دانه سویا در یک کوره استوانه ای مدور به نحوی انجام شد که دمای خروجی دانه از کوره 135 - 130 درجه سانتیگراد بود. بخشی از دانه ها بلافاصله سرد شد و بخش دیگر به مدت 45 دقیقه در ظروف عایق، ذخیره سازی حرارتی شد و سپس سرد گردید...
  کلیدواژگان: ضرایب تجربه پذیری، ناپدید شدن شکمبه ای - روده ای، دانه کامل سویا
 • تاثیر تغذیه کمکی کوتاه مدت در اوائل شیردهی بر خصوصیات پشم میشها و رشد بره های شیرخوار گوسفند عربی
  نجفقلی دبیری صفحه 37
  این آرامش به منظور تاثیر تغذیه کمکی کوتاه مدت در ابتدای شردهی میشهای عربی بر رشد و کیفیت پشم آنها و رشد بره های شیرخوار انجام گرفت. در این آزمایش با استفاده از یک طرح کاملا تصادفی از تعداد 36 راس میش نژاد عربی از گله داشتی (زایش پاییزه) مجتمع کشاورزی رامین دانشگاه شهید چمران استفاده شد. در فصل جفتگیری (اردیبهشت ماه میش های یکنواخت از نظر سن و وزن به چهار گروه 9 راسی تقسیم شدند. یک گروه بعنوان شاهد خشک و سه گروه دیگر بصورت آبستن نگهداری شدند...
  کلیدواژگان: تغذیه کمکی، رشد و قطر پشم، رشد بره، امتیاز بندی
 • تعیین گروه های ریسه پیوند جدایه های بیماریزای قارچ ریزوکتونیا سولانی در مزارع چغندرقند استان خراسان
  حسن مؤمنی، ماهرخ فلاحتی رستگار، جواد مظفری، بهروز جعفرپور صفحه 47
  مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه از مهمترین بیماری های چغندر قند در استان خراسان است که هر ساله خسارت زیادی به این محصول وارد می کند. با توجه به حجم خسارات وارده بررسی روی عامل مولد بیماری از ضروریات است. در این تحقیق از مناطق عمده چغندرکاری خراسان نمونه برداری صورت گرفت و در کل 82 جدایه قارچ به دست آمد، که 15 جدایه از این تعداد متعلق به گروه دو هسته ای ها و بقیه 67 جدایه متعلق به گروه چند هسته ایها بود. واکنش جدایه های چند هسته ای با جدایه های استاندارد جهت تعیین نوع گروه های ریسه پیوندی آنها نشان داد...
  کلیدواژگان: ریسه پیوند، مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه، چغندرقند
 • مقایسه ارزش غذایی ارقام مختلف جو با و بدون افزودن مکمل آنزیمی در تغذیه جوجه های گوشتی
  حسن نصیری مقدم، محسن دانش مسگران، میرداریوش شکوری صفحه 57
  پس از تعیین برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی 5 رقم جو کشت شده در استان خراسان، به منظور بررسی اثر جیوه های حاوی آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی، قابلیت هضم مواد مغذی مختلف و انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده برای نیتروژن (AMEn)، آزمایشی با استفاده از 200 قطعه جوجه خروس گوشتی از سن 8 تا 28 روزگی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با آزمایشات فاکتوریل 5×2 اجرا شد. عامل اول ارقام مختلف جو با 5 سطح (CB-74-2، کویر آتنایز، ماکویی، ریحان و ولافجر) و عامل دوم مکمل آنزیمی با دو سطح (صفر و 1/0% جیره) را شامل بود...
