فهرست مطالب

تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران - سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، 1383)
 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 3، 1383)
 • 115 صفحه، بهای روی جلد: 18,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا مجیب حق قدم، سیدابراهیم صادقی، جلال جلالی سندی، جلیل حاجی زاده صفحه 119
  شته (Chaitophorus populeti (Panz یکی از آفات گونه های مختلف صنوبر در ایران و بسیاری از کشورها است. فعالیت شکارگری لارو و حشرات کامل کفشدوزک (Oenopia conglobata (L روی این شته در شرایط آزمایشگاهی بررسی گردید. برای بررسی زیست شناسی کفشدوزک O. conglobata روی شته صنوبر C. populeti در شرایط آزمایشگاهی، تخمهای کفشدوزک از روی درختان سفید پلت (Populus caspica (Bornm آلوده به شته C. populeti از شهرستان رشت جمع آوری گردید...
 • حسن عسکری، حسن بریمانی ورندی، امین وطن دوست، مهرداد تبریزیان صفحه 133
  دو فرآورده از فرومون جنسی پروانه جوانه خوار بلوط که در داخل کشور (موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی) و خارج تولید شده بود، برای ردیابی و تعیین پراکنش آفت استفاده شد. تله ها از نوع دلتایی و یا بالی بوده و در نقاط مختلف استان مازندران به طور تصادفی نصب و نمونه برداری شدند. پروانه جوانه خوار از تمام مناطق استان شکار شد. این آفت در جنگلهای ساری، نکاء، بهشهر، پارک تلار قائمشهر، پارک جنگلی نور، جنگلهای گلندرود نور و جنگلهای چالوس جمع آوری شد...
  کلیدواژگان: ردیابی، فرومون، مازندران، مبارزه بیولوژیک، Tortrix viridana L
 • محمدسعید امامی، محمدرضا نعمت اللهی صفحه 143
  به منظور بررسی بیولوژی سوسک چوبخوار نارون (Aeolesthes sarta Solsky (Col: Cerambycide، درختان به شدت آلوده قطع و تند درخت به برشهای طولی و عرضی مختلف تقسیم و مراحل رشدی آفت جمع آوری گردید. در بررسی بیولوژی آفت خصوصیات مختلف از جمله زمان ظهور آفت، محل تخمگذاری، مسیر حرکت لارو، مسیر کانالهای حفر شده در چوب، محل تشکیل شفیره و نحوه زمستان گذرانی بررسی شد. علاوه بر این با بررسی علائم خسارت و قطع درختان مشکوک دامنه میزبانی و میزان آلودگی آفت روی درختان تعیین گردید...
  کلیدواژگان: سوسک چوبخوار، Aeolesthes sarta، کنترل شیمیایی، نارون
 • رحیم غیورفر صفحه 155
  جهت تعیین گونه های موریانه که در ایران به درختان و درختچه های غیر مثمر صدمه وارد می آورند ضمن بازدید از مناطق مختلف ایران، طبقات موریانه، به ویژه طبقه سرباز که از نظر تاکسونومیکی اهمیت دارند، جمع آوری و در شیشه های محتوی الکل اتیلیک 75 درصد نگهداری شدند. در آزمایشگاه با استفاده از منابع نام علمی آنها توسط نگارنده تعیین گردید. سپس نمونه های جمع آوری شده در کلکسیون بخش تحقیقات رده بندی حشرات نگهداری شدند. جهت تعیین دامنه اقلیمی گونه های شناسایی شده از طبقه بندی اقلیمی دومارتن استفاده شد...
  کلیدواژگان: موریانه، موریانه های دروگر، فونستیک، درختان جنگلی
 • سعید باقری، جلیل علوی، صدیقه یوسف نعنایی صفحه 171
  طی بررسی مقدماتی که برای شناسایی فون بال ریشکداران گیاهان جنگلی و مرتعی در استان خوزستان انجام گردید، 10 گونه متعلق به 9 جنس از 3 خانواده جمع آوری و شناسایی شد. از این تعداد 2 گونه برای فون استان جدید می باشند که با علامت * مشخص شده اند. اسامی گونه ها عبارتند از: TUBULIFERA1. Dolicholepta micrura Bagnall, Phlaeothripidae...
  کلیدواژگان: بال ریشکدار، جنگل، خوزستان، فون، مرتع
 • سیدرضا رزاز هاشمی صفحه 191
  یکی از مهمترین و خطرناکترین بیماریهای گردو لکه سیاه یا آنتراکنوز گردو Marssonia juglandis (Lib) Magn می باشد که در سطح استان قزوین شیوع پیدا نموده است. به منظور بررسی بیماری فوق در قالب اجرای طرح تحقیقاتی پس از بررسی و بازدید از مناطق گردوخیز استان، دو محل آزمایشی یکی در منطقه کوهستانی (رودبار الموت) و دیگری در دشت (ضیاء آباد تاکستان) انتخاب و در طول مدت سالهای اجرا ضمن بازدید و نمونه برداری به بررسی چرخه بیماری مانند زمان تشکیل و رسیدن اندامهای جنسی و غیر جنسی، فرم زمستانگذارانی عامل بیماری، نحوه انتقال و انتشار آلودگیهای اولیه در اول فصل در سطح باغ و...
  کلیدواژگان: بیماری، گردو، لکه سیاه، Marssonina juglandis
 • محمدرضا عارفی پور، محمود ذکایی، حسن عسکری، سعید علی موسی زاده، علی نجات سالاری، ستار زینالی صفحه 205
 • رسول امید، ابراهیم عزیز خانی، حسن عسکری، وحیدرضا منیری صفحه 209