فهرست مطالب

آموزش مهندسی ایران - پیاپی 30 (تابستان 1385)

فصلنامه آموزش مهندسی ایران
پیاپی 30 (تابستان 1385)

 • 180 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/05/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقالات
 • ابوالحسن وفایی، علی کاوه، مجید صادق آذر صفحه 1
  با توجه به اهمیت منابع تاریخی نوشته شده در زمینه مهندسی عمران، در نوشتار حاضر خلاصه ای از سیر تحول فعالیت های مهندسی عمران در جهان و ایران از سه منبع اصلی استخراج و ارائه شده است. در بررسی این منابع با مروری بر پیشینه علم در جهان و سیر تحول آن، به بررسی و تلخیص تاریخ صنعت و اختراع، مبانی تمدن صنعتی، مراحل ماشینیسم و پیشرفت آن و همچنین، تکنیک های تمدن صنعتی و تحول فعالیت مهندسی پرداخته شده و در انتها به طور گزینشی، اطلاعات مربوط به تکنیک های ساختمان، پل ها و سدهای احداث شده در اعصار و کشورهای مختلف و ایران باستان ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مهندسی عمران، سد سازی و مطالعات منابع تاریخی
 • حسن احمدی ترشیزی صفحه 41
  مقوله مهندسی مجدد فرایندها که به دنبال پیشرفت های حاصل از به کارگیری مدیریت کیفیت جامع در دهه اخیر توسط کارشناسان و صاحبنظران مدیریت مطرح شده، یکی از بهترین راه حل های شفابخش برای سازمان ها و به خصوص آنهایی است که علی رغم اجرای فرایند های جاری و مصوب خود از دستیابی به اهداف و ماموریت های خویش بازمانده اند. مدیریت امروز با مهندسی مجدد فرایند ها و استفاده از روش های جدید توسعه سیستم های تجاری مبتنی بر تفکر و کاربرد فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی توانسته است فرایندهای تجاری و روش های مدیریتی خود را دگرگون سازد و آنها را به نحو چشمگیری بهبود بخشد و رضایت مشتریان و سودآوری سازمان ها را در عرصه رقابت تنگاتنگ جهانی امروز تضمین کند. در مقاله حاضر به مهندسی مجدد فرایند ها با استفاده از متدولوژی مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی که یکی از رایج ترین متدولوژی های مهندسی مجدد فرایند هاست، پرداخته شده است. در این متدولوژی با توجه به ابزار هایی که سیستم های اطلاعاتی و فناوری نوین اطلاعات می توانند ایجاد کنند، فرایند های جدیدی طراحی می شوند که بتوانند سازمان را به اهداف و ماموریت های خود نایل سازند و رضایتمندی کامل مشتریان در بازار متنوع امروز جهانی را فراهم آورند. شرکت های مختلف با توجه به کاربرد های استراتژیک IT در عرصه گسترده جهانی تجارت امروز، مشاغل و مدل های تجاری خود را تغییر می دهند و حتی در صورت لزوم تغییر ساختاری در صنعت خود ایجاد می کنند. بررسی امکانات IT و نیروی بالقوه این فناوری در دگرگون کردن توانایی های موسسات تجاری، اساس رقابت صنایع در جهان امروز است، بنابراین، فهم چگونگی تحت کنترل درآوردن این توانایی های بالقوه یکی از کلید های مهم مدیریتی برای رهبران امروز و آینده است.