  کلیدواژگان: ارقام جو، مکمل آنزیمی، عملکرد، قابلیت هضم، جوجه های گوشتی
 • اثر کاربرد آب پنیر بجای آب بر عملکرد گاوهای شیرده نژاد هلشتاین در اوایل شیردهی
  مجتبی طهمورث پور، رضا ولی زاده، عباسعلی ناصریان صفحه 69
  تعداد 8 راس گاو شیری هلشتاین چند شکم زایش با میانگین تولید شیر 2/3+5/32 کیلوگرم در روز، روزهای شیرواری 25+9/78 روز و وزن زنده 46+566 کیلوگرم در یک طرح چرخشی با 4 تیمار به مدت 74 روز در چهار دوره 21 روزه (شامل: 14 روز عادت دهی و 7 روز نمونه گیری) به تیمارهای آزمایشی، 1-آب 2-آب و آب پنیر در دو ظرف جداگانه، 3- مخلوط آب و آب پنیر به نسبت 1:1 و 4- آب پنیر (تغذیه آزاد با آب پنیر) اختصاص داده شدند. جیره پایه در کلیه تیمارها یکسان بود و در دو وعده به گاوها خورانده شد...
  کلیدواژگان: آب پنیر، هلشتاین، اوایل شیردهی
 • کاربرد معیار آنتروپی در تعیین درجه اهمیت مؤلفه های بازاریابی در دو بخش کشاورزی و صنعت (مطالعه موردی شهر مشهد)
  محمد قربانی، سیاوش دهقانیان صفحه 77
  در این مقاله با استفاده از داده های حاصل از 100 فعال در عرصه بازاریابی محصولات کشاورزی و صنعتی در مشهد، درجه اهمیت مؤلفه های بازاریابی با بهره گیری از دو معیار آنتروپی و شاخص حاصل از طیف لیکرت بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که مهم ترین و مؤثرترین مؤلفه های بازاریابی در بخش کشاورزی قیمت و روابط عمومی و در بخش صنعت، خدمات پس از فروش، قیمت و برنامه افزایش فروش و تبلیغات میباشد. این مطالعه برای پویایی بازاریابی توجه به سیاستهای قیمت گذاری و روابط عمومی برای محصولات کشاورزی، خدمات پس از فروش، قیمت برنامه افزایش فروش و تبلیغات، برای محصولات صنعتی و توجه همزمان به پژوهش های تولید و بازار را برای هر دو بخش پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: فعالیتهای بازاریابی، درجه اهمیت، آنتروپی، لیکرت
 • بررسی نیازهای آموزشی گندمکاران خراسان در زمینه کشاورزی پایدار
  محسن تبرائی صفحه 85
  بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور جهت تامین غذا برای جمعیت رو به افزایش ایران، با چالش بزرگی رو به روست. کشاورزی پایدار به عنوان مقوله ای مهم در راستای برون رفت از این بحران مورد توجه اغلب متخصصان کشاورزی قرار گرفته است. با هدف بررسی نیازهای آموزشی گندمکاران در زمینه کشاورزی پایدار در استان خراسان، مطالعه ای روی 430 نفر از کشاورزان گندم کار صورت گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی - طبقه بندی شده جمع آوری گردیده است...
  کلیدواژگان: گندم کاران، نیازهای آموزشی، کشاورزی پایدار، خراسان
 • ارزیابی مدلهای رگرسیون غیر خطی برای توصیف سرعت سبز شدن نخود نسبت به دما
  مینا یوسفی داز، افشین سلطانی، فرشید اکرم قادری، ابراهیم زینلی، رمضان سرپرست صفحه 93
  انتخاب مدل مناسب برای کمی سازی واکنش سرعت سبز شدن نسبت به دما در تغیین دقیق دماهای کاردینال بسیار پر اهمیت است. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی مدل های رگرسیون غیر خطی برای توصیف سرعت سبز شدن نخود رقم هاشم نسبت به دما صورت گرفت، که از 6 مدل دندان مانند، دو تکه ای، بتا، منحنی، درجه دوم و درجه سوم برای توصیف تغییرات سرعت سبز شدن در مقابل دما استفاده شد و برای انتخاب مدل برتر از معیارهای جذر میانگین مربعات خطا، ضریب تبیین (R2)، ضریب همبستگی (r)، ضرایب رگرسیون ساده خطی (a و b) بین ساعت تا سبز شدن مشاهده شده و ساعت تا سبز شدن پیش بینی شده استفاده شد...
