فهرست مطالب

چشم انداز ارتباطات فرهنگی - پیاپی 24 (خرداد و تیر 1385)
 • پیاپی 24 (خرداد و تیر 1385)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/05/05
 • تعداد عناوین: 19
|
 • جستار: گفتگو
 • شرق شناسی از منظر سنت گرایی / گفتگو با دکتر سیدحسین نصر استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جرج واشنگتن
  منوچهر دین پرست صفحه 4
 • هانری کربن شیفته حکمت ایرانی - شیعی است / گفتگو با دکتر غلامرضا اعوانی استاد دانشگاه و رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه
  صفحه 7
 • آنه ماری شیمل و رویکرد شرق به عالم و آدم / گفتگو با حسن لاهوتی
  صفحه 11
 • آرتور پوپ و باستان شناسی فرهنگ ایران
  محمد خزایی صفحه 14
 • فرهنگ
 • غرب شناسی شرقی در برابر شرق شناسی غربی (نگاهی به طرح تمدنی حسن حنفی)
  محمود امین العالم ترجمه: مجید مرادی صفحه 18
 • شرق شناسی و رویکرد شناختی آن نسبت به ایران
  علی اشرف نظری صفحه 26
 • فراسوی شرق شناسی
  حسین فرزانه صفحه 35
 • نگاهی به فراز و فرودهای شرق شناسی
  سیدمحمد صدر هاشمی صفحه 36
 • شرق شناسی در بستر پست مدرنیته
  حبیب اسدی صفحه 40
 • شرقی که آفریده غرب است
  سیدابوالفضل جعفری نژاد صفحه 44
 • درآمدی بر گونه شناسی شرق شناسی
  محمد جواد سعیدی صفحه 54
 • از شرق شناسی تا آمریکای دیگر
  محمد ضمیران صفحه 57
 • شرق شناسی در آلمان
  محمد اخگری صفحه 63
 • گوته و تاثیرپذیری از حافظ
  افسانه بها صفحه 70
 • بررسی آثار و احوال پروفسور دکتر فیلیپ جی کرین بروک
  دکتر افسانه خاتون آبادی صفحه 79
 • تاثیر نفحات الانس بر بانوی باغ انس
  فرناز ناظرزاده کرمانی صفحه 82
 • رخداد: گزارش
 • نگاهی به وضعیت مطالعات اسلامی در کانادا
  صفحه 86
 • نگاهی به فعالیت های انستیتو گوته در لبنان
  صفحه 89
 • خبر
  صفحه 90