فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت بازرگانی - سال دوم شماره 1 (زمستان 1381 و بهار 1382)

فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی
سال دوم شماره 1 (زمستان 1381 و بهار 1382)

 • 160 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/03/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی رضاییان صفحه 1
  شاید حساسترین بخش هر سیستم اطلاعات مدیریت، تعامل میان سیستم و کاربران آن باشد. در واقع از منظر کاربرد، تعامل با سیستم، تنها بخش معنی دار سیستم می باشد زیرا بقیه بخشهای سیستم برای وی نامشهود است. از آنجا که برای طراحی یک سیستم اطلاعاتی خوب، طراحی چگونگی تعامل کاربر با سیستم امری حیاتی است، بنابراین، شناخت انسانها به عنوان پردازش گران اطلاعات می تواند بسیار سودمند باشد. در این مقاله نخست مدل کلی انسان و آنگاه مدل نیوول - سایمون از انسان به عنوان پردازشگر اطلاعات تشریح می شود...
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات مدیریت، انسان، پردازشگر، شما، حافظه
 • غلامرضا اسلامی بیدگلی صفحه 25
  کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری های دولتها در دهه های اخیر از مقوله هایی بوده که بسیار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و حاصل آنکه عده ای معتقدند، دولتها در ایجاد و اداره امور سرمایه گذاری ها، مهارت لازم را ندارند و لذا سرمایه گذاری های دولتها همراه بازده اقتصاد مطلوب نمی باشد. در مقابل گروهی معتقدند، سرمایه گذاری های دولتها برای اداره امور اقتصادی (و بخصوص در اقتصادهای در حال توسعه و ارشادی و توجه به اقتصاد رفاه) لازم است. واقعیت این است که دامنه فعالیت دولتها از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد...
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، بازدهی سرمایه گذاری، شاخص های مالی عملکرد، حسابرسی جامع، SIGMA، OMEGA، شاخصهای ترکیبی عملکرد، پنجره عملکرد، شاخصهای اجتماعی، شاخصهای اثربخشی، بازدهی اقتصادی
 • محمد بامنی مقدم، اکبر عالم تبریز صفحه 63
  روش های متعارف مهندسی برای بهینه سازی سامانه ها در بخش طراحی که طراحی سامانه و طراحی رواداری نامیده می شود باعث افزایش هزینه ساخت از طریق ابتکارات جدید در فناوری و یا باریکتر کردن حدود رواداری می گردد. در حالی که روش های آماری جدیدی در مهندسی کیفیت ابداع شده اند تا بهینه سازی را بدون هیچ گونه سرمایه گذاری اضافه ای در عوامل تولید در طراحی محصول یا طراحی فرایند ساخت ایجاد نمایند. یکی از این روش ها که طراحی پارامتری یا طرح استوار نامیده می شود، برخلاف روش های متعارف در مهندسی که از طریق کنترل علت یا حذف آن باعث بهینه سازی می گردد...
  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت فراگیر، بهینه سازی، طرح استوار، طراحی پارامتری، کاهش هزینه
 • ابوالفضل کزازی، روح الله ابراهیمی نژاد صفحه 93
  محک زنی رقابتی یا الگوبرداری از بهترین ها یکی از فنونی است که سازمان های امروز در راستای فلسفه یادگیری سازمانی به آن توجه دارند. استفاده از تکنیک محک زنی به سازمانها کمک می کند تا از نوآوری های دیگر سازمانها استفاده موثر و مناسب داشته باشند. در این مقاله با استفاده از یک مطالعه موردی، کاربرد تکنیک مقایسات زوجی در فرآیند مدلسازی مناسب محک زنی رقابتی با استفاده از عوامل حیاتی موفقیت سازمانی، مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این مقاله ابتدا پیرامون نحوه انتخاب ساز و کار مناب از بین ساز و کار موجود محک زنی بحث شده است...
  کلیدواژگان: محک زنی رقابتی، بهبود فرآیند، مقایسات زوجی، عوامل حیاتی موفقیت
 • حسینعلی کشاورزی صفحه 115
  در دهه های اخیر، پایه های اقتصاد صنعتی از منابع طبیعی به دارائی های فکری تغییر یافته است. مدیریت دانش فراگردی است که به سازمانها کمک می کند تا دانش آشکار و ضمنی در سازمان را جمع آوری و سازماندهی کرده و در اختیار کاربران داخلی و خارجی قرار دهند. در این مقاله، مفاهیم، تعاریف و انواع دانش مورد مطالعه قرار گرفته و اهداف، فراگرد و چرخه حیات مدیریت دانش نیز تبیین گردیده است...
  کلیدواژگان: دانش آشکار، ضمنی، داده، چرخه حیات، مدیریت
 • محمدتقی کاشانی نیا، محمد وزین کریمیان صفحه 133
  با توجه به نقش چک به عنوان جانشین پول نقد و مهمترین وسیله دریافت و پرداخت در معاملات بازرگانی و داد و ستدهای عادی فی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تاکید قانون و مقررات صدور چک بر حفظ حقوق صادرکنندگان و دارندگان آن، در این مقاله ضمن بررسی اجمالی کارکرد چک براساس قوانین و مقررات مربوطه، اثربخشی مفاد این قوانین و مقررات را از طریق تحقیق میدانی و پرسش از افرادی که به نوعی به طور مستقیم و غیرمستقیم با چک در ارتباط هستند، و مبانی ذکر شده در آن مورد بررسی قرار می گیرد...
  کلیدواژگان: چک، چک بلامحل، چک مدت دار، سقف چک