  کلیدواژگان: نخود، مدل های رگرسیون غیر خطی، سبز شدن
 • تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی مطالعه موردی: پسته کاران شهرستان زرند
  مرتضی تهامی پور، علیرضا کرباسی، محمود دانشور کاخکی صفحه 103
  در این مطالعه با استفاده از روش برنامه ریزی خطی به تعیین قیمت سایه ای و تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی پرداخته می شود. جامعه آماری شامل پسته کاران زرند کرمان می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای برای داشت های موجود که شامل دشت زرند و دشت سیریز می باشند اطلاعات لازم در سال 83-1382 بدست آمده است و جهت تشکیل مدل برنامه ریزی خطی از آنها استفاده شده است. پس از اجرای الگوی برنامه ریزی برای هر دشت، قیمت سایه ای آب، تابع تقاضای معیاری و الگوی بهینه مصرف آب مشخص می گردد...
  کلیدواژگان: تابع تقاضا، برنامه ریزی خطی، پسته، آب، قیمت سایه ای
 • تاثیر آرایش کشت بر عملکرد علوفه ارزن مرواریدی و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط
  سیدمحمدباقر حسینی، داریوش مظاهری، محمدرضا جهانسوز صفحه 117
  این تحقیق به منظور بررسی اثر آرایش های مختلف کشت بر روی عملکرد علوفه ارزن مرواریدی (دو رگ نوتریفید) و لوبیا چشم بلبلی (رقم پرستو) در کشت مخلوط در سال 1382 در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران اجرا شد. طرح آزمایشی به کار رفته کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و هفت بیمار بود. تیمارهای تک کشتی دو گیاه (pppp = تک کشتی ارزین، VVVV = تک کشتی لوبیا چشم بلبلی) تیمارهای مخلوط جایگزینی (PV = مخلوط یک در میان 1:1، PPVV = مخلوط دو در میان 2:2 و PPPVVV = مخلوط سه درمیان 3:3) و...
  کلیدواژگان: کشت مخلوط، روش جایگزینی، روش افزایشی. ارزن مرواریدی، لوبیا چشم بلبلی، نسبت برابری زمین
 • برآورد کارایی فنی تولید محصولات زراعی با توجه به روش آبیاری مورد استفاده در شهرستان شهر کرد
  صادق خلیلیان، حبیب الله موسوی، علی یوسفی صفحه 125
  مطالعه حاضر کارایی فنی محصولات الگوی کشت زراعی شهرکرد را مورد تخمین قرار داده است، در این مطالعه از روش برنامه ریزی ریاضی و تکنیک متغیر موهومی برای تمایز بین دو حالت استفاده و عدم استفاده از سیستمهای آبیاری تحت فشار استفاده گردیده است (صفر بیانگر عدم استفاده و یک بیانگر استفاده از سیستم های نوین آبیاری می باشد). همچنین متغیر موهومی به کار گرفته شده در تابع به عنوان شاخصی از تغییرات تکنولوژیک در یک مقطع خاص از زمان می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار استفاده از سیستمهای آبیاری تحت فشار بر کارایی تولید محصولات زراعی منطقه بوده است...
