فهرست مطالب

جهان کتاب - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 207، خرداد و تیر 1385)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 207، خرداد و تیر 1385)
 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 5,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/04/08
 • تعداد عناوین: 21
|
 • راه پاک بازرگان
  معصومه علی اکبری صفحه 6
 • مقدمه ای برای آغاز تفاهم
  فرخ امیر فریار صفحه 9
 • اشاره ای به اشارتهای پست مدرنیته
  زهره روحی صفحه 11
 • نسخه برگردان شاهنامه فردوسی
  محمد روشن صفحه 14
 • دری بر زیبایی شناسی ایرانی
  محمدرحیم اخوت صفحه 16
 • سرمایه سالاری تبهکار / گفتگو با لیندامک گوایگ
  احمد سیف ترجمه: _احمد سیف_ صفحه 18
 • شازده کوچولوی ما شصت ساله شد!
  توفان گرکانی صفحه 20
 • استادم خانم بویس: یادی از خاطرات گذشته
  مصطفی ذاکری صفحه 21
 • الغ زاده، بعد از عینی
  رحیم مسلمانیان قبادیانی صفحه 23
 • جان کنت گالبرایت
  مایکل استوارت صفحه 25
 • معرفی کوتاه
 • ایران شناخت / زبان دیرین آذربایجان / تاریخ نافع / خاطرات سلطانی / یاد ایام جوانی / عصر فرهنگ فناورانه / فضیلت های بزرگ / هایدگر و هستی و زمان / سروده ها و نگارها / زندگی سیاه / نغمه مهرگان / چاوش
  صفحه 26
 • تازه های بازار کتاب
  فرخ امیر فریار صفحه 32
 • اخبار ادبیات کودک و نوجوان
  سیدعلی کاشفی خوانساری صفحه 35
 • فقط بچه ها بخوانند
  زری نعیمی صفحه 37
 • و هنوز چشم به راه فهرستی کامل
  سیدعلی کاشفی خوانساری صفحه 39
 • منبعی برای پژوهشهای دانش آموزی
  شهلا شهرکی صفحه 40
 • چرا من این قدر زشتم؟
  ژاله فروهر صفحه 41
 • با دستهایمان آشتی کنیم
  سوری احمدلو صفحه 41
 • اصلا چرا زندگی واقعی به اندازه تلویزیون هیجان انگیز نیست؟
  ژاله فروهر صفحه 41
 • هتلی برای موشها
  حسین مسرت صفحه 42
 • از میان کتابهای کودک و نوجوان
  شهلا شهرکی صفحه 43