فهرست مطالب

تحقیقات موتور - پیاپی 4 (پاییز 1382)

نشریه تحقیقات موتور
پیاپی 4 (پاییز 1382)

 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/08/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • وهاب پیروزپناه، مهدی موسی زاده، علیرضا فیروزگان، محمدرضا رستمی صفحه 2
  وجود اختلاف در فرمول شیمیایی، خواص فیزیکی و رفتار احتراقی بین سوخت گاز طبیعی و سوختهای هیدروکربنی مایع باعث می شود که عملکرد، آلایندگی و مصرف سوخت کاملا متفاوتی در موتورهای احتراق داخلی بوجود آید. بالا بودن عدد اکتان این سوخت باعث می شود تا راندمان حرارتی و قابلیت کاردهی سیکل ترمودینامیکی حاکم بر موتور افزایش یابد. از طرف دیگر، گازی شکل بودن و اشغال حجم زیاد و همچنین پایین بودن سرعت پیشروی شعله در مخلوط، باعث کاهش فشار میانگین مؤثر ترمزی در طی سیکل و به تبع آن توان تولید شده می گردد...
  کلیدواژگان: عملکرد، آلایندگی، مجموعه سوخت رسانی، خودرو، گاز طبیعی
 • مهندس مجید عباسعلیزاده، وهاب پیروزپناه، دکتریحیی شیرچی، مهندس ابراهیم اکبرپوران صفحه 10
  امروزه محیط زیست و حفظ آن از مهمترین مسائل مورد بحث در مجامع علمی و صنعتی بوده و هر اقدامی در این راستا خدمتی بزرگ برای نسل بشر به شمار می رود. با توجه به این امر در این پروژه تصمیم گرفته شد که اثر روش های ترکیبی را بر آلاینده های موتورهای دیزلی مورد مطالعه قرار داده و مسیری در جهت کاهش آلایندگی موتورهای دیزلی که طراحی آنها به سالها قبل بر می گردد ولی هنوز هم در برخی از کشورها تولید آنها ادامه دارد مشخص گردد. بدین منظور در پروژه حاضر از روش های زیر برای کاهش آلایندگی موتور دیزلی استفاده شده است...
  کلیدواژگان: موتور دیزلی، الایندگی، یونیزاسیون، تله ذرات، EGR
 • مهران اوسطی، مهرداد قمری صفحه 17
  یکی از مباحث مطرح در موتورهای احتراق داخلی، بهینه سازی بازده تنفسی موتور است. بهینه نمودن این خصوصیت باعث بهبود عملکرد موتور می شود. روش سطح پاسخ (Response Surface Methode) قادر است با طرح آزمونهای مشخص و به کارگیری روش های بهینه سازی عاملهای مؤثر بر بازده تنفسی را مشخص کند. نهایتا با استفاده از این روش می توان نقاط بهینه یا نزدیک به بهینه اجزای موتور را مشخص نمود. امروز با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای می توان با صرف کمترین هزینه آزمونهای مربوطه را انجام داد...
  کلیدواژگان: بهینه سازی، بازده تنفسی، روش سطح پاسخ، طرح آزمایش
 • میرآرش بهشتی وزیری، سعید شبستری، امید لشکری، علیرضا فیروزگان صفحه 27
  سیاستهای زیست محیطی و وضعیت اقتصادی دنیا سالهاست که کارشناسان فنی را جهت بهبود سازگاری موتورها با محیط زیست به چالش کشانده است. موتورهای گازسوز از جمله موتورهایی هستند که به دلیل ایجاد آلودگی کمتر و سوخت ارزانتر در کشورهای دارای گاز مورد استفاده قرار می گیرند. حرارت بالای محفظه احتراق در موتورهای گازسوز مشکلاتی را برای این موتورها پدید می آورد. از جمله قطعاتی مانند سوپاپ و حلقه نشیمنگاهی در معرض شدیدترین تنشهای حرارتی قرار دارند و بایستی استحکام، سختی و پایداری ابعادی مناسب در دماهای بالا و مقاومت به خوردگی مطلوبی داشته باشند...
  کلیدواژگان: حلقه نشیمنگاهی، گاز طبیعی فشرده (CNG)، چدن آلیاژی، سایش، خوردگی
 • رضا سلطانی صفحه 35
  به منظور تحلیل یاتاقان های متحرک میل لنگ موتورهای احتراق داخلی نرم افزاری توسط نویسنده مقاله نوشته شده است که BEARDYN نامیده می شود. پارامترهایی چون حداقل ضخامت روغن، حداکثر فشار لایه روغن، دبی روغن مورد نیاز یاتاقان، دبی نشتی، موقعیت حداکثر فشار و حداقل ضخامت روغن در یاتاقان و ضریب اصطکاک بر حسب عدد سامرفلد تحلیل شده است. به منظور ارزشیابی نرم افزار مذکور، نتایج حاصل از این نرم افزار در حالت بار ثابت با نتایج دو محقق به نام های «ریموندی و بوید» (A.A.Raimondi John Boyd) مقایسه شده است. نتایج حاصل مبین نطایق خوب نتایج نرم افزار BEARDYN و ریموندی و بوید می باشد.
  کلیدواژگان: معادله رینولدز، حداکثر فشار لایه روغن، حداقل ضخامت لایه روغن، دبی نشتی
 • حمید ایرانی صفحه 40
 • صفحه 53