  کلیدواژگان: کارایی فنی، برنامه ریزی خطی، تابع تولید مرزی قطعی، متغیر موهومی، شهرکرد
 • مطالعه اگرواکولوژیکی و اقتصادی کشت مخلوط نخود معمولی، زیره سبز و جو بر پایه زیره سیاه (Bunium Persicum)
  محمود خسروی، حمید رحیمیان مشهدی صفحه 135
  زیره سیاه گیاهی چند ساله است که پس از دو سال رشد رویشی وارد مرحله زایشی می شود و محصول تولید می کند. هدف از این مطالعه بکارگیری سامانه کشت مخلوط با استفاده از گیاهان یکساله جهت بهره برداری بهتر از منابع موجود در دو سال رشد رویشی زیره سیاه است. آزمایش به صورت بلوکهای کامل تصادفی در قالب نواری شامل مخلوط گیاهان، که زیره سایه به عنوان گیاه پایه، بهمراه گیاهان زراعی یکساله نخود معمولی، زیره سبز و جو در کرتهای اصلی و مقدار بذر زیره سیاه (5، 10، 15 و 20 کیلوگرم در هکتار) در کرتهای فرعی جای گرفتند...
  کلیدواژگان: زیره سسیاه، کشت مخلوط، تراکم بذر، نسبت برابری مالی
 • اثر ارتقاع از سطح دریا و مراحل فنولوژی بر کیفیت علوفه سه گونه مرتعی در استان کردستان (منطقه سارال)
  حسین ارزانی، فرهاد میره کی، رضا عرفانزاده صفحه 147
  کیفیت علوفه به عنوان فاکتور تاثیر گذار در برآورد ظرفیت چرایی مراتع از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد. کیفیت علوفه گونه های مرتعی تحت تاثیر فاکتورهای مختلف مانند، شرایط آب و هوایی، خاک، کوددهی، گونه گیاهی، مراحل فنولوژی و چرا متغیر می باشد. از این رو اثر عامل ارتفاع و مراحل فنولوژی (قبل از گلدهی، گلدهی کامل و بذر دهی) بر کیفیت علوفه سه گونه مرتعی فرولا ارینتالیس، بروموس تومنتلوس، فستوکااوینا در استان کردستان مورد مطالعه قرار گرفت. گونه های مورد مطالعه در سه طبقه ارتفاعی (2200 - 2000 - 2400 - 2200، 2600 - 2400) و در سه مرحله فنولوژیکی در جهت شیب و عمود بر جهت شیب بطور تصادفی برداشت شدند...
  کلیدواژگان: کیفیت علوفه، طبقات ارتفاعی، مرحله فنولوژی، پروتئین خام، الیاف خام، دیواره سلولی منهای همی سلولز، ماده خشک قابل هضم، انرژی قابل متابولیسم
 • تغییرات فسفر افزوده شده به برخی خاکهای آهکی دشت مشهد
  اکرم حلاج نیا، غلامحسین حق نیا، امیر فتوت، رضا خراسانی صفحه 157
  کاربرد کودهای فسفاته به دلیل تثبیت در خاک و لذا کارآیی پایین و انباشتگی آن در خاکهای کشاورزی آهکی همواره به صورت یک مساله مطرح بوده است. از اینرو توجه به عوامل مؤثر بر فراهمی فسفر در این خاکها می تواند توصیه های کودی را بهبود ببخشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر زمان و ویژگیهای خاک بر فراهمی فسفر و اجزای آن در تعدادی از خاکهای آهکی بود. به این منظور 8 خاک آهگی از منطقه دشت مشهد انتخاب شد. خاکهای با افزودن نمک KH2PO4 به مقدار 300 میلی گرم فسفر بر کیلوگرم تیمار شدند...
  کلیدواژگان: فسفر، خاکهای آهکی
 • تعیین الگوی بهینه تلفیق زراعت - گاوداری: کاربرد برنامه ریزی خطی پویا
  محمدرضا لطفعلی پور، جواد ترکمانی، یدالله آذرین فر صفحه 169
  این مطالعه، به منظور ارائه و کاربرد روشی در چارچوب برنامه ریزی خطی پویا انجام شد. این روش توانایی لحاظ کردن تغییرات در دوره های مختلف و یا در طول افق برنامه ریزی را دارد. بررسی حاضر برای تعیین الگوی بهینه در واحد تلفیقی زراعت - گاوداری بکار گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که در دوره اول تعداد گاوها به علت کمبود سرمایه کاهش می یابد. همچنین از بین رشته فعالیت های زراعی سطح زیر گشت ذرات نیز کاهش یافته است. در دوره دوم سطح زیرکشت گندم نیز کاهش یافت. اما تعداد گاوها نسبت به دوره اول افزایش داشت...
