فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 96 (خرداد 1385)
 • پیاپی 96 (خرداد 1385)
 • 72 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/04/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سخن آغازین
  عبدالله آستین صفحه 2
 • حاکمیت شرکتی
  مجید بنویدی ترجمه: مجید بنویدی صفحه 3
 • تاثیر تجارت الکترونیک بر صنعت بیمه
  مجید رحمتی ترجمه: مجید رحمتی صفحه 22
 • استقبال چین از فرصت های ناشی از عضویت در سازمان جهانی تجارت
  مهرشید متولی ترجمه: مهرشید متولی صفحه 38
 • پیامدهای غیر منتظره در بازار بیمه غیر زندگی ژاپن
  شهلا انتظاریان ترجمه: شهلا انتظاریان صفحه 45
 • خطرهای دریایی مرتبط با کالاهای با ارزش
  بهرامعلی تیموری ترجمه: بهرامعلی تیموری صفحه 49
 • بیمه اتکایی در برزیل؛ آمادگی بیمه گر اتکایی انحصاری برای رقابت در بازار
  علی اعظم محمدبیگی ترجمه: علی اعظم محمدبیگی صفحه 55
 • اهمیت روز افزون آموزش در بیمه
  سمیه ربیعی ترجمه: سمیه ربیعی صفحه 59
 • آشنایی با موسسه های آموزشی بیمه
  محمود باغجری ترجمه: محمود باغجری صفحه 62
 • اخبار بازار بیمه
  وحید شمشیریان ترجمه: وحید شمشیریان صفحه 67
 • تازه های پژوهشکده بیمه
  صفحه 70