فهرست مطالب

پوپک - سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 144، تیر 1385)
 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 144، تیر 1385)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 2,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/04/14
 • تعداد عناوین: 23
|
 • بهترین دوست
  محسن ربانی جویباری صفحه 2
 • کارهای خوب امروز
  محدثه رضایی صفحه 4
 • با قرآن آشنا شویم: خانه های خراب
  محمدحسین فکور صفحه 6
 • شعر
  صفحه 10
 • داستان / ماشین قرمز کوچولو
  محمدرضا شمس صفحه 12
 • عکس و حرف: هفتاد و دو پرستوی شهید
  مجید ملامحمدی صفحه 14
 • گفتگو با آقای مسلم ناصری: دنیای دوست داشتنی
  صفحه 20
 • حکایتهای کوچک
  مرتضی دانشمند صفحه 22
 • بچه ها خبر
  صفحه 24
 • قندان: شکارچی
  علی باباجانی صفحه 28
 • جدول
  صفحه 34
 • با بچه های جهان: فرانسه
  حسن عبدی صفحه 35
 • داستان ترجمه: اردک باهوش
  آرون شپارد ترجمه: حسن عبدی صفحه 38
 • گزارش: جشن کتاب و مطبوعات
  سعید عسکری صفحه 42
 • علمی: بلندترین حیوان روی زمین
  فریبا جعفرزاده ترجمه: فریبا جعفرزاده صفحه 47
 • کاردستی: کارت جوجه سخن گو
  اما آنجل ترجمه: شیرین سلیمی ، اکبر روحی صفحه 50
 • داستان ترجمه: گربه ی کدوقلیونی و سفر حیرت انگیز او
  مینا پورشعبانی ترجمه: مینا پورشعبانی صفحه 52
 • نقاشی بچه ها
  صفحه 56
 • داستان / ماجراهای ماشین من
  صفحه 58
 • داستان: مسافرت با خرسم
  صفحه 60
 • سرگرمی
  صفحه 62
 • حرفهای تو
  صفحه 64
 • عکسهای اینترنتی
  صفحه 67