  کلیدواژگان: روش برنامه ریزی پویا، الگوی تلفیقی زراعت و دامداری
 • اثر نوع و سطوح برخی امولسیفایرها، و آنزیم a- آمیلاز قارچی بر ویژگی های خمیر 1. تجزیه و تحلیل خواص رئولوژیکی
  آرش کوچکی، سیدعلی مرتضوی، مهدی نصیری محلاتی، مهدی کریمی صفحه 179
  به منظور تعیین تاثیر نوع امولسیفایر (E322 (لسیتین) Distilled monoglyceride) E471) و Diacetyl tartaric) E472 acid esters of monodiglycerides acids) و سطوح مصرف آن (صفر، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 درصد) و نیز آنزیم a - آمیلاز قارچی و سطوح مصرف آن (صفر، 5، 10 و 20 گرم در صد کیلوگرم آرد) بر خصوصیات رئولوژی خیمی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به سه تکرار اجرا گردید. کلیه خصوصیات رئولوژیکی خمیر (ویسکوزیته، دمای ژلاتیناسیون، ثبات، شاخص مقاومت به مخلوط شدن، عدد والوریتمری، زمان توسعه، عدد فالینگ، درصد جذب آب و قابلیت کشش در دو زمان 20. 65 دقیقه) اندازه گیری و آنالیز آماری شد...
  کلیدواژگان: رئولوژی، امولسیفایر، آنزیم A - آمیلاز، خمیر
 • بررسی اقتصاد تولید شیر در واحدهای صنعتی (مطالعه موردی موسسه کنبیست آستان قدس رضوی)
  محمود دانشور کاخکی، سیاوش دهقانیان، علی اکبر سروری صفحه 193
  بخش دامپروری همواره به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور مطرح بوده است. این بخش رابطه تنگاتنگی با بخش کشاورزی، درآمد خانوارهای روستایی و تغذیه در مناطق شهری و روستایی دارد. بنابر این مطالعه حاضر به بررسی پارامترهای اقتصادی واحدهای تولید کننده شیر گاو از جمله تعیین قیمت تمام شده، نقطه سر به سر تولید و قیمت و همچنین تعیین کارایی تولید شیر در دامداری صنعتی موسسه کنبیست آستان قدس رضوی می پردازد. بر اساس نتایج این مطالعه قیمت تمام شده شر در ماههی مختلف سال در این دامداری متفاوت است.
  کلیدواژگان: بخش دامپروری، قیمت تمام شده، کارایی
 • بررسی رابطه بین اندازه مزرعه و بهره وری نیروی کار در محصولات زراعی استان کرمان
  حسین مهرابی بشر آبادی صفحه 209
  یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کشاورزی بررسی رابطه بین اندازه مزرعه و بهره وری عوامل تولید است. نیروی کار از عمده ترین عوامل تولید در محصولات زراعی است که در این تحقیق رابطه بین بهره وری متوسط و نهایی با اندازه مزرعه در هشت محصول زراعی استان کرمان و با نمونه گیری از 1275 بهره بردار و مورد بررسی قرار گرفته ات. برای محاسبه بهره وری از رهیافت تابع تولید و شاخص دیویژیا، برای طبقه بندی مزارع مورد مطالعه از روش دالینوس و برای مقایسه انواع بهره وری از روش آنالیز واریانس استفاده شده است...
  کلیدواژگان: کرمان، محصولات زراعی، اندازه مزرعه، تابع تولید، بهره وری نیروی کار