  کلیدواژگان: مهندسی مجدد فرایند ها، مدیریت فرایند های تجاری و فناوری اطلاعات
 • اصغر سلطانی، احمدرضا نصر، اعظم پورقاضی صفحه 57
  یکی از عوامل برخورداری از آموزش عالی با کیفیت، ایجاد ساختارها و برنامه های آموزشی نوینی است که مورد نیاز جامعه باشد. در حال حاضر، آموزش علوم به عنوان بخشی از دانش بشری در دوحیطه ساختار و محتوا پیشرفت فراوانی در جوامع توسعه یافته داشته است. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که ساختار فعلی آموزش علوم در آموزش عالی و دانشگاه های کشور تفاوت اساسی با کشور های توسعه یافته دارد. این مسئله به ویژه در زمینه امکانات کالبدی و نیروی انسانی متخصص آموزش علوم نمایان است. بر این اساس، در پژوهش حاضر امکانات کالبدی مورد نیاز و شرایط علمی استادان و دانشجویان متقاضی ورود به دوره های کارشناسی ارشد آموزش علوم در کشور بررسی شده است. جامعه آماری شامل کلیه متخصصان آموزش علوم کشور و از مصاحبه نیمه ساختار یافته برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مقوله بندی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که امکاناتی چون آزمایشگاه هایی با ماهیت کارگاهی، کارگاه تولید مواد آموزشی علوم و کارگاه آموزش IT در زمینه آموزش علوم برای تاسیس این دوره ضروری است. بهترین افراد برای ورود به این دوره نیز دانشجویانی با مدارک کارشناسی مرتبط با رشته های علوم است و ورود افرادی با پایه علوم تربیتی به این دوره توصیه نمی شود. استادان این دوره باید متخصصان آموزش علوم باشند؛ البته، متخصصان علوم تربیتی که بتوانند دانش خود را به این رشته مرتبط سازند، می توانند در این دوره تدریس کنند. نتایج این پژوهش می تواند مسئولان نظام برنامه ریزی آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش کشور را برای تاسیس این دوره یاری کند و زمینه راه اندازی دوره را فراهم سازد. شایان ذکر است که در این پژوهش موضوعات دیگرمرتبط با راه اندازی دوره مانند ساختار آموزشی مناسب، برنامه درسی و سرفصل های دوره بررسی شده، لکن به دلیل تفصیل مطالب در مقاله جداگانه ای مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: آموزش علوم، علم و فناوری، کارشناسی ارشد، امکانات کالبدی و نیروی انسانی
 • غلامحسین دانشی صفحه 75
  سوابق تاریخی نشان می دهند که ایرانیان از 4 هزار سال قبل نفت و قیر و محل مخازن آنها را به خوبی می شناختند و به طور روزمره از آنها استفاده می کردند. مجسمه های ساخته شده از قیر در موزه ایران باستان، مهرهای کشف شده در خوزستان در نزدیکی چاه های نفت امروزی که در1600 سال قبل از میلاد ساخته شده اند، اشارات مورخان یونانی و رومی به نفت و کاربرد آن در گرمایش و عایقکاری، نوشته های مورخان عرب درباره میدان های نفتی و اشعار شعرای ایرانی در ارتباط با خواص نفت و قیر موید این ادعاست. اشارات در کتب فارسی و اشعار شعرا به نفت سیاه و سفید نشان می دهد که نفت برای اولین بار در 1000 سال قبل توسط ایرانیان تصفیه شده است.
  کلیدواژگان: نفت، قیر، تاریخچه نفت، تصفیه نفت و نفت در ادبیات
 • فریدون شعبانی نیا، داود توکل پور صفحه 97
  شبکه گسترده جهانی وب فرصت مناسبی برای طراحی و آنالیز سیستم های کنترل از طریق اینترنت به وجود آورده است. تعداد بسته های نرم افزاری بر پایه وب برای یاری رساندن در امر آموزش و طراحی سیستم های کنترل در حال توسعه است. امروزه، یکی از کاربردهای جالب در سیستم های کنترل، آزمایشگاه های از راه دور است. در این مقاله ابتدا اطلاعاتی درباره آزمایشگاه از راه دور ارائه و سپس، دو قسمت اساسی؛ یعنی شبیه سازی و کنترل سیستم های واقعی با جزئیات همراه با تکنیک ها و روش های اصولی ویژه توضیح داده شده است. در پایان، آزمایش ها و خط مشی های جدید برای حالت واقعی و توسعه در آینده ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آزمایشگاه از راه دور، کنترل برپایه، وب، شبیه سازی از راه دور، صفحات وب، MATLAB، Lab VIEW، Chو java
 • آموزش مهندسی در سایر کشورها
 • اکبر خداپرست حقی صفحه 117
  در خصوص تاسیس مراکز آموزشی در سطح نهادها و سازمان ها با هدف پیشرفت کیفیت تدریس و تحصیلات تاکید زیادی شده است. به همین منظور، نهادهای مهندسی در کشور دانمارک یک شرکت بین المللی برای کمک کردن به پیشرفت کارمندان و استادان دانشگاه ایجاد کرده اند. شبکه آموزشی بین المللی برای آموزش و تحصیلات مهندسان (IPN) در سال 1996 تاسیس شد و هدف آن بهبود کیفیت برنامه آموزشی و توسعه آن در تمام نهادهای تحصیلی مهندسی شامل دانشگاه ها و کالج ها بود. در این مقالهIPN دانمارک معرفی و همچنین، مزایا و زیان های این استراتژی بررسی شده است.
