فهرست مطالب

چشم انداز ارتباطات فرهنگی - پیاپی 25 (مرداد 1385)
 • پیاپی 25 (مرداد 1385)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/05/25
 • تعداد عناوین: 27
|
 • فرهنگ
 • آشنایی با فعالت های انستیتو فرهنگی گوته
  مازیار فکری ارشادی صفحه 0
 • جستار: گفت و گو
 • یونسکو توجهی ویژه به فرهنگ ایرانی دارد
  عبدین صالح صفحه 4
 • کارنامه مرکز مطالعات عالی و بین المللی
  نسرین مصفا صفحه 6
 • فرهنگ
 • سازمان های غیر دولتی فرهنگی از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل
  سیدکمال الدین محمدرفیعی صفحه 10
 • درآمی بر فعالیت های دفتر مللی متحد برای هماهنگی امور انسان دوستانه
  علی اشرفی، مجتهد شوشتری صفحه 17
 • یونسکو در یک نگاه
  سیاوش ارشاد صفحه 21
 • شبکه بین المللی سیاست فرهنگی (INCP)
  حسن امینیان صفحه 24
 • نگاهی به برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد
  شهروز فلاحت پیشه صفحه 28
 • صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)
  حبیب اسدی صفحه 32
 • سازمان رابطه العالم الاسلامی در یک نگاه
  صفحه 36
 • سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی ایسکو و بیانیه اسلامی تنوع فرهنگی
  حسن امینیان صفحه 39
 • انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران (IFRI)
  حسین اسماعیلی ابهریان صفحه 45
 • ارگان های مجری در سیاست های فرهنگی داخل و خارج تایلند
  علیرضا خوشرو صفحه 50
 • مرکز همکاری های علمی - فرهنگی فدراسیون روسه در خارج از کشور
  صفحه 59
 • شورای فرهنگی - آموزشی برتانیا (Bish Counil) در ایران
  رامتین راوندی صفحه 65
 • نگاهی به سازمان ها و موسسات اسلامی زیمبابوه
  امیربهرام عرب احمدی صفحه 67
 • دیوانیه ها و نقش آن در جامعه کویت
  حسن خاکرند صفحه 70
 • رخداد: گزارش
 • آشنایی با بنیاد ژاپن
  صفحه 74
 • خانه یونسکو برای ایران
  صفحه 75
 • گزارشی در باب فعالیت های شورای مسلمانان بریتانیا و فدراسیون انجمن های اسلامی دانشجویان بریتانیا
  صفحه 76
 • گزارشی در باب اقلیت های دینی در کشورهای عربی
  صفحه 78
 • گزارش اردوی ایرانشناسی اساتید زبان فارسی از هند در ایران
  صفحه 82
 • گزارش همایش عرفان و تصوف در ایران و آسیای مرکزی در قزاقستان
  صفحه 83
 • گزارشی در باب موزه ملی بوسنی و هرزهگوین
  صفحه 84
 • گزارشی از مراسم شب شعر مقاومت در نخجوان
  صفحه 86
 • سازمان فرهنگی ETS
  صفحه 87
 • خبر
  صفحه 89