فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 33 (تابستان 1383)
 • پیاپی 33 (تابستان 1383)
 • 63 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/06/20
 • تعداد عناوین: 5
|
 • اصول مخابرات طیف گسترده
  کامبیز عبدالملکی صفحه 1
  یکی از جدیدترین فناوریهای موجود در زمینه ارتباطات، سیستم مخابرات طیف گسترده می باشد که به لحاظ ویژگیهای منحصر به فرد آن، در بین بسیاری از کشورها از مقبولیت خوبی برخوردار است. از نظر امنیت اطلاعات و کاهش فزاینده تاثیر عملیات پارازیت رسانی، در حال حاضر، این سیستم مورد توجه شدید سازمانهای نظامی قرار گرفته است. این مقاله ضمن بیان اصول مخابرات طیف گسترده و فواید آن، به بررسی انواع تکنیکهای موجود پرداخته و با تشریح کامل دو روش علمی و پرکاربرد آن یعنی تکنیک «توالی مستقیم» و «پرش فرکانسی»، مزایا و معایب هر یک را بازگو نموده است...
  کلیدواژگان: هیبرید، طیف گسترده، توالی، پرش فرکانسی، رشته های رجیستر انتقالی
 • دیدگاه های تحلیل ارتعاشی در طراحی سیستم انتقال قدرت تحرک برای یک سیستم تحرک دیزل 5 سیلندر دور پایین
  حمید معیری صفحه 13
  بحث رفتار ارتعاشی در سیستم تحرک با یک موتور پنج سیلندر دو زمانه دور پایین پیچیده تر از آن می باشد که در این مقاله بتوان آن را بررسی کرد، لذا سعی گردیده است که نکات برجسته ای از این بحث به صورت اجمال بیان گردد. در مدلهای ابتدایی و ساده - سه حالت عمده مد نظر قرار گرفته است، سیستم محور انعطاف پذیر، سیستم محور صلب و سیستم با جاذب ارتعاشی پیچشی. سیستم محور انعطاف پذیر بیشتر مورد توجه بوده است. بعلاوه برخی توصیه های مربوط به سازندگان و موارد تجربی نیز در این تحلیل مدنظر قرار گرفته است...
  کلیدواژگان: ارتعاش پیچشی، محور، انعطاف پذیر
 • پدیده گرین واتر بر روی عرشه کشتی ها
  صفحه 20
  رویداد گرین واتر ایجاد صدمات محلی بر روی کشتیهای ساخته شده در شرایط دریایی در کمتر از صد سال را باعث می گردد. احتمال وقوع آن در قسمت جلو، وسط و پاشنه کشتی می باشد. هر دو روش تحلیلی و آزمایش مدل، ریزش مقداری آب را در صد سال شرایط محیطی موج دار مورد بررسی قرار می دهد. یک توافق کلی که بتوان چگونگی مقدار ورود بر روی عرشه کشتی را محاسبه نمود، وجود ندارد و همچنین نمی توان گفت که چه ارتفاع موجی ایجاد می گردد تا مقدار فری برد (Free board) مورد نیاز تصحیح گردد...
  کلیدواژگان: Green water، اثر آبخور، VOF
 • ردگیری و فاصله یابی در ماهواره
  محمد کاظمی راد صفحه 35
  در حال حاضر با وجود کانال های مخابراتی پیشرفته از جمله فیبرهای نوری جهت ارسال سریع داده های مخابراتی و سیستم های پردازش سریع باز هم سیستم های مخابراتی ماهواره ای مورد توجه بوده و حتی درحال پیشرفت نیز می باشد. سیستم های ماهواره ای بخاطر داشتن مزایای آن بسیار مورد استفاده می باشند. کنترل موقعیت و وضعیت ماهواره ها از مهمترین قسمت کنترلی ایستگاه های کنترل و هدایت ماهواره ها می باشد. یکی از کنترل ها، ردیابی و فاصله یابی ماهواره برای ارسال بهتر اطلاعات و در مدار اصلی نگه داشتن ماهواره ها است...
  کلیدواژگان: ردگیری، ماهواره، کنترل وضعیت، طیف گسترده
 • فشرده سازی اطلاعات تصاویر دیجیتال
  جلیل ذبیحی صفحه 45
  در این مقاله بطور خلاصه مروری بر انواع روش های مختلف فشرده سازی اطلاعات کامپیوتری خواهیم داشت طوری که تقسیم بندی و کاربردهای عمده روش های فشرده سازی اشاره خواهد شد...
  کلیدواژگان: فشرده سازی اطلاعات، پیام، روشهای مخرب، تصاویر دیجیتال