فهرست مطالب

مقام موسیقایی - سال نهم شماره 33 (تیر و مرداد 1385)
 • سال نهم شماره 33 (تیر و مرداد 1385)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/05/14
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله: فخر موسیقی به موسیقیدان است
  صفحه 2
 • به یاد علی تجویدی
  صفحه 6
 • به یاد منصور یاحقی
  صفحه 18
 • به یاد منوچهر همایون پور
  حسین علیشاپور صفحه 20
 • به یاد عباس شاپوری
  علیرضا ادیب صفحه 35
 • به یاد سیدعباس رضوی نیا
  صفحه 36
 • حرفهای آخر
  بهلول تجریشی صفحه 38
 • موسیقی و حکیم قشقایی
  دکتر ح. م. صدیق صفحه 41
 • آرشه کشی در سازهای زهی
  جیمز ریل ترجمه: هستی نقره چی صفحه 47
 • صبا، نیمای موسیقی ما
  فرید اسدی دهدزی صفحه 49
 • طنز موسیقایی: موسیقی برای دیدن است نه شنیدن!
  بیل کازبی ترجمه: پروین قائمی صفحه 54
 • تجربه زیبا شناختی و آموزش موسیقی
  پنتی ماتانن ترجمه: محمدرضا فرزاد صفحه 57
 • ری چارلز از زبان خودش
  زهره حسن نژاد ترجمه: زهره حسن نژاد صفحه 61
 • گزارش همایش قطب الدین شیرازی (1)
  الهام نادری فرید صفحه 67
 • تسلیتها
  صفحه 71