  کلیدواژگان: آموزش مهندسی، شبکه آموزشی بین المللی برای آموزش و تحصیلات مهندسان و مهارت در تدریس
 • گزارش
 • گزارش گردهمایی گروه علوم مهندسی مورخ 20/2/85
  صفحه 125
 • گفتگو
 • گفتگو با دکتر مرتضی زاهدی
  صفحه 135
 • دانشکده های فنی
 • معرفی دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه تبریز
  صفحه 147
 • واژه های مهندسی
 • واژه های حمل و نقل دریایی
  صفحه 157
 • تقویم کنفرانس ها
  صفحه 169
 • خلاصه مقالات به انگلیسی
  صفحه 1
|
 • Abolhassan Vafaei, Ali Kaveh, Majed Sadegh Azar Page 1
  A literature survey has been conducted, documented and published on the work of Iranian researchers and scientists in different fields of civil engineering. In addition, the history of science related to civil engineering and its evolutionary process has been investigated. Based on this research, case studies have been presented in the area of construction of dams in different historical eras of ancient Iran.
  Keywords: civil engineering, construction of dams, historical studies
 • Hassan Ahmadi Tarshizi Page 41
  Business Process Reengineering (BPR), as a revolution at business companies, caused them to obtain more efficiency, fewer customer's complaints and huge profits. In this article we have described the definition and meaning of BPR, and the impotent factors for its success on the industries by showing a practical example, which describes the results of a survival research at the Customer Domain of Mashad Water and Wastewater Company, to minimize the weaknesses and threats of the company and maximize customers’ satisfaction with a glance at the company existent and available ICT products.
  Keywords: business process reengineering (BPR), information technology (IT)
 • Asghar Soltani, Ahmad Reza Nasr, Azam Por Ghazi Page 57
  The structure of human knowledge depends on the quality of higher education and the use of new subjects of science in the higher schools and universities. Although today science has achieved great advances in both quantity and quality in the world, but in our country, there are great differences with the developed countries. One basic lack is due to unavailable graduate school for the Master of Science Education in Iran. In this article, we have discussed the conditions and terms to establishing such higher education discipline and schools, in our country. The studies show that we need special laboratories, educational materials, IT workshop and educational resource centers and systems. The qualified teachers and appropriate students are discussed and other requirements are elaborated.
  Keywords: science education, science, technology, master courses, equipment facilities, Human Resources
 • Gholamhossen Daneshi Page 75
  Historical evidence shows that in the past four thousand years the Iranians have been acquainted with oil and tar and have used them in their every day life. They knew the location of the oil reservoirs as well. Statues and stamps, made from tar, belonging to 1600 B.C., discovered in Khoozestan and presently kept in archaeological museum in Tehran; references in Greek and Roman literature to oil and its use; description of the oil reservoirs and their location by Arab historians and references to oil and tar in Persian poetry, support this claim. References in Persian literature and poetry show that Iranians knew the art of refining and refined oil for the first time at about 1000 years ago.
  Keywords: Oil, tar, oil history, oil refining, oil literature
 • Fereydon Shabaninia, Davood Tavakolpoor Page 97
  The World Wide Web has provided an opportunity for design and analysis of control systems through the Internet. An increasing number of Web-based software packages have been developed to enhance the teaching and design of control systems. Today, one of the most popular applications in control systems is remote laboratories. First, the concept and background information of the remote laboratory" are described. The two main parts, the simulation and the control of real systems, are explained in detail with the specific underlying methods and techniques. Finally, experiences and new approaches to actual and future development are given.
  Keywords: remote laboratory, web-based control, remote simulation, web pages, IEI, java, MATLAB, Ch
 • Akbar Khodaparast Haghi Page 117
  Increasing emphasis is being placed on establishing teaching and learning centers at the institutional level with the stated objective of improving the quality of teaching and education. In order to address this, Danish engineering institutions have created a national partnership to facilitate staff and faculty development. The national Pedagogical Network for Engineering Education (IPN), based in Ballerup, Denmark, was founded in 1996 and targets quality pedagogical and curriculum development of all Danish engineering education institutions: universities and colleges. This article describes Denmark’s IPN, and also offer reflections on the advantages and disadvantages of this strategy.
  Keywords: Engineering education, national pedagogical network, teaching skill